Qigong (ch’i kung): energetische oefeningen


Qigong is in de loop van de jaren onderdeel van mijn dagelijkse leven geworden: zitten, lopen, staan, werken, ontspannen. De basis-principes zijn buiten de lessen ook toepasbaar in de dagelijkse routines.

Qi” betekent adem, energie.
Gong” betekent werk, oefening. Vrij vertaald betekent “Qigong”: energetische oefeningen. 

Er zijn diverse stromingen op het gebied van Qigong:
Sommigen leggen de nadruk op de meditatie-technieken, anderen leggen de nadruk op het gezondheid, en weer anderen leggen de nadruk op  weerbaarheid.

Ikzelf benader de Qigong vanuit de nadruk op de bevordering van fysieke en geestelijke energie in het dagelijkse leven.
Hierbij maak ik gebruik van basistechnieken uit de Taijiquan (T’ai chi vuist) en Witte Kraanvogel Qigong.

 

Swap reading playing cards 03


Q:
“What is the best way to share my skills and knowledge”

A:

2D, 3C, 1S, 6C, 10H

The cards show me you are aware and have ideas on how to bring in money (2D)
however you are doubting or having different opinions (3C) on this idea.
Could it be that the place/building (1S) where you want to share your skills and knowledge is not idea for you just now?
By you, just giving your time, you will receive gifts/enjoyment (6C) for sharing your skills and knowledge now,
and in doing this you will be settled and it will lead to a happy future (10H) for you.