Brief 01: stam – Mijn levensboom


Aan de stam van een boom kun je zien hoe oud die boom is.
De breedte van de jaarringen geven aan hoe snel de boom is gegroeid en dus hoe vruchtbaar de omstandigheden van dat jaar waren.

Als ik mijn levensloop als een boom bekijk, dan ben ik geen rechttoe-rechtaan boom zoals de recht groeiende bamboe…dan ben ik eerder een wilg met veel kronkels en holtes waar de vogels in schuilen.

Omdat ik in veel verschillende streken heb gewoond, kan ik me ook wel vinden in het beeld van de wandelende boom!|

Ping: Vriendschap in twaalf brieven

Cartomancy For the Witch of Poor Memory


Considering I have trouble with memorizing large lists, I am really fond of poetic memory-aides!
Here comes something I found on the web, inspired by new world witchery

The firstmost rule is easily had:
Red cards are good and black cards are bad.  

The secondmost rule shall bring greater fruits:
It deals with the meanings of each of the suits.
The Hearts count as love, family, and friends.
Diamonds are money, wealth, means, and ends.
Clubs shall mean work, callings, and plans,
And Spades are the troubles that plague every man.  

The thirdmost rule toward number inclines;
Just note the card’s pip and read here their signs:  
An Ace brings beginnings,
And Two gives exchange,
Three shows things growing,
But Four does not change.
Five is the body, Its health and its stead,
Six shows a path
That the Seeker shall tread. 
Seven brings troubles That Fate has assigned,
While Eight shows ideas And thoughts in the mind.
Nine heralds changes,
And Ten is the end,
While Kings are the symbols Of power and men.
Queens are the emblems Of women and truth,
A Knave is a message, A girl, or a youth. 

1 – K ♠, The Magister, in the North
2 – Q ♦, The May Queen, in the South
3 – K ♣, The Harvest King, in the West
4 – Q ♥, The Seeress, in the East
5 – K ♦, the Devouring Sun, in the Southwest
6 – Q ♠, Dame Fate, in the Northeast
7 – K♥, the Red Lord, in the Southeast
8 – Q ♣, The Reaping Wife, in the Northwest
9 – J ♦, The Dancer, between Dame Fate and The Seeress
10 – J ♠, The Man in Black, between The Devouring Sun and The Harvest King
11 – J ♥, The Merry Men, between The Red Lord and The May Queen
12 – J ♣, The Kern Baby, between The Reaping Wife and the Magister

source: Wise & Subtle Arts of Cartomancy

Tarot makeover 02: reading for a client


Q:
How would my job life if I’m accepted at the position I want?

A:

past-present-future: 2♠-1♥-2♥

Interpretation:

influence from the past: doubting and dithering
situation of the moment: hopeful expectation
trend for the futrue: wish fullfillment

summary:

in the past you were blocking yourself with doubts and dithering.
if you are able to leave that past behind you, if you can focus on your positive chances, than you can manifest the good outcome of your wishes.

Tarot makeover 01: swapreading for an unknown client


Q:

How can I get all the things I need to get done this week, without losing my temper with my family? 

A: (using hedgewitchery)
-Page ♦: bringer of news
-Six ♠: ferryman
-Knight ♠: man in black

Summary:
Try another strategy: take a break, step away from all this chaos; if you allow yourself to ask for help, it will be given.

Evaluatie van De Dode Hoek


De dode hoek is een leergang die in het teken staat van onze persoonlijke en maatschappelijke omgang met de dood.

Na het afronden van de leergang ‘De Dode Hoek‘ ga ik aan de slag met de evaluatie aan de hand van een aantal vragen:

Welk(e) moment(en) is / zijn je sterk bijgebleven uit de bijeenkomsten? 

Thema: Uitvaart:
beelden/muziek/tekst uitzoeken,  de engel, “this ae night“, “now i walk in beauty

Thema: Rouwen:
het beeld van santa muerte die de poort bewaakt tussen leven en dood

Thema: Hiernamaals:
intuitief tekenen: tocht door de benedenwereld, via het doornige pad en de smalle brug door het doolhof, intense ervaring die later een heldere droom gaf, waarbij de Engel Rah-el me beschermde tijdens mijn tocht.

Thema: Palliatieve Fase:
herinneringen aan het sterfbed van mijn moeder, waarbij ik graag meer begeleiding/ondersteuning  voor ons allemaal had willen hebben van het verzorgingstehuis

Thema: Nalatenschap:
boodschap van liefde aan mijn geliefden

Thema: Herinnerdingen:
herinneringen aan het overlijden van mijn grootvader toen ik vier was,  het heeft zeker tien jaar geduurd voordat ik de angst voor de dood onder ogen kon zien.

Thema: Eigen regie:
confrontatie met de vraag, wie durf ik te vertrouwen om namens mij te beslissen als ik dat niet meer kan.

Heb je iets gemist in het programma?

Bij Eigen regie had ik graag meer aandacht willen hebben voor het omgaan met  zelfdoding in directe omgeving.

Wat vind je van de duur / intensiteit van het programma?

De aangeboden onderwerpen waren zeer intens!

Wat vond je van de prijs? 

Prijs/kwaliteit verhouding was goed, maar je selecteert dan wel een doelgroep die dit kan betalen.

Heb je ‘tips & tops’ voor mij als begeleider?

TIP:
de Dode hoek is een bijzonder intens programma,  in mijn beleving zijn de sessies in de huidige vorm goed  te verwerken als het om de twee weken gedaan word.

Beeldbellen aan het einde van de dag blijft een uitdaging, om voldoende energie en focus te houden.

TOP:
Alle bewondering voor wat de begeleider heeft kunnen doen met dit pittige onderwerp.

Wat vond je van de werkvormen?

De interactieve werkvormen, waarbij de deelnemers zelf met een opdracht aan de slag konden,  waren voor mij het beste onderdeel

Wil je verder nog iets vertellen?

De oefening met intuitief tekenen, waarbij we werden uitgenodigd om door te poort te gaan naar hiernamaals, vind ik een waardevolle oefening die veel voorbereiding en nazorg verdient.

Ping: De Dode Hoek

Tarot makeover 00: intro


Recently I followed the 5-day Tarotmakeover workshops

Day 1:

Q:
Think about a Tarot reading that went really well. What were you doing and who were you being that made it such a positive and enlightening experience?

A:
That one period when I met my twin soul, I fell head over heels in love.
As soon as I drew the Tarot, I was confronted by the Tower.
It confirmed my intuition: this will hurt, this will throw my whole life upside down.
The rest is history… the oracle told me the painful truth.
Nevertheless it was an enlightening experience.
The positive part: I learned to trust my intuition.

Q:
Who are you as a Tarot reader? What are your unique gifts and talents that you can incorporate into your Tarot readings and that will empower you and your clients?

A:
I use the Tarot as window into the other realities: the influences of the past, the dynamics of the presents, the possibilities of the future

Day 2:


Q:
How do you want your sacred space to look and feel like? 

A:
minimal: clean desk, charged by previous cleansing/meditation.

Q:
Go ahead and create your sacred space.
Then, ask a question and pull a card and interpret the message.
What did you experience? 

A:
Investigating the question: How is the relation between angel cards and tarot working out?

SYT angel
The oracle says: Hope-Miracle Making – Free yourself 
Affirmation PS 90.2: I will trust

Tarot: six of wands – VICTORY

interpretation: the connection between the Angel oracle and the Tarot works good!

Day 3

Q:
Brainstorm five powerful, choice-based questions that you could ask the Tarot. 

A:
What is the best practice to build up my spiritual framework?
How do I connect with my spirit-helper in a good way?
How can I find my twin soul?
What is the best way to share my skills and knowledge?
How can I align myself with my mission in this life?

Day 4:

Q:
ask one powerful question, pull 3 Tarot cards, and tell the story. 

A:

investigating the question: What is the best practice to build up my spiritual framework?

Three cards:

First impressions:

Only minors: a practical advice

Two pentacles, one wand: after a lot of groundwork, creating energy

Story:

Doing the Great Work is the solitary path to Mastery

Day 5:

Q:
Find a partner and do a Tarot reading for them, integrating what you
have learned so far.

A:
Because I did not find a suitable sparring-partner in time, I had to skip this question.