Tag: OV-kafkaart

OV-kafkaart 2.1


In uw brief dd 25 juni j.l. schrijft u dat er door een fout in uw administratie, bij de vernieuwing van de OV-chipkaart mijn bankrekeningnummer niet goed is overgenomen, waardoor automatisch opladen wel plaatsvond maar afschrijvingen niet zijn uitgevoerd.
Het totale bedrag dat niet door u geincasseerd werd, zou volgens u xxx euro bedragen.

Hierbij verzoek ik u om mij de complete lijst van alle mislukte transacties toe te sturen; na controle van uw gegevens ga ik graag met u verder in overleg over de regelingen die getroffen moeten worden.

_________________________________________

Deja vue…
😦

https://hgoei.wordpress.com/2010/04/23/ov-kafkaart-deel-4/

OV Kafkaart deel 4


7 april ontving ik twee brieven, resp. gedateerd 27 maart en 1 april, met de vermelding dat resp. 27 maart en 25 maart de bedragen 10 en 90 euro automatisch werd opgeladen, maar niet geincasseerd kon worden van bankrekening 123456789.

8 april stuurde ik antwoord op de brieven van 27 maart en 1 april, dat bankrekening 123456789 een systeemfout was, omdat ik destijds een ander nummer had opgegeven.

19 april stuurde ik een brief, dat ik 16 april met de brieven naar OVservicedesk Amsterdam ging; met een pinbetaling van 10 euro kon ik de eerste brief afhandelen, vervolgens kon de medewerker de tweede brief niet meer afhandelen omdat mijn chip al was gedeblokkeerd, ik werd doorverwezen naar OVKlantenservice, hetzelfde verhaal kreeg ik bij OVservicedesk Utrecht en Amersfoort.
Ik heb in deze brief uitdrukkelijk verzocht om mij in staat te stellen dit probleem correct af te handelen.

Voor de goede orde vermeld ik dat ik bij OVservicedesk Amsterdam het juiste nummer nogmaals heb doorgegeven en met dat nummer de pinbetaling heb gedaan.

22 april ontving ik een brief, gedateer 14 april, met de vermelding dat op 12 maart een bedrag van 20 euro automatisch werd opgeladen, maar niet geincasseerd kon worden van bankrekening 123456789.

Uit voorgaande blijkt dat de OVchip-organisatie tot nog toe niet in staat is gebleken om het probleem met mijn OVchipkaart goed op te lossen.
Het moge duidelijk zijn dat bankrekening 123456789 een verkeerde registratie is in het OVsysteem, veroorzaakt door een technisch probleem.

Aangezien het me nu niet duidelijk is waarop de bedragen (10, 20, 90 euro) zijn gebaseerd
verzoek ik om een schriftelijke rekening (inclusief acceptgiro) te sturen met specificatie van automatisch opladen, gekoppeld aan mislukte banktransacties, en tevens een overzicht van openstaande posten (met aftrek van reeds verrekende bedragen).

Een kopie van dit schrijven stuur ik naar het OV loket

OV Kafkaart deel 3


Vrijdag 16 april was ik bij de OV-servicedesk te Amsterdam met de 2 (twee) brieven die ik ontving van Klantenservice OV Chipkaart op 7 april resp. gedateerd 27 maart en 1 april .

Op de brief van 27 maart stond:
“Op 25 maart 2010 is uw OV-chipkaart automatisch opgeladen met 10 euro.
Daarna is het niet gelukt om dit bedrag van uw bankrekening 123456789 te incasseren.”
Op de brief van 1 april stond:
“Op 25 maart 2010 is uw OV-chipkaart automatisch opgeladen met 90 euro.
Daarna is het niet gelukt om dit bedrag van uw bankrekening 123456789 te incasseren.”

Voor de goede orde wilde ik nogmaals vermelden, dat ik geen reactie heb gehad van Klantenservice op de brief die ik verstuurde op 07 april naar aanleiding van blokkering chipkaart (deze brief heeft de brieven van Klantenservice dd & april gekruist) en de brief van 08 april (bezwaar over de verkeerde gang van zaken: verkeerd bedrag, verkeerd banknummer, etc.).

Conform de tot nog toe ontvangen instructies ben ik met de brieven van Klantenservice naar het OVservicedesk te Amsterdam gegaan om betalingsachterstanden af te handelen.
De baliemedewerker heeft na betaling van 10 euro mijn chipkaart gedeblokkeerd, de brief van 27 maart is afgehandeld.
Helaas kon de baliemedewerker verder niets met de brief van 1 april: “de kaart is gedeblokkeerd, verder kan ik niets doen”; hij was niet in staat om de eventuele betalingsachterstand van 90 (negentig) euro te achterhalen en af te handelen en verwees mij weer terug naar Translink; ditzelfde verhaal kreeg ik ook te horen bij OV-Servicesk Amersfoort.

Aangezien OV-Servicesk me niet verder kan helpen met de afhandeling van de eventuele betalingsachterstand van 90 (negentig) euro, moet Translink mij specificaties sturen waaruit zou blijken dat de achterstand zou blijken, en tevens mij in de gelegenheid stellen om dit verder af te handelen.

Van deze kwestie zal ook melding gemaakt worden bij de relevante klantenbelangenorganisaties.
Ovkafkaart3

OV Kafkaart deel 2


Vandaag ontving ik brieven van Klantenservice OV-chipkaart, resp. gedateerd 27 maart en 1 april (geen grap):

“Op 25 maart 2010 is uw OV-chipkaart automatisch opgeladen met 90 euro. Daarna is het niet gelukt om dit bedrag van uw bankrekening 123456789 te incasseren.”

Hier heb ik het volgende op te zeggen:
90 euro is ver boven de limiet die ik destijds heb ingesteld bij aanvraag automatisch opladen, bovendien is het genoemde bankrekeningnummer niet in overeenstemming met hetgeen ik heb laten registreren; het lijkt erop dat er een systeemfout is opgetreden OF een poging is gedaan om te skimmen, de fout ligt bij OV chip en dient derhalve per omgaande gecorrigeerd te worden!

Van deze kwestie zal ook melding gemaakt worden bij de relevante klantenbelangenorganisaties.