Het recht om te demonstreren


Bron: http://www.amsterdam.nl/

quote:
Wilt u een openbare manifestatie organiseren? Dan moet u dit minimaal 24 uur voor aanvang schriftelijk melden aan het stadsdeel waar de manifestatie gepland is. Onder ‘manifestatie’ verstaat de gemeente: een demonstratie, betoging, vergadering of samenkomst tot het belijden van godsdienst of levensovertuiging op een openbare plaats.

Bent u door bijzondere omstandigheden die verband houden met de manifestatie, niet in staat om u aan deze tijdslimiet te houden? Dan bent u verplicht het stadsdeel direct mondeling van uw voornemen op de hoogte te brengen.

Een manifestatie moet in ieder geval aan de volgende voorwaarden voldoen om toestemming te krijgen van de gemeente:
Het element van meningsuiting staat voorop.
Alleen een vreedzame manifestatie kan aanspraak maken op grondwettelijke bescherming

Aan het melden van een manifestatie zijn geen kosten verbonden.

U kunt voor de aanvraag een speciaal formulier gebruiken, dat verkrijgbaar is bij uw stadsdeel. Op het formulier vermeldt u in ieder geval de volgende zaken:

naam, adres en telefoonnummer van de organisator
datum, route en plaats van de manifestatie
een omschrijving van de aard van de manifestatie
de plaatsen en de tijdstippen van de openstelling en ontbinding van de manifestatie
het te verwachten aantal deelnemers
de voorgenomen maatregelen van de organisator om een ordelijk verloop van de manifestatie te waarborgen

Zoals ik het lees, moet je in Amsterdam een demonstratie 24 uur van te voren aankondigen; zolang je een vreedzame demonstratie aankondigd, kan je beroep doen op artikel zeven van de grondwet.

  • Uncategorized

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.