How to answer yes/no questions in Lenormand?


There is some consensus to draw an odd number of cards, count positive versus negative cards to determine yes versus no.
The problem with this solution: there is no 100% consensus on the exact list of positive versus negative cards.

Andy Boroveshengra:  neutral-negative Book, neutral Ring
Rana George: neutral Book, positive Ring

Another solution from the old-school cartomancy with playing cards: count red (heart, diamond) versus black (club, spade) to determine yes/no.
IMHO the latter solution works best for me, in this case I will avoid the discussion about positive/negative cards, but on the other hand there is some discussion about positive/negative suits, spades in Lenormand are much beneficial than in other old-school cartomancy systems.

I did yes/no with other systems for a while (coin toss, ifa, i ching, playing cards)…determining probability factor might be influenced by wish-fulfilling thoughts, so the most confronting question is: am I willing to accept an answer that goes contrary to my own beliefs? otherwise I am only looking for confirmation of my own wishes. but still the oracle might answer me with a problematic ‘ this is what you fear’ in a Yes/no answer. It is then so easy to refuse the problematic answer and try another system instead.

 

Teamdag midzomer 2020


Vandaag was de eerste keer dat onze afdeling een teamdag had sinds samenvoeging twee afdelingen.
Het is wel wennen, om elkaar in levende lijve te ontmoeten in plaats van via beeldbellen, en rekening houdend met de anderhalvemeter werkelijkheid zit een ‘grouphug’ er echt niet in!

We hebben in de afgelopen jaren al het nodige meegemaakt: diverse reorganisaties, verhuizingen, veranderingen in aansturing en werkwijze, vertrekkende collega’s en als klap op de vuurpijl verplicht thuiswerken wegens de lockdown.
Op deze teamdag zal ook aandacht gegeven worden aan de nieuwe veranderingen die in ontwikkeling zijn, dat is wel spannend!

De sessie werd geopend door onze projectleider met een motiverende slagzin:
“Hoor je ’t zingen van het vuur, in ’t geheimzinnig avonduur?
’t Zijn de vlammen die ’t ons zeggen wees verheugd en toon je vreugd.”
Hierbij werd verwezen naar het idee dat wij met de midzomer zonnewende van dit jaar met positieve enegie de nieuwe ontwikkelingen tegemoet kunnen treden.

Naast de powerpoint-presentaties zouden we ook interactieve oefeningen met elkaar gaan doen, een goede manier om de energie er in te houden!

We hadden meteen een leuk voorstelrondje: een collega opzoeken die je nog niet kende, deze interviewen en vervolgens deze collega voorstellen aan de groep.

Aandachtspunten via Powerpoint besproken:
Verbeterplan ICT voor onze manier van registreren en het systeem.
Medewerkersonderzoek: diverse uitdagingen om onze afdeling zichtbaarder en krachtiger te maken

Intermezzo met actieve oefeningen:
‘Over de streep’:
Voor jou staat een streep, en als je eens bent met een stelling die wordt genoemd, dan stap je er over heen.
In deze oefening werden we uitgenodigd om uit te spreken waarom we voor of tegen een stelling hadden gekozen. Het was natuurlijk heel spannend om aan te geven als je keuze afweek van de rest!
‘Pot met historie’:
Schrijf op een briefje wat je wilt achterlaten, wat je niet wilt meenemen naar de volgende fase, en leg het briefje in de pot.
Ook hierbij werden we uitgenodigd om hardop op te lezen wat we hadden opgeschreven. Voor degenen die zich luid en duidelijk uitspraken een uitdagend ritueel!

Verschillende rollen/taken via flapovers beschreven en besproken met elkaar, dit gaf meer helderheid over wie doet wat, waar overlappen we elkaar, waar kunnen we elkaar aanspreken en ondersteunen, wat willen we nog leren/ontwikkelen.

Afsluitende oefening van reflectie op de vragen: Hoe zie jij jouw aandeel aan taken/rollen bij de Zorgadministratie, welke acties wil je in deze context de komende periode ondernemen?

Korte rondvraag aan het einde van de sessie:wat vond je ervan?
Het meest gehoorde woord was INTENSIEF!

Consultation of a truthsayer


Q:
…would like to know if an organisation they are in is “CULT-LIKE” in nature  and whether it could hurt spiritually / mentally.

A:
1. The intentions of the organisation regarding their members (set the intention to show positive cards if they want to help members grow etc and negative if it is an ill intentioned org).

1. We have no drama cards
2. We do have challenging cards
This shows me that the Organisation is not one of ill intent but they do have some “business issues” in that they probably keep some of the transactions hidden and are not totally transparent
But not a cult – just a secretive Organisation


2. How Q will fair spiritually from the membership with this organisation.

We have 6 awesome wellbeing cards and only one troublesome – the cross where it sits with stork above shows me that the querent could actually benefit in the long term as it will aid them letting go of past trauma or painful issues … with tower central it could be an awesomely long and good effect on the querent
So in short – no not a cult and could actually be beneficial for querent’s wellbeing
….

….

The anchor and Dog show up. Well stablish belive system and loyalty.
They are a new organization that has a lot of money to spend tower + child + fish
There are some secrets regarding what they are committed to and their well-being is not known (ring + book + bear)
There will be a stressful change that brings stressful communication (stork + birds + rider)


It was cause discord with friends and she is going to experience miscommunication (dog + whip + letter) or maybe it’s referring to the membership itself will cause issues.
A partner or man will be upset about her membership (man + clouds + ring)
But ultimately her well being will be long term and stable (sun + tower + anchor)

What are the intentions of this organisation towards its members?
This looks as though they have a bit of a downer on things. Nothing intrinsically bad about the people, but some undermining of how members feel about themselves and a loop of anxiety around changes. It’s like saying, don’t be too optimistic.

….

How will the client fare spiritually?
Assuming the querent is a woman – she’s on top of it all, the more challenging cards are behind her but still pose a little discomfort. Otherwise she’ll be fine and committed to these changes – spiritually it may involve some journeying.
Overall I don’t believe it’s a cult but they are prone to being negative Nellies. The client isn’t letting this weigh her down though and may gain some good spiritual benefits.

3 jul. 2020 · Gesprekslunch in Park Oog en Al – Jouw levenslessen


Vandaag ging ik opnieuw ‘op zoek naar het wonderbaarlijke, ontmoetingen met bijzondere mensen’.
Ik vond deze advertentie via het tijdschrift VANDAAG

Eet, drink en praat. Met volle mond. Dat mag. Vind de verdieping met je tafelgenoten. Laat je inspireren door de ontmoeting. Het thema levenslessen en vragen helpen je op weg. De levenslessen van … jou. Wie heeft jou geïnspireerd? Welke lessen heb jij geleerd? Welke invloed hebben die op jouw leven? Welke les wil jij graag overdragen op anderen? Deel je levenslessen en inspireer en leer van elkaar.

We waren met  z’n zessen, een optimaal aantal mensen voor een gesprekskring, in een leuk park.

Ter inspiratie kregen we een aantal gesprekskaarten:

Levenslessen…voor mij zijn dat ervaringen die mij ingrijpend vormen.
Deze worden mij primair aangereikt door intermenselijk contact, maar ook door niet-menselijke interactie (dieren, planten) en zelfs interactie met entiteiten/energieen uit de andere werkelijkheid.

In hoeverre je dit aspect in jezelf…in mijn geval wel, als ik in staat ben tot Witnessing.
Op weg naar mijn pensioen, ben ik bezig met overdracht van kennis/vaardigheden aan collega’s…daarnaast diverse communicaties via social media.

Langzamerhand groei ik ernaar toe om mijn inspiratiebronnen door te geven in groter verband!

Door naar deze ontmoeting te gaan, heb ik mezelf gestimuleerd om verdere stappen te nemen.

De setting, groep, gespreksleider heb ik ervaren als prettige facilitators.

Kritische noot: Iederal is een project van Apostolisch Genootschap, ik krijg de indruk dat dit project vergelijkbaar is met de pioniersplekken van PKN.
Ik heb geen idee in hoeverre ik een brug kan vinden tussen mij en dit project, maar ik ga een poging doen, zoals ik dat ook heb gedaan bij de pioniersplekken van PKN.

Zie ook: 3 jul. 2020 · Gesprekslunch in Park Oog en Al – Jouw levenslessen — Nextdoor

Kipper & Lenormand dialogue: How will my meeting work out?


Kipper: Man-change-illness….This will not end well
A friend told me: be careful!…taking another road or staying home might be a wise option for the main male….if you intend to make a breakthrough, it might be worthwhile…but beware of the emotional/physical repercussions!


Lenormand: Mountain-fox-mice… Double double toil and trouble!
Somebody in my network said: Oh that’s insurmountable!


What really happened this day: The meeting went allright, but the homeward journey became a detour because I took the wrong train!
What is happening in the larger picture of my current process: experiencing a breakup of an old pattern, going through the mourning of what passed away, creating space for new inspiration, inviting much new input…I have to take care not to be overwhelmed!

Old school cartomancy


DIAMONDS.

 • King. A man of very fair complexion; quick to auger, but soon appeased.
 • Queen. A very fair woman, fond of gaiety, and a coquette.
 • Knave. A selfish and deceitful relative: fair and false.
 • Ten. Money. Success in honourable business. Nine. A roving disposition, combined with honour able and successful adventure in foreign lands.
 • Eight. A happy prudent marriage, though rather late in life.
 • Seven. Satire. Scandal. Unpleasant business matters.
 • Six. Marriage early in life, succeeded by widow-hood.
 • Five. Unexpected news, generally of a good kind. 
 • Four. An unfaithful friend. A secret betrayed. 
 • Trey. Domestic troubles, quarrels and unhappiness. 
 • Deuce. A clandestine engagement. A card of caution. 
 • Ace. A wedding ring. An offer of marriage.

HEARTS.

 • King. A fair, but not very fair, complexioned man: good natured, but rather obstinate, and, when angered, not easily appeased.
 • Queen. A woman of the same complexion as the king; faithful, prudent, and affectionate.
 • Knave. An unselfish relative. A sincere friend. Ten. Health and happiness, with many children. Nine. Wealth. High position in society. The wish-card.
 • Eight. Fine clothes. Pleasure. Mixing in good society. Going to balls, theatres, &e.
 • Seven. Many good friends.
 • Six. Honourable courtship.
 • Five. A present.
 • Four. Domestic troubles caused by jealousy.
 • Trey. Poverty, shame and sorrow, caused by imprudence. A card of caution.
 • Deuce. Success in life, position in society, and a happy marriage, attained by virtuous discretion.
 • Ace. The house of the person consulting the decrees of fate.

SPADES.

 • King. A man of very dark complexion, ambitious and unscrupulous.
 • Queen. A very dark complexioned woman, of malicious disposition. A widow.
 • Knave. A lawyer. A person to be shunned.
 • Ten.. Disgrace: crime: imprisonment. Death on the scaffold. A card of caution.
 • Nine. Grief: ruin: sickness: death.
 • Eight. Great danger from imprudence. A card of caution.
 • Seven. Unexpected poverty caused by the death of a relative. A lean sorrow.
 • Six. A child. To the unmarried a card of caution.
 • Five. Great danger from giving way to bad temper. A card of caution.
 • Four. Sickness.
 • Trey. A journey by land. Tears.
 • Deuce. A removal.
 • Ace. Death; malice; a duel; a general misfortune.

CLUBS.

 • King. A dark complexioned man, though not so dark as the king of spades: upright, true, and affectionate.
 • Queen. A woman of the same complexion, agreeable, genteel, and witty.
 • Knave. A sincere, but rather hasty-tempered friend. Ten. Unexpected wealth, through the death of a relative. A fat sorrow.
 • Nine. Danger caused by drunkenness. A card of caution.
 • Eight. Danger from covetousness. A card of caution. Seven. A prison. Danger arising from the opposite sex. A card of caution.
 • Six. Competence by hard-working industry. Five. A happy, though not wealthy marriage. Four. Danger of misfortunes caused by inconstancy, or capricious temper. A card of caution. Trey. Quarrels. Or in reference to time may signify three years, three mouths, three weeks, or three days. it also denotes that a person will be married more than once.
 • Deuce. Vexation, disappointment.
 • Ace. A letter.

Source: Chambers book of days

Lenormand midzomer 2020


Bij een spontane Lenormand legging online ontvangen rondom midzomer 2020…

19 Toren
“Let op geen verkeersovertredingen te maken, anders volgen er boetes! Zorg dat je administratie op orde komt.
En neem contact op met die ene instantie wat je steeds maar uitstelt.
Trek jezelf niet teveel terug, anders zul je eenzaam zijn.
Je wilt hogerop komen en bent ambitieus, wordt niet arrogant.
Bekijk het geheel vanuit een hoger standpunt, je hebt goede vooruitzichten.”


Mijn duiding: ik wordt uitgedaagd om mijn senioriteit te aanvaarden!