Eerwraak & cultuur


eerwraak is een cultureel verschijnsel die voorkomt bij bepaalde gemeenschappen; het komt niet alleen voor bij Moslims, maar ook bij joden en christenen. De meeste Moslim-rechtsgeleerden veroordelen het verschijnsel, daarin verschillen ze niet van de Joods-Christelijke tradities.

2 thoughts on “Eerwraak & cultuur

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.