Orakelen tijdens open Dag Spiritueel Centrum Mahatma


De opzet van deze dag was heel anders dan de ‘healing-dag’ met Ilona op deze locatie.
Nu was er een grotere verscheidenheid aan disciplines die zich presenteerden aan een groot publiek:
Handlezen, tenenlezen, tarot, numerologie, astrologie, reiki…en ondergetekende met de orakels van de YiJing (I Ching) en GuanYin (Kwanyin).
Vooral omstreeks de middag was het overvol, in dit tempo kan het centrum gaan uitbreiden!
Al met al heb ik zo’n twintig mensen aan mijn tafel gehad, die de Orakels wilden raadplegen.
In mijn visie zit er achter elke vraag een wens, die zo helder mogelijk verwoord moet worden, zodat het Orakel een antwoord kan geven.
Ik gebruik het Orakle NIET als waarzegmiddel om de toekomst te voorspellen, maar eerder als middel om het heden te verhelderen.
Afhankelijk van de behoefte van de vraagsteller, werd er gekozen voor een mannelijk of een vrouwelijk orakel, in dit geval ging de keuze tussen YiJing en GuanYin.
De YiJing is in mijn visie een heel mannelijk orakel, het werd in de oudheid geraadpleegd door veldheren die invallen wilden plegen in buurlanden of heersers die raad wilden over regeringskwesties, reeds in een vroeg stadium van de ontwikkeling van het Orakel werd het ingepast in de paternalistische school van Confucius.
Het Orakel van Guanyin, godin van genade, is daarentegen een heel vrouwelijk orakel, geschreven in de context van de tempelcultus van Avalokitesvara, de barmhartige bodhisattva die de kreten van de wereld aanhoort.
Beide Orakels kenmerken zich door korte dichterlijke antwoorden, die vrij snel te condenseren vallen tot bondige aanmoedigingen of waarschuwingen met betrekking tot de wens.
De meeste vragen vallen te categoriseren onder gezondheid, relaties en werk.
Meestal geeft het Orakel een helder antwoord, een enkele keer is er een duidelijke uitspraak van het Orakel: ‘hier geef ik geen antwoord op, vraag niet verder’.
Tussen de bedrijven door was er nu en dan gelegenheid voor een gezellige ontmoeting met een collega van een andere tafel, en aan het einde van de dag gingen we met het hele team  (een enkele uitzondering daargelaten) gezellig uit eten in Vestingstad Naarden (mijn geboortestad!).
Het was een leuke dag met fijne ontmoetingen met leuke mensen!

One thought on “Orakelen tijdens open Dag Spiritueel Centrum Mahatma

  1. Dank je wel, ook wij hebben er genoten van jou aanwezigheid, het voelde en voelt goed. Geukkig hebben wij het niet altijd zo druk pfpfpf.. maar 1 x per jaar dit organiseren yes!!!

    Like

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.