Book of Shadows, Grimoire, etc.


Ik begon ooit met dagboekaantekeningen, op een gegeven moment heb ik de aantekeningen gecondenseerd en in een grote archiefmap losbladig gezet, langzamerhand een aantal items op mijn website en weblog gezet bij wijze van online grimoire.

Belangrijke draden:

Cirkels
De astrologische cirkel: astrologie, taro, futhark, ogham.
De windroos: fengshui, bagua , seizoensfeesten.

Overeenkomsten
Bruggen tussen diverse systemen: astrologie, taro, futhark, ogham.

Dagelijkse praktijk
Integratie van spiritualiteit in alledaags handelen: maatschappelijke en persoonlijke actie vanuit magisch perspectief, zie Starhawk’s Reclaiming Wicca

42 thoughts on “Book of Shadows, Grimoire, etc.

 1. Over Sjamanisme:
  onder sjamanen zijn evenveel variaties als onder hexen, wiccans, en andere tovenaars.

  Voor het ervaren van sjamanisme is litteratuur studie helaas niet genoeg, net zomin litteratuurstudie van hexerij etc iemand ervaringsdeskundig zou maken.

  Wellicht vallen Druiden te categoriseren als Keltische Sjamanen?

  De verwarring van terminologie word des te erger als je te maken krijgt met eclectici, die een mix maken van Sjamanisme en hexerij etc…

  Etymologisch gezien werd de term shaman oorspronkelijk alleen gebruikt bij de Tunguz-Siberische witchdoctors, pas later door ‘ontdekkers’ ook gebruikt voor andere vergelijkbare ‘toverdokters’, en zo vervaagt de term.

  De babylonische spraakverwarring is dan net zo erg als in hexenland, waarin hexery en wicca door elkaar wordt gebruikt.

  Like

 2. quote “Dion Fortune”: “Magic is the art of changing consciousness at will”
  Tot nog toe kan ik mezelf het beste vinden bij deze definitie van magie.
  Alle technieken, waarmee ik intentioneel bewustzijnsverandering kan bewerkstelligen, ervaar ik als magisch, benoem ik als magie.

  In navolging van Starhawk ben ik dan ook van mening, dat een intentioneel uitgevoerde politiek-maatschappelijke actie, ook een vorm van magie is, omdat je bezig bent met het bewerkstelligen van bewustzijnsverandering (van jezelf en van het maatschappelijke publiek).

  Bij magie denk ik dus niet in de eerste plaats aan fysieke transformaties (het veranderen van lood in goud, mensen in kikkers), ik denk eerder aan psychologische veranderingen.
  Overigens geloof ik wel dat psychologische veranderingen effect kunnen hebben op de fysieke werkelijkheid. (Denk maar eens aan telekinese etc)

  Like

 3. Over de Aartsengelen:

  * Michaël
  * Gabriël
  * Rafaël
  * Uriël

  Deze vier worden met name in de Golden Dawn gekoppeld aan de vier windrichtingen, elementen, vaste (astrologische) tekens, magische wapens, etc.
  Raphael: Oost, lucht, Waterman, Zwaard
  Gabriel: West, water, Schorpioen, Bokaal
  Michael: Zuid, vuur, Leeuw, Staf
  Uriel: Noord, aarde, Stier, Pentakel

  In het Openbaringen en het vizoen van Ezechiel worden deze vier Wezens beschreven die de Troon van Adonai vormen.

  Nog verder terug kom je de gevleugelde mens/dier figuren tegen bij de Sumeriers en Egyptenaren.

  Historisch gezien zijn Engelen van oorsprong Sumerische Godvormen, in latere Abrahamistische tradities boodschappers/emanaties van de Ene God.
  Deze Malachim, in het Grieks vertaald als Angelos, zijn letterlijk boodschappers.

  In bepaade rituelen visualiseer ik wel eens de genoemde Aartsengelen, verder herken ik ze in de Rider-Waite Taro.

  Aerodynamisch gezien zijn gevleugelde engelen net zo onwaarschijnlijk als draken, maar als energetische Godvorm is natuurlijk elke verschijningsvorm mogelijk.

  Like

 4. zo als jij het uitlegt,vind ik heel goed en zal eens weer wat vaker in de boeken gaan lezen die ik heb.
  en mij eens wat meer gaan verdiepen in de wicca
  zelf ga ik iedere week naar een groep toe.
  waar we van alles doen,en over praten wat er meer is.
  ben er al jaren lid van.
  bij het kaarsje heb ik vergeten mijn naam nee te zetten.
  op de web-log kan ik heel wat wijzer worden .
  groetjes harmke

  Like

 5. Voor mij niets nieuws, ik ken de krachten van de magie en heb er heel veel aan en natuurlijk mijn omgeving ook
  De aartsengelen hebben grotere impact op de mensheid als dat de mens zelf weet….en dat is maar goed ook anders zouden mensen heel anders gaan leven…
  Groetjes Mieke

  Like

 6. Onlangs viel me de volgende vraag te binnen:
  Wat verhindert me, om in mijn esoterische rituelen, de mythische godvormen van de abrahamistische religies te visualiseren?

  Bijvoorbeeld:
  Het beeld van de Christos Soter, als korenkoning die net als Dumuzi in de herfst de onderwereld ingaat om in de lente weer terug te komen.
  Of het beeld van El Shaddai, die net als strijdheer Marduk Kurios zijn Volk voorgaat in de krijg?

  Op z’n minst moet het mogelijk zijn om op deze manier een brug te slaan tussen abrahamistische esoterie en paganistische esoterie!

  Like

 7. De elitaire & snobistische houding van sommige paganisten op bepaalde forums is me niet ontgaan, ik blijf me afvragen inhoeverre deze maatgevend zijn voor de paganistische gemeenschap (voorzover daar sprake van is in de verscheidenheid aan clubs).

  Mbt de anti-christelijke (sterker nog, anti-abrahamistische) houding van paganisten:
  Het komt inderdaad voor, ‘mn. de leus ‘remember the burning times’ wordt vaak gebruikt om te verwijzen naar de hexenvervolgingen door de Inquisitie.
  Inhoeverre de anti-abrahamisten in de meerderheid zijn in de paganistische scene, daarover ben ik nog niet uit.

  Like

 8. Op het moment dat je bezig bent met magie, heb je ‘magisch denken’ nodig, ‘mythisch bewustzijn’. Dat heeft in die context zin en nut.

  Maar als je bezig bent met je boekhouding kloppend te maken, heb je weer een heel ander soort bewustzijn nodig (tenzij je bezig bent
  met ‘creatief boekhouden’).

  De verschillende soorten van bewustzijn hebben elk hun tijd en plaats, die je niet moet verwisselen.

  De mythe van de Godinne-cultus, zoals beschreven door Robert Graves en Margaret Murray, vind ik prachtig om in de ‘mythic mood’ te komen die ik nodig heb voor het maken van een ritueel, maar ik moet het niet willen gebruiken als wetenschappelijk verantwoorde lezing over ‘de ware geschiedenis van de prehistorie’.

  Like

 9. Langzamerhand vraag ik me ook af, of ik mezelf wel heiden wil noemen…, dat is vaak een term dat gebruikt wordt door mensen die zich afzetten tegen de abrahamistische religies, terwijl ik in die tradities ook wel dingen kan vinden waarvan ik gebruik kan maken.

  HEX!
  Dat klinkt en oogt tenminste nog woordmagisch gezien.

  Like

 10. Interessant, en mooi uitgewerkt …
  Javaanse magie is iets, wat zich in wezen niet bezig houdt met “geesten, spoken en demonen”, maar zich eerder bedient van bepaalde middelen die wel het oorspronkelijke en meer belangrijke deel van de animiatische techniek inhoudt.
  In het denksysteem van het animisme heeft de mens de wil gedwongen, beheersd, om die tot wens te dóén dienen voor alle mogelijke doeleinden, waardoor onderwerping hiervan een volgend proces teweeg heeft gebracht.
  Dit leidde tenslotte tot het “magisch-doen”, het magische principe van “magie”, ofwel de bekende tovenarij, zwarte kunst en zwarte magie! Op Java het beruchte Guna Guna…
  groet Roy

  Like

 11. Het richten van de wil, het plaatsen van gefocuste intentie, om bepaalde resultaten te behalen…
  In diverse esoterische tradities een belangrijk magisch principe.
  Guna-guna als aftakking van Kebatinan….

  Like

 12. Kebatinan is eigenlijk geïntroduceerd door de Arabische wereld, die al heel vroeg vertoefde op de Ind. eilanden … en is hoofdzakelijk op Java als zodanig “erkend” …
  groet Roy

  Like

 13. PST-je: … de Guna Guna kwam al veelvuldig voor als een soort Voodoo, een van oorsprong Polynesisch woord, dat als zodanig in Afrika is geraakt. Er bestaat een overlevering van een puur Javaans aspect met de naam Woodoo… heel interessant.
  Groet Roy

  Like

 14. Onderscheid visioen/hallucinatie is voor een deel maatschappelijk bepaald.
  Wat een sjamaan als vizioen ervaart, werd door de vroege ontdekkingsreizigers ervaren als hallucinaties, terwijl de sjamaan op zijn beurt hun manier van waarnemen als blindheid ervoer.
  Wanneer iemand last heeft van ‘afwijkende waarnemingen’ heb je dus verschillende behandelmethodes, afhankelijk vanuiit welke achtergrond jij en je client bezig bent:
  Ga je naar de psychiater, compleet met medicaties?
  Ga je naar de witch-doctor, compleet met kruidenbaden?

  Like

 15. Bemoeizorg
  Tijdens mijn training werd me geleerd dat het niet ethisch is om intentioneel iemand hulp te geven wanneer die persoon er niet om heeft gevraagd, het wordt gezien als inbreuk op iemand’s privacy.

  Er zijn altijd wel uitzonderingssituaties te bedenken, zoals acute crises of andere momenten dat iemand niet in staat is om expliciet om hulp te vragen.

  Onder ‘normale’ omstandigheden zou een professionele hulpverlener nooit ongevraagd een hulpverlenende actie ondernemen.

  Er zijn echter altijd wel grensgevallen tussen ‘normaal’ en ‘crisis’.

  Dat is dan ook het ethische dilemna van ‘bemoeizorg’:
  Wanneer mag je nu wel of niet ingrijpen in het leven van een individu?
  De oude norm was: Alleen als het individu een gevaar is voor zichzelf of voor anderen.
  De ‘bemoeizorg’ stelt de fundamentele vraag:
  En wat doe je met de grensgevallen, wanneer je weet dat het de verkeerde kant opgaat?
  Ga je preventief te werk of grijp je pas in wanneer het kalf verdronken is?

  Like

 16. Vermoed … dat enkel je hart je vertelt wanneer ‘t goed of niet goed is om in te grijpen. Verkeerde move… dan krijg je een 2e kans, niet? Komt tijd komt raad, groet Roy en prettig weekend

  Like

 17. Als het om mensenlevens gaat, is er geen tweede kans. De hulpverlener krijgt geen tweede kans, en de hulpvrager evenmin. Misschien als je in reïncarnatie gelooft… maar de dood is niet omkeerbaar.
  Door ongevraagde onkunde zijn al vele mensenlevens om zeep geholpen. Praktisch gezien grijp je alleen in bij een hulpvraag van de patient. Sociaal gezien, alleen als de patient een gevaar is voor zijn sociale omgeving/de maatschappij. En spiritueel al helemaal niet, aangezien die “problemen” weleens een leerweg zouden kunnen zijn tot inzicht en spirituele groei. Waarom zou je iemand de kans op een beter ontwikkeld karma ontnemen?

  Like

 18. Ik heb wel eens een lezing gevolgd van Bhagwan-volgelingen, die de hele hulpverlening ter discussie stelde met de argumentatie dat je daarmee ongewenste ingrepen zou doen in de karmische levenslessen van een ander; die argumentatie staat of valt met het al dan niet geloven in het idee van karma.
  Door ondeskundig ingrijpen vallen slachtoffers, maar door niet-ingrijpen van zgn deskunidgen ook.

  Het idee, dat de beste bestuurder heerst door niet in te grijpen, omdat de dingen natuurlijkerwijze lopen zoals ze moeten lopen, zie je ook terug in de DaoDeJing.

  Maar als je die doctrine tot in de uiterste consequentie zou doorvoeren, is elk menselijk handelen onmogelijk.

  Like

 19. Als je magie definieert als macht uitoefenen over (een ander), dan is magisch handelen ethisch dubieus op z’n zachts gezegd, en heeft in dat geval weinig te maken met ethische spiritualiteit.

  Magie: In plaats van ‘power-over’, bestaat er ook zoiets als ‘power from within’; magische handelingen die gebaseerd zijn op ‘power from within’ , ’empowerment’ zou gericht moeten zijn om de eigenheid van het individu te respecteren en ruimte te geven om zichzelf te bekrachtigen.

  Like

 20. THE SEVEN HERMETIC PRINCIPLES.

  I. THE PRINCIPLE OF MENTALISM.
  II. THE PRINCIPLE OF CORRESPONDENCE.
  III. THE PRINCIPLE OF VIBRATION.
  lV. THE PRINCIPLE OF POLARITY.
  V. THE PRINCIPLE OF RHYTHM.
  VI. THE PRINCIPLE OF CAUSE AND EFFECT.
  VII. THE PRINCIPLE OF GENDER.

  Like

 21. IV. The Principle of Polarity.
  “Everything is Dual; everything has poles; everything has its pair of opposites; like and unlike are the same; opposites are identical in nature, but different in degree; extremes meet; all truths are but half-truths; all paradoxes may be reconciled.” – The Kybalion

  Like

 22. V. The Principle of Rhythm.
  “Everything flows, out and in; everything has its tides; all things rise and fall; the pendulum-swing manifests in everything; the measure of the swing to the right is the measure of the swing to the left; rhythm compensates.” – The Kybalion.

  Like

 23. VI. The Principle of Cause and Effect.
  “Every Cause has its Effect; every Effect has its Cause; everything happens according to Law; Chance is but a name for Law not recognized; there are many planes of causation, but nothing escapes the Law.”- The Kybalion.

  Like

 24. VII. The Principle of Gender.
  “Gender is in everything; everything has its Masculine and Feminine Principles; Gender manifests on all planes.” – The Kybalion.

  Like

 25. Primair ervaar ik krachtwezens, gidsen en overige vergelijkbare entiteiten als gedachtenvormen binnen mijn eigen denkraam; daarmee is nog niet gezegd dat ze buiten mijn denkraam niet zouden bestaan, integendeel, ik houd er rekening mee dat diverse entiteiten buiten mijn denkraam een zelfstandige bestaansvorm kunnen zijn.

  Hoewel ik er geen eerstehand ervaring mee heb, is er wel voldoende documentatie aanwezig van sjamanen/magiers etc mbt het ervaren van krachtdieren/gidsen en overige entiteiten, dat ik ernstig rekening moet houden met de mogelijkheid dat het waar is.

  Persoonlijk ga ik in dit soort kwesties eerder uit vanuit de agnostische stellingname: ‘ik heb het nog niet waargenomen, maar dan weet ik nog steeds niet of het wel of niet bestaat’

  Uitgaande van de pragmatische werkwijze van (chaos)magiers, maakt het eigenlijk niet uit in hoeverre die entiteiten ‘bestaan’, door te doen alsof ze bestaan, schep je gedachtenvormen die werkzaam zijn alsof ze bestaan. Dus voor alle praktische toepassingen bestaan ze op dat moment.

  In mijn visie is de hele discussie of een krachtdier meer of minder bestaat dan een gids of een andere entiteit, een puur academische discussie.

  Like

 26. Entiteiten, Goden, Gidsen, Krachtwezens… het zijn labels die we plakken aan bepaalde ervaringen/waarnemingen binnen een bepaalde context.
  Fantasie is het middel om gedachtenvormen te ‘scheppen’, wellicht worden die gedachtenvormen ‘bezield’ door ‘entiteiten’, wellicht bepalen ‘entiteiten’ voor een deel de gedachtenvormen, wellicht ontstaan telkens weer ‘nieuwe’ gedachtenvormen voor de zoveelste keer.

  Like

 27. Over machtsvoorwerpen gesproken:
  Vroeger werd een Kris op maat gemaakt, aangepast aan de wensen en de persoonlijkheid van de gebruiker, het werd geladen met een specifieke intentie (spirit, zou je kunnen zeggen).

  Wanneer je zo’n geladen Kris aanneemt, moet die intentie dus passen bij jouw persoon en waarmee je in die fase van je leven mee bezig bent, anders krijg je een botsing van energie.

  Bijvoorbeeld:
  De Kris die ik in huis heb, voelt aan alsof hij gebruikt is geweest in het gevecht; niet iedereen kan omgaan die gemaakt werd om te gebruiken in de strijd, en zelf hanteer ik die Kris ook met enig respect en voorzichtigheid.

  Wajang-kulit (tweedimensionale poppen) werden gebruikt om schimmenspelen op te voeren ter ere van de voorouders, hierbij werden verhalen uitgebeeld uit de [url=http://en.wikipedia.org/wiki/Mahabharata]Mahabharata[/url], bij die voorstellingen kreeg men ook het gevoel dat de schimmen van de voorouders ook de schimmen op het scherm bezielden.

  Een antieke Wajang-pop is dus beladen met een specifieke intentie en persoonlijkheid, en dat moet dan ook maar passen bij degene die hem aanschaft!

  In de magie wordt vaak gezegd dat je niet zomaar een onbekend krachtvoorwerp in huis kan halen, je moet eerst testen of die wel bij je past!

  Like

 28. Wat betreft het neutraliseren van een krachtvoorwerp:

  Diverse magiers neutraliseren een krachtvoorwerp door het geruime tijd bloot te stellen aan de elementen, of via rituelen.

  Ik heb wel eens gehoord van Evangelische Christenen, dat ze zo’n voorwerp ‘onschadelijk maakten’ door te bidden dat de ‘boze geest’ er uit ging.

  Maar waarom zou je een krachtvoorwerp aanschaffen om het vervolgens te neutraliseren?

  De Golden Dawn adepten en hun navolgers menen dat je beter helemaal geen krachtvoorwerpen van anderen kan overnemen.

  Of zo’n krachtvoorwerp nu geladen is door de intentie van de maker, of door intensief ritueel gebruik, of door een spirit?

  Persoonlijk ben ik van mening dat die verschillende termen eigenlijk verschillende werkmodellen in de magie vertegenwoordigen, die elkaar niet hoeven uit te sluiten, voor mij maakt het niet uit wat het is zolang ik ermee om kan gaan.

  Een en ander hangt af van het krachtvoorwerp!

  Like

 29. Als je een antieke Kris, wajangpop, godenbeeld, masker, etcetera koopt, dan is de kans groot dat deze via intentie en ritueel is begeesterd.

  Of zo’n voorwerp bij je past, moet je zien te voelen vóór de aankoop.
  Mocht je die gevoeligheid niet hebben, zou ik zeggen: bij twijfel niet doen!

  Like

 30. Werken met psychogene middelen?
  Paddo’s, ayahuasca en andere psychogene planten worden in de sjamanistische tradities geaccepteerd als hulpmiddel.
  Ik heb er geen probleem mee om ermee te werken, hoewel ik het niet iedereen zou aanraden. Overigens heb ik het ook niet perse nodig.
  Ook in de sjamanistische tradities worden dit soort dingen met mate gebruikt onder specifieke condities, het is niet bedoeld als genotsmiddel.

  Like

 31. Wat is mijn weg in de esoterie?

  In de periode dat ik me losmaakte van Wicca, ontmoette ik een man die beweerde de incarnatie te zijn van PrajnaParamita (Avalokitesvara); hij was ook op Java geweest en zou daar inwijdingen gehad hebben; met hem gesprekken gehad over zijn werkwijze, van hem een Kris gehad (die ik nog steeds heb), een en ander stimuleerde me wel om verder te graven met het Javaanse deel van mijn roots (mijn voorouders kwamen uit China, maar woonden al eeuwen op Java voordat we naar Nederland trokken).
  Met de energie van Avalokitesvara heb ik wel contact, maar dan via de Chinese variant, GuanYin.

  Uiteindelijk kon ik om persoonlijke redenen niet verder met deze man, maar een paar jaar later kwam ik iemand op Vierhouten tegen die Javaanse trancedans, zijn manier van werken vond ik wel heel aardend, dat kom ik niet veel tegen bij trance-werk! Helaas is zijn werkplek te ver weg voor mij. Zie: http://www.sumbertenaga.nl/

  In deze fase voel ik me meer thuis bij de chinese esoterie, voorzover ik die kan achterhalen.

  Like

 32. Chinese esoterie is lastig te benaderen, omdat heel veel geheim wordt gehouden.

  Bijna geen openbare publicaties van de gebruikte technieken!

  Er zijn nog geheime genootschappen waarin je alleen binnenkomt als je etnisch geboren en getogen Chinees bent.
  Dan zijn er nog familie-tradities, die alleen via de bloedlijn worden doorgegeven.

  Verder is er vaak nog de gehanteerde traditionele leermethodiek: doe die oefening maar tienduizend keer voor een paar jaar, dan snap je op een gegeven moment wel waar het om gaat.

  Wat ik tot nog toe bij elkaar heb weten te sprokkelen, heb ik via ‘tussen de regels lezen’ van bestaande documentatie, vergelijkingen trekken met andere esoterische technieken waarmee ik ervaring heb.

  Like

 33. Wachters op de windrichtingen kom je in meerdere culturen tegen.
  In de hindu-cultuur word zelfs gesproken van acht wachters, vier op de kwartieren en vier op de kruiskwartieren.

  De vier klassieke (griekse) elementen op de kwartieren kom je tegen in de alchemie.

  Het kan zijn dat het koppelen van wachters aan elementen een ontwikkeling waarbij twee systemen die oorspronkelijk afzonderlijk waren over elkaar heen gelegd worden.

  Maar voor hetzelfde geld is dit een algemene toepassing van de volgende basistechniek:
  Je kent een windrichting een specifieke kwaliteit toe, die je vervolgens kan visualiseren als een bepaalde godvorm of andersoortige entiteit.

  Like

Leave a Reply to quetzalquatl Cancel reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.