Major Arcana


0. ontketend is en blijft dwaze zot
bevrijding verwarring van ons lot
overal en nergens is zijn plaats
om alles en om niets heeft hij praats

1. zo boven zo beneden
de eerste de beste goochelaar
wijst hemel wijst aarde tekenen
de laatste de grootste tovenaar

2. de priesteres van cybele
is meesteres van mysterie
verklaart of verhult het geheim
van waan of werkelijkheid

3. onze moeder is de aarde
planten dieren draagt ze allen
mensen leven voedt ze velen
todat einde komt voor allen

4. heerser van de aarde is de jager
brenger van orde en wetten
doder van chaos en onrust
dwinger van wouden en bossen

5. de priester op de pauwentroon
brengt lering van de mensenzoon
sleutels van de hemelzaal
en sloten van het hellevuur

6. blinde liefde werpt de pijlen
mannen vrouwen zijn haar doelen
linksom rechtsom gaan de vrijers
achter voorwaarts splitsen wegen

7. zegewagen van de krijgsheer
overweldigd de wallen
zwart en wit rossen dragen
trekken wagen linksom rechtsom

8. machtig en krachtig is de krijger
leeuwhuid zijn kleren en pantser
eikstaf zijn wapen en wandel
gevechten om rechten te richten

9. oude kluizenaar vader tijd
wijze geleide boven op berg
lantaarn en zandloper verwijst
voorbij tijd en ruimte

10. raderwerken malen rondom
mallemolen cirkelt weerom
levenslopen wenden keren
spinrag fijne draden weven

11. rechtvaardigheid maat evenwicht
snijdend zwaard doorboort
dwars doorheen schemer sluier mist
fel vlammen vonken over kling

12. te hangen als offer
en wijding aan wijsheid
moet herder voor kudde
en heerser voor heirschaar

13. witte ruiter op haar schimmel
‘s nachts draaft merrie door de hemel
zeizen zwaaien om te maaien
binnen halen al de oogsten

14. water mengen bij de wijn
tempert regel en maat
water maken tot wijn
meet de regels voor de staat

15. mijn daimon mijn duister
schaduw en spiegel
vergeten verleden
toetssteen der toekomst

16. hemelshoge
trotse toren
trotseert toorn
van hoge hemel

17. felle ochtendster
verlicht dageraad
helle avondster
tekent schemering

18. heldere maneschijn
ademtocht rozegeur
duistere hemelvrouw
ontmanteld bellefleur

19. levensloop van zonnevuur
dageraad van belofte
verheven tot middaguur
voleinding bij schemertijd

20. aardemoeder baart haar leven
hemelvader brengt zijn oordeel
bazuingeschal wekt de slapers
levenswater draagt de wakers

21. ons heelal rondom
heeft viertal wachters
die dansen weerom
op alle hoeken

22. heer van de dans met zijn scheppende hand
heer van het vee de zaaiende man
heer van chaos met stampende voet
heer van de doem met doorborend oog

23. vrouwe van genade maagd van de jacht
koningin van de hemel moeder van de dracht
vrouwe van de heksen oude van doodsgebroed
koningin van de hellen drinker van hartebloed

 • Uncategorized

2 thoughts on “Major Arcana

 1. De Qabbalistische Levensboom is prima te gebruiken als een soort geheugenpaleis zoals gebruikt in de Ars Memoriaeeigenlijk een soort kapstok waar je allerlei ideetjes aan kan ophangen.

  Destijds probeerde ik de Qabbalah te gebruiken om de 22 letters te combineren met de 22 troeven van de Taro, waarbij ik aanvankelijk de koppelingen van Eliphas Levi combineerde met het Marseille-deck:
  Atout I (Bateleur) = Aleph…etc.

  Later stapte ik over naar het Rider-Waite deck, en voelde ik de noodzaak om over te stappen naar de koppelingen van de Golden Dawn met het Waite-deck:
  Trump 0 (Fool) = Aleph…etc.

  Like

 2. Dr. Onno van Leeuwen beschrijft in zijn ‘Taro van herstelde orde’ zo’n 24 permutaties van de 4 letters TARO, die hij vervolgens koppelt aan 24 major arcana. (Hij heeft 2 extra Major Arcana!)
  Leuk bedacht, maar volgens mij vergezocht.

  Een aannemelijke taalkundige verklaring is:
  Vanuit Tarakh (Arabisch: ‘wegwerpen’, verwijzend naar het kaartspel waar kaarten worden afgelegd) naar Tara (Italiaans: overtollige restanten verwijderen) naar Tarocco (Tarokko, de oudste naam van het spel), later ook bekend als als Tarocchi of Taroq (Tarok, in het Duits of Taro in het Frans)
  Bron: http://www.jktarot.com/faq2.html

  Onderzoekers van de historie van Europese kaartspelen verwijzen vaak naar Arabische origines; het is volgens mij niet toevallig dat de oudste Tarots verschijnen in de Renaissance, als na de val van het Byzantijnse Rijk heel veel informatie van Arabische wetenschap en esoterie via Constantinopel naar Europa komt.
  Als je nog verder teruggaat in de tijd, kom je via India terecht in China toen men het domino-systeem op papier ging produceren. Je ziet al in het Mahjongg-systeem de getallenreeksen, series en plaatjes.

  De Major Arcana is een late toevoeging tijdens de Renaissance, varierend van 22 tm 41 reeksen waren bekend.
  Sommige historici beweren dat die plaatjes werden gebruikt voor de geheugen-oefeningen die populair waren in die periode, je zag afbeeldingen van de planeten, sterrenbeelden, deugden, en andere archetypes.
  Misschien dat er toen al occultisten waren, die Tarot-plaatjes gebruikten voor hun magische systemen, maar echt systematisch werd dat pas in de negentiende eeuw uitgewerkt door o.a Court de Gebelin, Eliphas Levi etc.

  Het meest bekende Rider-Waite deck ontstond in the Order of the Golden Dawn, die ook grote invloed heeft gehad op de ontwikkeling van andere vormen van esoterie zoals Wicca.

  Like

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.