Op zoek naar Zin @Zinnig Noord 


Sinds 10 October 2015 ben ik lid van de gespreksgroep ‘Op zoek naar…’, mede georganiseerd door leden pioniersplek van de PKN, ‘op zoek naar nieuwe manieren om van betekenis te zijn in een moderne, seculiere tijd en stad’.

Zelf ben ik in de jaren vijftig protestants opgevoed in de multi-religieuze setting van Midden-Java, met sterke invloeden uit de Chinese en Javaanse tradities.
Toen ik merkte, dat mijn multi-religieuze achtergrond niet werd geaccepteerd in de toenmalig verzuilde kerken, heb ik me in de jaren tachtig afgekeerd van de kerkelijke dogmatiek en ben ik andere Wegen gaan bewandelen.

Tot mijn verrassing blijkt  dat de gespreksgroep ‘Op zoek naar…‘ veel meer ruimte biedt voor multi-religieuze zingeving.
Zo ervaar ik Zinnig Noord als een uitgestoken hand van de pioniersplek naar de maatschappij in groter verband, terwijl ikzelf tegelijkertijd mijn hand uitreik naar de PKN.
Overigens ervaar ik bruggen bouwen op deze manier als een uitdaging, het zoeken naar overeenkomsten zonder tegenstellingen te verbloemen.
In tegenstelling tot de missie van de  pioniersplek , ben ik geen onderdeel van de PKN, ik kan me niet vinden in de gangbare dogmatiek van het Christendom.
Als belangrijke overeenkomst zie ik onze gezamenlijke behoefte om op diverse manieren op zoek te gaan naar zingeving.

De gespreksgroep ‘Op zoek naar…’ ervaar ik als een goede mogelijkheid voor het uitwisselen van verschillende invalshoeken op het gebied van zingeving.

Zelf heb ik vanuit mijn invalshoek de meeste inspiratie gevonden bij onderstaande onderwerpen:
Op zoek naar…
Innerlijke kracht
Het wonderbaarlijke
Muziek
Zomer 2016
Nieuwe hoop
Verbinding

Zie ook: Zinnig Noord – Over ZINNIG NOORD

Op zoek naar verbinding-ZINNIG NOORD


Dit thema werd ingebracht door een deelnemer die binnenkort gaat trouwen; op haar verzoek heb ik het thema verder uitgewerkt en begeleid in een mini-workshop

Opening:
De klankschaal gaat de kring rond met brandend salie, om te reinigen en te gronden:
….
Wat is voor mij de aanleiding om met dit thema bezig te zijn?

Oefening 1:
Ik heb een bolletje wol meegenomen; terwijl ik het uiteinde van de draad vasthoud, geef ik de bol aan iemand aan de overkant.
De ontvanger pakt de draad op en geeft de bol weer door aan een volgende die nog geen draad in handen heeft, en zo gaat het verder totdat iedereen  de bol  in de handen heeft gehad en zijn deel van de draad blijft vasthouden.
Zo ontstaat een gezamenlijk netwerk van kruisende draden, lijntjes die we naar elkaar toe hebben uitgezet.
Wie hebben een lijn met elkaar gemaakt en wie niet?
Wie hebben er (veel) kruisende draden en wie niet?
Wat valt er in deze verschillen te voelen?
….
Hoe voelt het, als we de lijnen slap laten hangen om vervolgens strak aan te trekken, vice-versa?
Kan ik via het spanningsveld van de draad het raakpunt met een kruisende draad voelen, en wat voel ik dan?

Degene die als laatste de bol in handen heeft, rolt de bol weer op en trekt aan zijn uiteinde van de draad, terwijl de overigen de draad laten vieren.
Wat voel ik als ik de draad loslaat, gaat dit gemakkelijk of moeizaam?

Oefening 2
De bol is weer terug bij het begin, maar is nu verzamelpunt van alle draden en lijnen geworden.
Iedereen krijgt nu een el  lange draad en bindt deze vast aan zijn eigen linkerhand en zoekt een oefenpartner:
A verbind zijn eigen handen met zijn eigen draad, met een el afstand tussen de armen, waardoor de schouders via de armen met de draad een cirkel vormen.
B doet hetzelfde maar zorgt ervoor dat zijn verbindingsdraad dwars door de cirkel van A gaat.
A en B zijn vormen dankzij hun draden twee ringen die in elkaar passen.

Wat voelen we in tweetallen als we de verbindingsdraden beurtelings strak aantrekken en vervolgens slap laten hangen, vice-versa?
Wat gebeurt er als we proberen los te komen, terwijl dit niet zonder meer gaat?
Wat voelen we als we eindelijk losgemaakt worden?

Oefening 3
Met dezelfde partner staan de tweetallen met de handpalmen tegen elkaar aan.
Aanvankelijk is de aanraking lichtjes, om goed waar te nemen hoe dit aanvoelt.
Langzaamaan wordt de druk opgevoerd, zonder de ander weg te drukken.
Daarna wordt de druk weer heel licht gemaakt, als veertjes.
Tenslotte wordt gespeeld met het beurtelings afwisselen van druk.

Wat ervaar ik bij drukverschillen?
Heb ik een voorkeur voor zacht of hard?
Heb ik de neiging tot ‘geven’ of nemen’

Afsluiting:
De schaal met brandende salie gaat langs, om weer opnieuw te gronden en reinigen, we kunnen in de kring onze ervaringen delen, daarna informeel naar wens met iemand in gesprek gaan.

Terugblik:
Ik vond het bijzonder om te zien hoe het netwerk aan verbindingen ontstond; diverse deelnemers zagen ook het verband tussen de ervaringen tijdens de oefeningen en hun verbindingen in het dagelijkse leven.

 

Zie ook: ZINNIG NOORD

Op zoek naar…nieuwe hoop


Tussen Halloween en Yule is de donkerste periode van het Europese jaarwiel.
Het weder wordt slechter, de dagen worden korter, dit alles heeft invloed op mijn stemming.
Dan word ik wel eens somber van  berichten uit de media en het herdenken van overledenen.
“the Dark is rising” , “Winter is coming”, “The lamps are going out all over Europe, and we shall not see them lit again in our lifetime.”

Waar hoop ik op, wat geeft mij hoop, wat wil ikzelf doen om de hoop voor mezelf te voeden en te delen met anderen?

Het gaat mij om hoop vinden, verzamelen en delen in moeilijke tijden.

Voordat ik overga tot directe actie in de alledaagse werkelijkheid, helpt het mij om van tevoren meditaties en rituelen van hoop aan te gaan.

Mijn directe inspiratiebronnen op dit moment:
Water ritueel:
Een van de rituelen die de Lakota op hun heilige grond Standing Rock gebruiken bij hun vreedzaam verzet tegen de invasie van een oliemaatschappij, is een water-ritueel.
Hun belangrijkste leus is: Water is life!
Hierop aansluitend ervaar ik: zonder hoop en zonder water kan je niet leven!
Aangezien ik geen Lakota ben, vind ik het niet passend om hun ritueel te kopieren, in plaats daarvan volg ik de inspiratie van de Reclaiming-traditie:
‘Waters gathered from around the world, mingled together with the blessings of the people and Mystery.

Portions of the Waters have traditionally been saved from each mingling of the Waters, ….
Some of us are now storing their Waters, after purifying them completely, in a favorite stream, river and/or lake, from which they can be withdrawn as needed.’

Vuur ritueel:
Vanouds wordt vuur gebruikt om licht te brengen in de duisternis.
Licht, als symbool voor hoop in donkere tijden!
In de new-age beweging wordt graag gebruik gemaakt van Agni-hotra uit de hindoe-traditie, maar aangezien ik geen hindoe ben voelt het voor mij beter om een persoonlijk ritueel te gebruiken:
Onlangs ervoer ik eenvoudig vuur-ritueel: waxine-lichtjes werden aangestoken bij een centrale kaars in de cirkel, met het uitspreken van de hoop die ik wil voeden en delen.

Bovenstaande is bedoeld als inspiratie voor hoop; ik hoop hiermee een aanzet gegeven te hebben ter voorbereiding van directe actie voor een hoopvolle toekomst!

Zie ook: Zinnig Noord – Stiltewandelingen in en om Amsterdam Noord

Zinnig Noord – Op zoek naar de zomer


Vandaag hadden we afsluiting van het seizoen ‘op zoek naar…’
Thema voor deze keer was ‘op zoek naar de zomer’

Het oorspronkelijke plan was om te gaan picknicken in het Twiske, maar vanwege sombere weersvoorspellingen werd er druk gemaild over alternatieve verzamelplekken: Bethelkerk bleek op het laatste moment al volgeboekt, Zonneplein was een goed alternatief, dichtbij genoeg om mensen in huiselijke sfeer uit te nodigen.

Iedereen had wat eten en drinken meegenomen voor potluck, de gezelligheid zat er snel in!

Aan het begin van de samenkomst ging de hoorn met zelfgebrouwen bier rond, om heilswensen te delen en uit te spreken.
‘op de zomer, deze bijeenkomst van gemeenschap der mensen, heil en zegen’
En natuurlijk moest er ook een plengoffer gebracht worden aan de spirit van het land.

Het is fijn om elkaar beter te leren kennen in huiselijke sfeer, zo krijgen gedeelde verhalen ook echt een gezicht.
Samen eten en drinken, van die kleine huisrituelen die van groot belang zijn voor community building in de praktijk.
Gezellig kletsen over van alles….
Diverse voorwerpen in het huis, hebben hun eigen verhaal en bieden gespreksstof.

Dit was een fijne dag, met dank aan alle helpers, zowel de zichtbare als de onzichtbare!

 

Zie ook: Zinnig Noord – Over ZINNIG NOORD

Zinnig Noord – Op zoek naar muziek


Vandaag was het thema: op zoek naar muziek:

Zouden jullie een nummer of een muziekstuk dat jullie heel mooi vinden of op een andere manier heel belangrijk voor je is, mee willen nemen?

mijn keuze viel op

Now I walk in beauty, beauty is before me,
beauty is behind me, above and below me

Jaren geleden heb ik dit lied gehoord aan het einde van een spiritueel ritueel, en eind vorig jaar gebruikt bij het eindritueel van de uitvaart van mijn moeder als zegewens voor haar reis naar de andere wereld.
Onlangs kwam ik er achter dat dit lied een variatie is op de Navajo Blessing Way.
Het is geen wonder dat dit lied in me opkwam, want onlangs was ik nog actief bezig met mijn voorouders te herdenken en eren tijdens QingMing.
En kennelijk zaten een paar anderen van mijn gespreksgroep in een vergelijkbaar proces van overdenkingen over het vergankelijke van het leven.

Als slot deden we een meditatie, waarbij we in gedachten onze plek van inspiratie opzochten .
En wederom kwam ik uit bij Atlantis, maar nu in de herrezen versie
atlantis rising
Atlantis rising!
Tempel
Dit is dus voor mij de plek van inspiratie in de andere werkelijkheid.
Lange tijd was dit voor mij het symbool van het verloren paradijs, maar nu krijg ik een beeld van een herrezen ideaal.

In de dagelijkse werkelijkheid zijn er een paar andere plekken voor mij dierbaar:

De Godinnentempel in Amsterdam

De tempel van GuanYin in Amsterdam
zie ook: Zinnig Noord

Op zoek naar…het wonderbaarlijke


Unknown
Vandaag een miniworkshop gegeven:
‘Op zoek naar…het wonderbaarlijke’ met  een knipoog naar Ouspenky’s boek ‘In search of the miraculous’ (Fragments of an Unknown Teaching) waarin hij zijn speurtocht naar zingeving in een periode van crisis (eerste en tweede wereldoorlog) beschrijft.

Voor mij was het een coming-out om mijn huidige pad van spiritualiteit te presenteren.
Gezien de setting (een zaaltje in een kerkgebouw) en de doelgroep (mensen met een christelijke achtergrond) was het voor mij een uitdaging om een vorm te kiezen die in deze context zou passen.
In dit geval vond ik het wel passend om te werken met engelen-energie.

Het was mijn bedoeling om na een korte inleiding een aantal fysieke meditatieve oefeningen aan te bieden, waarmee men via veranderde staat van bewustzijn in contact kon komen met intuïtie. Na de oefeningen zou ik de gelegenheid geven aan iedereen om  aantekeningen te maken, waarna er  gelegenheid zou zijn om met elkaar te delen (eerst in tweetallen, daarna in de groep).

Over het algemeen heb ik een vrij klassieke structuur aangehouden:
Smudgen, losschudden, check-in met spiegel,  cirkel trekken, wachters op de kwartieren aanroepen.
Met Trommel, gezang en beweging, de groep via geleide meditatie gestuurd in de richting van de inspiratieplek.
Zodra iedereen weer terug was gekeerd van zijn ‘reis’, kreeg men de gelegenheid een kaart te trekken.
Het boekje met uitleg heb ik maar achterwege gelaten, de nederlandse vertaling van het duitse origineel is ronduit slecht en voegt weinig toe, terwijl de beelden van de kaarten an sich al bijzonder krachtig en inspirerend zijn.
ivoi-441
De kaart die ik trok, kwam ik reeds eerder tegen; het doet men denken aan Melek Taus, hoofd in de bovenwereld, voeten in de benedenwereld.

Thema’s:
Donkere stukken uit de benedenwereld aan het licht brengen in de middenwereld voor genezing, bronnen van kracht uit de diepte aanboren.
Inspiratie/informatie opzoeken in de bovenwereld, het handen en voeten geven in de middenwereld.
Bruggen zoeken/maken tussen de werelden, met de nadruk op practische toepassing in de middenwereld.

Observaties:
Bij de uitwisseling over de beeldvorming van engelen, hadden de meesten wel het traditionele beeld van de gevleugelde lichtwezens die bescherming en boodschappen brengen.
Wat me aangenaam verraste, waren een paar die bij ‘Engel’ ook aan Reiger moesten denken, met voorbeelden van hoe Reiger boodschappen/voortekens gaf uit de Andere Werkelijkheid.

Evaluatie:
De deelnemers waren positief over de workshop, ze hebben kunnen proeven aan een (voor hen) nieuwe methode en ervaring op het gebied van bewustzijnsverandering en spiritualiteit.
Voor mezelf krijg ik het gevoel dat ik met dit pad op de goede weg zit.

 

Op zoek naar …. innerlijke kracht!


Als wij tegen problemen aanlopen of als wij onze plannen willen realiseren, dan gebruiken we onze innerlijke kracht, maar wat is innerlijke kracht?
Hoe kun je je innerlijke kracht ontdekken en hoe kun je die inzetten? Laten we samen op een creatieve en reflectieve wijze op zoek gaan…

chakram

De term ‘innerlijke kracht’ raakte aan een aantal aanverwante thema’s die me bezig houden:
De Indische term tenaga dalam:innerlijke kracht/ ‘stille kracht’, de chinese term nei-gong: innerlijk werk.
Een andere associatie is die met hexagram 61 in de Yi-Jing: Zhong-Fu, innerlijke waarheid.

Een roepende kraanvogel in de schaduw.
Zijn jong antwoord hem.
Ik heb een goede beker
die wil ik met je delen.

Voor mij is innerlijke kracht een samenspel van fysieke en spirituele kracht, verworven door oefening op fysiek en spiritueel gebied. Fysiek door gongfu, qigong, yoga; spiritueel door meditaties, rituelen, humaan handelen.

Innerlijke kracht is verweven met bevestigend antwoord geven aan de innerlijke stem.
‘de kraanvogel roept, het jong antwoordt’

Soms voel ik me geroepen om iets te doen, heel diep van binnenuit, en ook al weet ik niet waarom, toch weet ik dan dat het gedaan moet worden.

Innerlijke kracht wordt voor mij gesymboliseerd door de Sudharshana, de Chakra van Krishna, avatar van Vishnu die de kosmische orde beschermt.
Dit doet me denken aan de Bhagavad Gita, waar Krishna Arjuna aanspoort om te doen wat gedaan moet worden.
De Chakra wordt afgebeeld als draaiend lichtend wiel,als werpring of discus, maar ook als energiecentrum in het lichaam.
Zo bezien verbindt de Chakra mij met het indische deel van mijn voorouders.
Vergelijkbare associaties kan ik ook vinden in de Chinese traditie.
Het beeld van de discus roept bij mij ook associaties op naar de sjamanenspiegel die ik gebruik voor schouwen, healing en bescherming.
Deze spiegel verbindt me ook met het chinese deel van de voorouders, de Wu-Zu, (‘Vijf Voorouders’)
mirror Innerlijke kracht is in mijn beleving niet alleen gebaseerd om mijn persoonlijke lichamelijke en geestelijke oefening en weerbaarheid, maar ook mijn verbinding met de lichamelijke en geestelijke bloedlijn naar de voorouders.