OV Kafkaart deel 4


7 april ontving ik twee brieven, resp. gedateerd 27 maart en 1 april, met de vermelding dat resp. 27 maart en 25 maart de bedragen 10 en 90 euro automatisch werd opgeladen, maar niet geincasseerd kon worden van bankrekening 123456789.

8 april stuurde ik antwoord op de brieven van 27 maart en 1 april, dat bankrekening 123456789 een systeemfout was, omdat ik destijds een ander nummer had opgegeven.

19 april stuurde ik een brief, dat ik 16 april met de brieven naar OVservicedesk Amsterdam ging; met een pinbetaling van 10 euro kon ik de eerste brief afhandelen, vervolgens kon de medewerker de tweede brief niet meer afhandelen omdat mijn chip al was gedeblokkeerd, ik werd doorverwezen naar OVKlantenservice, hetzelfde verhaal kreeg ik bij OVservicedesk Utrecht en Amersfoort.
Ik heb in deze brief uitdrukkelijk verzocht om mij in staat te stellen dit probleem correct af te handelen.

Voor de goede orde vermeld ik dat ik bij OVservicedesk Amsterdam het juiste nummer nogmaals heb doorgegeven en met dat nummer de pinbetaling heb gedaan.

22 april ontving ik een brief, gedateer 14 april, met de vermelding dat op 12 maart een bedrag van 20 euro automatisch werd opgeladen, maar niet geincasseerd kon worden van bankrekening 123456789.

Uit voorgaande blijkt dat de OVchip-organisatie tot nog toe niet in staat is gebleken om het probleem met mijn OVchipkaart goed op te lossen.
Het moge duidelijk zijn dat bankrekening 123456789 een verkeerde registratie is in het OVsysteem, veroorzaakt door een technisch probleem.

Aangezien het me nu niet duidelijk is waarop de bedragen (10, 20, 90 euro) zijn gebaseerd
verzoek ik om een schriftelijke rekening (inclusief acceptgiro) te sturen met specificatie van automatisch opladen, gekoppeld aan mislukte banktransacties, en tevens een overzicht van openstaande posten (met aftrek van reeds verrekende bedragen).

Een kopie van dit schrijven stuur ik naar het OV loket

One thought on “OV Kafkaart deel 4

  1. Pingback: OV-kafkaart 2.1 « HGOEI BLOG

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.