God bestaat, of niet?


God bestaat, of niet?
Dat is een zwart-wit vraag.
Mijn antwoord is:
Ik kan het niet bewijzen of ontkennen, op die vraag kan geen definitief antwoord gegeven worden.
Dat is een grijs antwoord.

161 thoughts on “God bestaat, of niet?

 1. De Christenen zeggen dat hun God en hun Profeet de Enige Echte is, maar zoiets zeggen de Joden en Moslims ook…
  Helaas bestaat er geen onafhankelijke keuringsdienst voor Godsdiensten 😀

  Like

 2. Als je het zelf ervaart, als je zelf mijn GOD in je hart toelaat en Hem wilt volgen dan weet je dat het zo is.
  Believe it or not. 😉
  Trouwens :Jezus is geen profeet, Hij is de ZOON van God, da’s iets anders hoor….

  Like

 3. Christenen, Joden en Moslims bidden tot dezelfde God, maar verschillen in hun lezing mbt hetgeen door Hem gezegd zou zijn via profeten en geschriften.
  En allemaal zeggen ze dat je hun God in je hart moet toelaten, dat hun manier de enige juiste is etc.

  Wat voor de een de Waarheid is, is voor de ander een leugen.

  Like

 4. Joden & Moslims zijn het absoluut niet eens met de stelling dat Jezus de Zoon van God zou zijn, in hun ogen doet dat afbreuk aan de monotheistische stellingname van resp de Tenach & Quran

  Like

 5. Ja inderdaad, dat was al in de tijd dat Jezus leefde…
  Ik zou toch wel flink balen als mensen van mij beweerden da’k niet de dochter van mijn vader was terwijl ik zelf wist dat het wel zo was 😉 maar nee: Jezus onderging het allemaal…Hij had niet de drang om zichzelf te verdedigen, uniek hé? 🙂

  Like

 6. Goede gedachte Quetzl! Mijn idee evenzo!
  @Mariette: is wel leuk dat je je hart opensteld voor God, maar als ik mijn hart openstel voor God hoe weet ik dan dat wat ik voel God is? Voor hetzelfde geld zit Boeddha mijn hart te strelen. Hoe moet ik hier het onderscheid in herkennen als ik niet weet wat ik moet voelen of moet verwachten te voelen? Zonder referentie blijft het een aanname of het nou om gevoel gaat of niet. Het blijft een vertaling die je hersenen maken van een gevoel. 8)

  Like

 7. @Kainius: op je gevoel vertrouwen is lang niet altijd goed…doe ik dus niet altijd…in dit geval ook niet. Ik weet, ik voel er ook bij maar daarop baseer ik niet mijn zekerheden 😉

  Like

 8. Mijn visie is, dat alle religies die van zichzelf beweren dat ze de enige echte zijn, onderling in tegenspraak zijn.
  Ik geloof eerder in het bekijken van die ene Berg vanuit verschillende hoeken, waardoor meerdere gezichtspunten mogelijk zijn die onderling zeer verschillen maar elkaar niet hoeven tegen te spreken, ze vullen elkaar juist aan.

  Like

 9. Aangezien ik eclectische negingen heb, zijn er een aantal passages in de Bijbel die me blijven aanspreken:
  Psalm 82, Hooglied, Prediker & Job(de eerste paar hoofdstukken), de parabels van Jezus.

  Dus ja, ik gebruik de Bijbel selectief, als inspiratiebron; de genoemde passages treffen me omdat ze fundamentele menselijke kwesties aanroeren.

  In de bijbel zijn voldoende teksten te vinden waarmee mensen elkaar de hersens inslaan, maar dat geldt ook voor andere Heilige Boeken.

  De enige manier om eenduidigheid te scheppen uit de wirwar van tegenstrijdige teksten, is om zelf je eigen handboek samen te stellen.

  Like

 10. Haha, jij hebt geduld om steeds twee keer eenzelfde reactie te schrijven: bij jou en bij mij. 😉
  Goed zeg, je schept zo wel duidelijkheid voor lezers die bij je langskomen. het is zo geen gesprek wat verdeelt is over twee weblogs, dat zie je vaak zat gebeuren nl en da’s heel verwarrend. 😀
  Ha, ik moet er wel een beetje om lachen 😀

  Like

 11. Ik denk dat God liefde heeft voor de mens omdat Hij liefde is.
  God haat de zonde maar heeft de zondaar lief…
  Dat is even andere koek hé @Q? 😀
  Daar kan de mens niet aan tippen.Als de mens iemand haat, haat íe niet alleen wat die ander doet, maar ook die persoon zelf!

  Like

 12. Wat betreft mijn persoonlijke ervaring van God, kan ik alleen voor mezelf spreken, nooit voor een ander.
  Het is niet iets wat ik als definitief godsbewijs kan aandragen voor een ander, hooguit voor mezelf.

  Like

 13. @ Mariette:
  Ik geloof dat er ‘Iets’ bestaat, dat ik bij gebrek aan beter ‘God’ noem; mijn godsbeeld is echter niet de Oude van Dagen met de baard.
  Ik geloof dat in ieder levend wezen de Goddelijke Vlam zich openbaart als levensenergie.

  Like

 14. Het godsbeeld van de God die in ieder mens is, is ouder dan new age.
  Het idee van immanentie komt reeds voor bij diverse Hindu-filosofen, Qabbalistische geschriften, Gnostiek, etc.
  New Age heeft een en ander overgenomen, wat is daar mis mee?

  Like

 15. ‘t is een dwaalleer…
  Gericht op het:Gij zult als God zijn…
  En da’s niet zo best want de mens is gen God en zal het nooit worden ook 😉
  Tenminste: ik denk niet zo hoog van mezelf da’k mezelf als God zie,God is nl heilig en zonder enige zonde…
  Ben jij dat wel? 8) ik dus niet …sorry…. 😀

  Like

 16. De kerkdoctrine mbt ‘Jezus, Zoon van God’ is pas omstreeks 300 AD vastgelegd in het concilie van Nicea, mensenwerk dus.
  Voor die tijd waren er veel meer alternatieve intrepretaties (zoals de Gnostieken) die na het concilie werden gecensureerd.

  Like

 17. Lange reactie lijst wordt het hier hé? 😉
  Da’s meestal met dit onderwerp.
  Ik vind het fijn dat men hier zo mee bezig kan zijn.
  God zegt nl in de Bijbel: ‘Zoekt en gij zult vinden’ 😀

  Like

 18. Het probleem met orthodoxe abrahamisten (christenen, joden, moslims), maar ook andere vormen van orthoxie is, dat je volgens hun naar de hel gaat (of een vergelijkbaar verschikkelijk uiteinde) als je niet gelooft zoals zij dat willen.

  Like

 19. Ondertussen de magische grens van 50 logs bereikt mbt het onderwerp God!

  Kennelijk nog steeds een hot item in onze postmoderne samenleving!

  Dat geeft hoop voor de wereld….

  Like

 20. 😀 … zeg “God”,… “Sex”… en “Liefde”…
  En je hebt een schrift, program, boek, film, grap, en ook nog ‘ns een Webloggie vol 😉
  Overigens … dat androgyne of hermaphrodite karakter kent ‘t oerpricnipe …
  Van ontvankelijk… en schenkend,… van het eeuwige in het eindeloze… heel spannie,…
  Van de één naar de twee, vertaald in de drie, geheim in de … nul …
  groet Roy 8)

  Like

 21. quote “mgr. F. Wierts”:’Theocratische bom’
  In het Limburgse tijdschrift zegt Wiertz dat ‘de politiek het probleem van de islam in Europa onderschat’. “We leveren onze eigen normen en waarden van wederzijdse waardering en respect in. Immers, in Turkije is er niet of nauwelijks vrijheid van godsdienst. Met de komst van honderd miljoen Turken leg je een theocratische bom onder Europa,” aldus de bisschop.

  En dat zegt een Roomse Theocraat 😈

  Waar blijven nu de Wiccans, die hun mond vol hebben van ‘The Burning Times’, die veroorzaakt zou zijn door de Theocratische Inquisitie?

  Voor hetzelfde geld kan je stellen:
  Met de komst van miljoenen Joden naar Palestina, is een Zionistische tijdbom geplaatst in het Midden-Oosten.

  Als ik die Roomse Theocraat zo hoor spreken, krijg ik het gevoel dat hij de normen en waarden van wederzijdse waardering en respect, niet van toepassing vindt op de islam.

  Dat hij en Wilders elkaar kunnen vinden, dat verbaast me niet.

  Wat me wel blijft verbazen, is dat er hexen zijn die zich kunnen vinden in de uitlatingen van een Roomse Theocraat.

  Like

 22. Fundamentalistische paganisten fulmineren niet alleen tegen christenen, maar ook tegen joden en moslims.
  Dan hoor je van die populistische uitspraken in de trant van ‘achterlijke godsdiensten die nog nooit democratie en Verlichting hebben gehad’.

  Toch wel bizar, van die paganisten die de mond vol hebben over burning times, en ondertussen ‘de andere partij’ het liefste ‘wegzuiveren’.

  Like

 23. In mijn visie heeft een multi-religieus en/of multi-cultureel contact alleen dan kans, zolang beide partijen bereid blijven te zoeken naar de overbrugging ipv de scheidslijn.

  Deze zelfde stelling kan je ook in groter verband trekken op maatschappelijk gebied.

  Like

 24. In het huidige politiek/maatschappelijk klimaat van Nederland zie ik steeds vaker de groeiende tendens om alles wat afwijkt van de joods-christelijke traditie te demoniseren.

  In deze fase van mijn leven zie ik het als mijn roeping om een tegengeluid te laten horen.

  Like

 25. quote:God is niet beperkt tot de manier waarop hij aan je verschijnt en zich aanpast aan jouw vermogen om hem te ontvangen. Daarom is niemand verplicht de God te gehoorzamen die jij aanbidt, want aan eenieder verschijnt hij in andere vormen.
  Ibn Arabi

  Like

 26. quote:If the believer understood the meaning of the saying ‘the color of the water is the color of the receptacle’, he would admit the validity of all beliefs and he would recognise God in every form and every object of faith.
  Fusûs al-Hikam

  Like

 27. de vraag of God bestaat kan ik niet beantwoorden.
  Als hij bestaat heeft hij een reden om zich nie tkenbaar te maken.
  Die reden zou ik weleens willen bespreken met hem.

  Maar eigenlijk denk ik dat hij niet bestaat en ben ik eigenlijk een Darwinder van aard.
  Leuk is wel dat Darwinisme ook niet alle antwoorden heeft en juist met die overblijvende vragen kan je weer terecht bij het geloof in God.

  Like

 28. Ik heb respect voor het gegeven dat in een tijdperk van secularisering, een groep nieuwkomers in staat is om tegen de verdrukking in hun Godshuis te plaatsen.
  Ik verwacht dat een mooie moskee een goede uitstraling zal hebben op de buurt.
  Een vergelijkbaar proces kan je al in werking zien op de Zeedijk, waar de nazaten van verachte koelies en pindaverkopers in staat zijn geweest op eigen kracht een Chinese Tempel te bouwen, midden in de Rosse Buurt.

  Like

 29. Binnenkort is de Islam de grootste religieuze groepering in Nederland, en hoort de moskee gewoon bij het straatbeeld zoals vroeger de kerken.
  De Islam heeft op dit moment een ‘élan vital’ dat de Europese kerken zijn kwijtgeraakt, geen wonder dat er ook in Europa nieuwe bekeerlingen komen, daar is geen immigratie voor nodig.
  Het lijkt mij dan ook logiscb, dat oude kerken die toch op de slooplijst zitten, worden hergebruikt als moskee.
  Maar wanneer die oude sloopkerken niet worden doorverkocht aan moslims, dan zullen ze toch hun eigen godshuis moeten bouwen.

  Like

 30. quote:Lifting the veil on the influence of religion in his life, Mr Blair says that he has to live with the decision he made over Iraq and with his conscience.
  In the end there would be a judgment but “if you have faith about these things then you realise that judgment is made by other people”.
  Asked by Michael Parkinson in an interview to be screened tonight what he meant by that, Mr Blair replies: “By other people. If you believe in God, it is made by God as well . . .”
  Faced with decisions about people’s lives and in some cases their death, “the only way you can take a decision like that is to try to do the right thing, according to your conscience and for the rest of it you leave it to the judgment that history will make”.
  The Times March 04, 2006

  Like

 31. Bron: Trouw, de Verdieping
  quote:
  Annine van der Meer vond de vrouwelijke kant van God terug. Haar studie wordt vandaag, op vrouwendag, gepresenteerd.
  Als rooms-katholiek meisje opgegroeid in Limburg, voelde Annine van der Meer (52) van kinds af aan een intuïtieve verbondenheid met Maria. Op de universiteit, waar zij kerkgeschiedenis en theologie ging studeren, vertaalde zich dat in een intellectuele en wetenschappelijke fascinatie voor de vrouwelijke kant van God.

  In de colleges die ze in Utrecht volgde bij de vorige week in Egypte plotseling overleden professor Gilles Quispel, maakte ze voor het eerst kennis met Sophia, de vrouw van God in de gnosis. En met vrouwelijke priesters, predikers en bisschoppen. “Dat vond ik geweldig. In de gnosis stuitte ik op het goddelijk vrouwelijke dat in het orthodoxe christendom al was zoekgeraakt.” Ze besloot bij Quispel te promoveren en was in 1989, na tien jaar studie, de enige vrouw die ooit bij hem de doctorsbul heeft behaald.

  Dit proefschrift was pas het begin. Van der Meer werd lerares en ging in haar vrije tijd door met onderzoek naar de vrouw en het vrouwelijke in religie en godsbeelden. Gaandeweg ontdekte ze hoe enorm groot de rol van de vrouw is geweest in de geschiedenis en prehistorie.

  Het was een moeizame zoektocht, vertelt ze in haar pas betrokken huis in Honselersdijk, “want hoe verder je teruggaat in de tijd, hoe schaarser de bronnen. En de bronnen díe er zijn, zijn vanuit een vrouwvijandig perspectief geschreven. Dat geldt ook voor heilige teksten. Het zijn vaak de mannen in de geschiedenis, die de geschiedenis gemaakt lijken te hebben. Dat komt doordat zijzelf de geschiedenis geschréven hebben. Dat zie ik nu, na alles wat ik heb ontdekt.”

  Ze noemt zichzelf geen feministe, maar de schat aan materiaal die ze in haar vuistdikke boek ‘Van Venus tot Madonna’ heeft verzameld over de rol van vrouwen in de (religie)geschiedenis, zou een feministisch onderzoeker niet misstaan. Eigenlijk waren het juist de studies van feministen – over godinnencultuur, de godin in de vrouw en zo – die zij niet vertrouwde, en die haar er extra toe aanzetten het in haar eigen onderzoek beter te doen.

  “Die feministen sloegen in mijn ogen zo door. Ze gebruikten lukraak en klakkeloos allerlei termen door elkaar heen, zoals dé grote godin, dé moeder, dé moedergodin. Ik wilde juist heel zuiver zijn in mijn definiëring, want waar heb je het anders over?”

  De echte eyeopener, en prikkel om haar onderzoek door te zetten, kreeg ze in 2000, tijdens een vakantie op Malta. “Op Malta staan prachtige tempels. Die had ik gezien, voor ik naar het nationaal museum ging. Daar waren zalen vol met vrouwenbeeldjes, waar dan bij stond ‘idol’, ‘statuette’ of in het gunstigste geval ‘lady’. Er was er één die de ‘Venus van Malta’ mocht heten: een staande vrouwe met de hand op haar buik, naakt en met rode oker besprenkeld. Hand op de buik betekent: ‘ik ben zwanger’ en naakt zijn wil zeggen ‘ik ben goddelijk’. ‘Venus’ is een verkeerde aanduiding voor deze kunst, die met seksualiteit of wulpsheid niks te maken heeft: dit is gewoon de godin die baart. Maar dat had ik op dat moment nog allemaal niet door, want ik ging af op de bordjes in het museum en op de literatuur die ik kon vinden. En daarin wordt het woord godin geen een keer genoemd.”

  Vanwaar dan toch al die tempels, vroeg Van der Meer zich af, en waar komen die vrouwenbeeldjes dan vandaan? Wat wil dit alles zeggen?

  “Ik ben heel cynisch begonnen. Het woord priesteres kwam niet in mij op, ik had er eigenlijk geen rekening mee gehouden dat ik die ooit zou vinden, hetzij op Malta hetzij elders in die oude culturen. Nu weet ik dat ze daar zijn en dat ze ver in de meerderheid zijn vergeleken met de mannelijke priesters, en dat er vele malen meer godinnen zijn dan goden. Ik heb op Malta het topje van de ijsberg voor het eerst gevoeld.”

  Na Malta volgden reizen naar andere landen en culturen: Kreta, Egypte, Syrië, Griekenland, Turkije, Israël. “Daar openden zich prachtige steden, opgravingen en musea voor mij. Er ging een wereld voor me open, zo kleurrijk, zo prachtig van kunst, zo verfijnd en vooral zo vrouwelijk. Weer thuis dook ik dan de bibliotheek in, waar alles wat ik met moeite ver weg had verzameld, gewoon in één keer werd weggeredeneerd. Ik kwam in een wespennest van interpretaties terecht. Traditionele archeologen, zoals bijvoorbeeld meneer Bonanno, archeloog op Malta, erkennen het vrouwelijke in de kunst gewoon niet. En verklaren ook heel veel wat vrouwelijk is tot mannelijk.”

  Van der Meer wijst een figuurtje aan in haar enorme glazen vitrinekast vol vrouwenbeeldjes. “Kijk, dit is een kopie van een vondst op Malta uit de late steentijd – ongeveer vanaf 4000 voor Chr. In het boekje van Bonanno staat: ‘de priester’. Maar dit beeldje is een vrouw, een priesteres naar mijn mening. Dat het stellig om een vrouw gaat, kun je zien aan de afbeelding op haar jurk. Een driehoek met de punt naar beneden of, zoals in dit geval, een omgekeerde u is een oeroud symbool van de vulva.

  De vulva staat voor de baarmoeder. De oude prehistorische mens is zich bewust geweest van het kosmische karakter van de godin van leven. De baarmoeder baart de melkweg, de aarde, de sterren. Net zo goed als het kind zich als eerste zijn moeder bewust is, bestond in die oude culturen het bewustzijn dat het leven voortkomt uit een goddelijke moeder.”

  Ook in Frankrijk en Spanje, vertelt Van der Meer, vind je deze vulvasymbolen, in grotten uit het paleolithicum – de late oude steentijd, zo’n 15000 voor Chr. “De prehistorische mens met zijn archaïsch bewustzijn dacht in abstracte symbolen. Er is dus eerst het symbool van de vulva, scheppingsmechanisme waaruit alles voortkomt, voordat het goddelijk vrouwelijke als mens wordt afgebeeld.”

  Van der Meer legde archeologische vondsten en geschreven mythen uit verschillende culturen naast elkaar. “Je ziet eerst een speldenknopje, daarna een groter geheel van mensen die zich op dezelfde manier gedragen, die dezelfde symbooltaal gebruiken. Het symbool is de sleutel om een groter geheel in beeld te krijgen.”

  Al vergelijkend trof zij in de prehistorische periode overal vruchtbaarheidsreligies aan, waarin het draait om de moedergodin, of zij nu Asjera heet (Israël), Isis (Egypte) of Inanna (Mesopotamië). De rol van de mannelijke godheid in deze religies is die van de sterfelijke jaargod: het mannelijke maakt onderdeel uit van de vrouwelijke cultus, de vrouwelijke altaarrituelen. De godin baart, schept en onderhoudt leven, terwijl de jaargod staat voor de wisselende natuur, die elk jaar opbloeit en weer afsterft.

  Na tienduizenden jaren van vreedzaam voortbestaan (“verdedigingsmuren en wapens hadden ze niet”) kwam er vanaf 2400 voor Chr. geleidelijk een einde aan de ‘gynandrische’ culturen, zoals Van der Meer ze noemt, waarin man en vrouw elkaar aanvulden. De omslag van matriarchaat naar patriarchaat begon volgens Marija Gimbutas, de archeologe van het oude Europa, met de invasies van Indo-Europeanen in Mesopotamië, Turkije (Hettieten) en Griekenland (Doriërs en Achaeërs).

  Van der Meer deelt haar visie. “De samenleving wordt grimmiger en mannen gaan steeds meer in hun macht staan. De vruchtbaarheidsgod, die ooit als partner van de godin begon, wordt stormgod die met bliksem en wapens smijt, en groeit uit tot de ene oppergod.”

  Het archaïsche bewustzijn wijkt voor het rationele, moedercultuur wordt vadercultuur. “Dat heeft grote gevolgen gekregen, waarmee vrouwen in verschillende delen van de wereld nog dagelijks worden geconfronteerd: niet naar school mogen, besnijdenis, weduwenverbranding, vrijheidsbeperking en andere misstanden.”

  Van der Meer denkt dat vrouwen, als ze hun roemrijk verleden herontdekken, gemakkelijker zullen opkomen voor hun zelfstandigheid – sociaal, economisch en religieus. “Ik breng het vergeten beeld van de moedercultuur en het goddelijk vrouwelijke in herinnering.”

  Like

 32. Bron: Trouw, de Verdieping
  quote:
  In nieuwe korans staat tot in details aangegeven hoe de tekst moet worden uitgesproken.
  De precisie beperkt zich niet tot de klinkers en medeklinkers.
  Priegeltekentjes geven ook muzikale informatie over de voordracht van de tekst.
  Het suggereert een totale exactheid.

  In de oudste koran-fragmenten is van de talrijke toeters en bellen van de moderne korans niets terug te vinden.
  ….
  Dat biedt ruimte voor afwijkende interpretaties.

  Het gevolg is dat alternatieve manieren om de Koran te lezen, die de oude teksten wél boden, onmogelijk zijn gemaakt.

  De orthodoxie lost de problemen op met de bewering, dat er sinds de profeet een ononderbroken keten is geweest van betrouwbare mondelinge koran-overleveraars.
  Daardoor bleef de juiste uitspraak bekend, ook toen de Koran nog niet volledig in schrift was weergegeven.
  ..

  Like

 33. Hoi, ff een tegenbezoek! Een grijs antwoord: dus een grijs leven, kortom, zwevende tussen meerdere waarheden! En de waarheid heeft zoveel gezichten als er mensen zijn! Zoek in jezelf, je eigen waarheid, je eigen kern…daar vind je God, daar vind je liefde, daar vind je het al….

  Like

 34. Als de rook om je hoofd is verdwenen… ik refereer maar even aan een lied van Boudewijn de Groot “de Nederlandse bard” voor het antwoord op de vraag over het rookgordijn 8)

  Like

 35. Ik heb geen religie of andere structuur nodig om met God (whatever) bezig te kunnen zijn, maar dat kan voor een ander heel anders liggen.

  Zolang we elkaar de ruimte kunnen blijven geven, prima toch?

  Like

 36. In feite kun je er niks over zeggen, nee.
  Iedereen heeft weer een andere visie op dit onderwerp.
  Maar volgens mij weet niemand het echt.
  Je kunt het niet bewijzen dat er een god is of dat er goden zijn.

  Like

 37. Loki is de trickster die zichzelf offert aan zijn trickery, hij is het noodzakelijke kwaad waarachter het grootste goed zich verbergt.
  Zelfs Adonai heeft ha-Satan nodig als tegenspeler en uitdager.
  ‘Light is Left Hand of Darkness’ zegt Leguin

  Like

 38. De voor-onderstelling van het christelijke paasverhaal is als volgt:
  Yeshua was de verwachte Messias, die in de Tenach wordt voorspeld.
  Waarschijnlijk geloofden zijn volgelingen dat Yeshua hen als Messias zou leiden in een geslaagde opstand tegen de Romeinen
  Aangezien Yeshua door de Romeinen werd gekruisigd, moest het Messias -verhaal aangepast worden.
  Het falen van Yeshua als revolutionair wordt verklaard door verraad binnen eigen kring, als onderdeel van het Goddelijke Plan, waarin een mensenoffer nodig was om Adonai te verzoenen.

  Judas Iskariot: de naam verwijst waarschijnlijk naar de sicarii (messenvechters, elite commando’s van de zeloten).
  Hoe hij tot zijn verraad kwam, daar valt over te speculeren:
  Was hij een infiltrant in dienst van de Romeinen?
  Was hij vlak voor Pasen opgepakt, ondervraaagd totdat hij Yeshua’s verblijfplaatst onthulde?

  Maar als het leven en sterven onderdeel van het Goddelijke Plan wordt geacht, dan moet inderdaad het verraad van Judas daar ook onderdeel van zijn.

  Like

 39. God is liefde, binnen in je hart en je kan niet ontkennen dat dat niet bestaat of zwart wit is. Je geweten is ook God. Doe ik het? Doe ik het niet. Je hebt zelf de keuze. Liefs, Emmy

  Like

 40. Er bestaan geen christelijke bidprentjes. In de bijbel staat nadrukkelijk gij zult geen afbeelding aanbidden. Van God nog van wat God geschapen heeft. Dus, geen christelijke bidprentjes zijn dat. Dat zijn gewoon afbeeldingen van iets wat iemand heeft verzonnen.
  Wat ik god noem: Is Liefde en geweten. Zonder dat ik er ook maar een afbeelding bij nodig heb. 😉

  Like

 41. Aiaiai.. zit ik een half uur te tikken, klik op plaatsen..
  weg! gelukkig ben ik een erg kalme persoonlijkheid! 🙂

  Ik wou je wijzen op een logje wat ik ooit geplaats heb,
  en daarmee ook een duit in jouw zakje doen..

  http://siejit.web-log.nl/log/4831106

  Dit verhaal doet je realiseren, dat god alle dingen IS..

  Maar dit strookt weer niet helemaal met de gnostische leringen, die dit materiële universum als een creatie van baldabaoth beschouwen..
  de onvolledige ‘god’, als creatie van Sophia, waarin de ‘Vadergod’ niet gekend is, wat de aard van materie
  per definitie onvolledig maakt! enkel de ziel is nog zuiver..
  en via de volmaakte zoon, die wél een creatie van beiden is, hebben we de mogelijkheid tot een ‘short cut’ naar huis..
  naar het zuivere licht van de vadergod…

  Ik wou nog meer zeggen, maar aangezien ik dat net ook al gedaan
  heb, moet dit maar even wachten voor nu…

  Ik kruip m’n mandje in.. lijkt me wijzer!

  Heb vanavond bij de vrolijke atheïst ook al een behoorlijke reactie gegeven, waar ik het meeste al in verwoord heb wat ik hier al had aangestipt..

  Je bent niet over 1 nacht ijs gegaan, Q…
  Kom hier zeker nog eens terug 😉

  Groetjes!

  Like

 42. De huidige hype rondom gnostiscisme en andere vormen van paganisme heeft een aantal componenten:
  Sympathie voor de ‘underdog’, het rebelse alternatief tegenover ‘mainstream’ paulinisch christendom.
  Romanticering van een verloren traditie,
  De aantrekking van ‘controversial science
  aangezien zoveel verloren is gegaan kan je van alles in projecteren.

  Like

 43. De Europese Kerken hebben weinig antwoord op secularisering, dat geeft ruimte voor andere manieren van geloven.

  Dat verklaart dan ook de aantrekkingskracht van de Islam voor Europeese bekeerlingen.

  Like

 44. De kerk is niet zaligmakend>God wel.
  Maar WIE is God, zorg dat je echt met GOD te maken hebt en niet met een of ander dood afgodje ofzo, want dan zit je d’r naast te *kakken*.
  Moest ik nog even kwijt hier, sorry…, ik maak me nl flinke zorgen over al die mensen die in een ‘moderne’ god geloven, echt dat is zorgwekkend. 😦

  Like

 45. Waar ik een probleem mee heb zijn het type gelovigen (abrahamisten of paganisten, whatever)
  die van alles en nog wat belijden in hun tempel maar daarbuiten niets in praktijk brengen!

  Like

 46. @Quetzatlquatl:moderne God? Dat men het makkelijker vind om van God de persoon /kracht te maken hoe het hem/haar uitkomt…En het gegeven dat er gedacht wordt dat God in iedereen zit, oftwel dat de mens God zelf is…
  Het “Nieuwe Tijds” denken.
  Reactie op die andere reactie van jou staat bij mij op m’n log 😉

  Like

 47. Vandaag, volle maan in schorpioen:

  Naar de begrafenis van mijn jongste oom (onlangs 70 geworden, binnen acht weken erna overleden aan zeer agressieve kanker).

  Het graf, dat is ook de Afgrond.

  Er zijn allerlei religies en filosofieën die iets zeggen over het leven na de dood, maar voor de achterblijvende levenden is toch nooit honderd procent zeker wat er gebeurt met je geestelijke lichaam nadat je fysieke lichaam ophoudt met functioneren.

  En voor degene die op het punt staat te sterven, is het een blik op de Afgrond: je gaat het Onbekende tegemoet, je weet nooit honderd procent zeker hoe dat afloopt, maar je moet hoe dan ook gaan, of je wilt of niet.

  Met mijn vader (bijna tachtig) er nogmaals over gehad, of hij al een draaiboek heeft klaarleggen met zijn wensen voor het geval dat….
  Er is nog niets op papier gezet, en daar maak ik me zorgen over.

  Rekening houdend met alle mensen die hem kennen (acht migrant-kerkgemeentes in Nederland, diverse contacten aan de VU en andere Christelijke organisaties, familie, vrienden, etc) verwacht ik dat ik tzt een heel stadion kan gaan afhuren.

  Like

 48. Iedereen is het er over eens, dat mijn jongste oom een humaan mens was.
  Hij was absoluut niet religieus, in welke zin dan ook.

  Volgens de fundies is het zo dat alle mensen, die niet in hun God geloven, naar de hel gaan.

  Voor mij een reden te meer om telkens weer in discussie te gaan met fundies

  Like

 49. Vóór dat de mens er was, was het Onkenbare.
  Immers, het Kenbare kon pas gekend worden vanaf het moment dat de mens Kennis kon verwoorden.
  En wat is God nu eigenlijk? Ook Iets wat uiteindelijk Onkenbaar is voor menselijke begrippen.
  Immers, in de meeste Gods-diensten onntrekt de opperste God zich aan het menselijk kenvermogen.

  Is hiermee gezegd dat het Onkenbare (wat er was vóór de mens) en God dezelfde is?

  Ik weet het niet, dat is de paradox van het Onkenbare en datgene wat de meeste mensen als God benoemen.

  Like

 50. Hoe kan iemand zeggen:
  Dit stukje land is van mij, daar hoor jij niet in?
  Juist in Jeruzalem, stad van vrede, maken de abrahamisten ruzie over wie de baas mag zijn over dat stukje grond.

  Like

 51. quote:De première woensdag van de film ‘De Da Vinci Code’ heeft in tal van landen tot protesten geleid. Christelijke groeperingen in Azië, Europa en Afrika hebben onder meer boycots, hongerstakingen, boekverbrandingen en zelfs een ware kruistocht aangekondigd.
  Volgens auteur Brown en de scenarioschrijvers hebben de conservatieve Opus Dei-beweging en het Vaticaan alles in het werk gesteld om te verhinderen dat bekend zou worden dat Jezus kinderen had bij Maria Magdalena. Het Vaticaan haalde eerder al vernietigend uit naar het boek en de te verschijnen verfilming en riep katholieken op beide te boycotten.
  Ben benieuwd of er nog bomaanslagen op bioscopen gepleegd gaan worden…

  Like

 52. Ik stel me vaak agnostisch op; het al dan niet bestaan van een god is een axioma, je neemt het aan of niet, en bouwt van daar uit je betoog op.
  Om een humaan mens te zijn, is een geloof in god niet perse noodzakelijk, anderzijds is het evenmin absoluut onmisbaar.
  In deze context citeer ik graag Confucius; toen een leerling hem vroeg hoe het zat met geesten etc, zei Confucius: als ik niet weet hoe wat humaan is, hoe kan ik dan weten wat geesten zijn?
  Aan de andere kant zegt Confucius: offer, alsof aanwezig.
  Dit intrepreteer ik als: of goden wel of niet bestaan, het gaat om humane intenties in de praktijk uitvoeren!

  Like

 53. @Quetzalquatl@ haha, bomaanslagen op bioscopen?Dat kun je vergeten, gebeurt niet. 😉
  Christenen gaan nl bidden, gebed is nl. het krachtigste wapen wat er betstaat. Simpel biden voor een zegen voor de makers van en spelers in deze film en let maar op wat er gaat gebeuren in deze mensen.Die gaan inzichten krijgen in hun hart en in hun hoofd. 😀
  Ik maak me absoluut niet druk over het boek of de film.Het is nl.fictie, niet meer en niet minder.
  De vraag is wel of mensen die niks van de Bijbel weten dit wel weten…er wordt nl. een hele menigte door meegesleept 😕 …
  Okee: daar maak ik me wel een beetje druk om, dus toch… 😉

  Like

 54. [quote]
  De speelfilm De Da Vinci Code is in de Filipijnse hoofdstad Manilla verboden. Bioscopen stopten vrijdag met de vertoning van de omstreden film, nadat de gemeenteraad de rolprent in de ban had gedaan.
  Raadsleden noemden de rolprent beledigend voor het katholieke geloof. De film zou Filipijnse wetten schenden. Een bioscoopexploitant die het verbod negeert, riskeert een jaar gevangenisstraf en een boete.
  [/quote]
  En hoe zat het ook alweer met vrijheid van meningsuiting?
  Opus Dei is geen haar beter dan de ayatollahs

  Like

 55. Opus Dei …da’s toch katholiek?
  Over die film maak ik me als christen niet druk : het is FICTIE, de waarheid blijft heus wel staan.Een spannende thriller, that’s all.Als iemand daar zijn gedachtengoed op wil baseren moet íe dat zelf weten, ik raad zo iemand echter wel aan om geschiedenisboeken in te duiken en de Bijbel eens om te spitten, da’s een stuk wijzer!
  Straks gaan jongeren de kennis uit De Da Vinci Code nog gebruiken bij examens zeg, zullen ze allemaal zakken. Wat dat betreft kunnen straks jongeren ook aktie gaan voeren over dat boek en de film.Haha, zo kunnen we nog een fiks aantal jaren vooruit!

  Like

 56. Het is aantoonbaar dat bij de samenstelling van de Bijbel diverse concurrerende stukken werden weggecensureerd door de toenmalige machthebbers.
  Die stukken komen nu in de media, daar kan het
  Vaticaan nu weinig meer aan tegenhouden, hoe machtig Opus Dei ook moge zijn.

  Like

 57. Nederlands Dagblad, 18 mei 2006

  Predikant onder vuur om antisemitische preek
  WASSENAAR – Een protestantse predikant uit Wassenaar ligt onder vuur nadat hij vorig jaar maart een preek heeft gehouden met een vermeende antisemitische inhoud. Het Centrum voor Informatie en Documentatie Israel (CIDI) eist dat hij op non-actief wordt gezet.

  De kwestie, die binnen de gemeente van de Messiaskerk al de nodige opwinding heeft veroorzaakt, is gisteren door het CIDI publiek gemaakt. In een brief aan de kerkenraad heeft het verzocht wijkpredikant N.K. Mos met onmiddellijke ingang op non-actief te stellen. De preek kende volgens het CIDI een “abjecte antisemitische inhoud”.

  Volgens het CIDI zijn preek en predikant wel onderzocht door classis en kerkenraad, maar zouden zij ondanks een afkeurend oordeel geen maatregelen nemen tegen de predikant. Dat ontkent scriba N. Visscher van de Messiaskerk. De kerkenraad vergadert, na raadpleging van de gemeente over een voorlopig genomen besluit, vanavond opnieuw om tot een definitief oordeel te komen. De uitkomst daarvan staat volgens hem nog open.

  In de bewuste preek – in het bezit van het CIDI en desgevraagd door het centrum beschikbaar gesteld – gaat het over de verrader Judas. “Achter Judas staan in het Nieuwe Testament de Joden”, luidt de openingszin. Ds. Mos gaat daar in zijn preek verder op in: “Alles wat hij zegt en doet is door en door joods. Het bijbelverhaal wil dat op geen enkele manier verbergen. Sterker nog, het lijkt er zelfs op dat er om die reden zo uitgebreid over Judas wordt verteld, om te laten zien: zo’ zijn nu de Joden. Nu hebben we al zestig jaar geleden van professor Miskotte in zijn Bijbels ABC geleerd, dat als het in de Bijbel gaat over Joden, dan wordt daarmee niet een land of een volk bedoeld, maar dan gaat het om een bepaalde wijze waarop mensen ‘mens zijn’.” Op basis daarvan oordeelt Mos dat “de Jood in ons een verrader is”, “het heil door de Jood voor geld verkwanseld” is. De Joden waren geroepen om God te vertegenwoordigen in de schepping, Judas was door Jezus geroepen om het Koninkrijk van God gestalte te geven. “Maar de Jood gaat daarmee aan de haal. Blijkbaar moet je zeggen: de roeping perverteert.”

  Even later: “En wat wij ons nu gaandeweg gaan realiseren, zestig jaar na de Tweede Wereldoorlog is, dat dus Hitler eigenlijk veel beter in de Bijbel thuis was dan wij gewoonlijk voor waar willen houden. En dat Hitler deze, op zich bijbelse gedachte, tot z’n uiterste consequentie heeft uitgewerkt. Want Hitler zei: Dan moet de Jood ook maar verdwijnen. Want er moet toch een nieuwe mens komen. Deze door God uitverkoren mens heeft zich als Judas bewezen. Als een verrader van Gods zaak, als deserteur, als vijfde colonne.”

  In de afronding van zijn preek zegt hij: “Hitler wilde de Jood in ons midden definitief uitdrijven. Dat klinkt misschien heel vreemd, maar hij staat daarmee op bijbelse bodem. Want de Jood in ons leeft aan zijn goddelijke roeping voorbij en hij doet zijn schepper lelijk tekort. Wij hebben Hitler in de afgelopen decennia als een monster afgeschilderd. Maar monsters bestaan niet.”

  Mos zegt vervolgens dat het voornemen ‘nooit meer Auschwitz’ bijbels gezien goed bedoeld is. “Maar het is weinig realistisch. Het gaat fundamenteel voorbij aan dat God alleen de nieuwe hemel en de nieuwe aarde kan realiseren. En ook zal realiseren. En zal verwezenlijken. De bijbelverhalen houden ons voor dat God daarmee nog wacht.”

  Ook zegt hij: “God laat de Jood niet aan zijn lot over. God trekt met hem mee al die tijd. Het is dit geloof waar de gemeente haar kracht uit put. De gemeente die zich volbloed Jood weet en die toch niet gaat wanhopen.” Tot slot besluit hij: “De christen wordt geboren uit de Jood en uit de heiden en hij wordt geboren, iedere dag opnieuw. Het is geen verdienste, maar het is, om het maar ouderwets te zeggen: genade. Het is er niet om tegen elkaar uit te spelen, maar het is om te verbinden, te verbinden, zoals Hij er bij is, zoals Hij verbindt en samenvoegt en onze harten voor elkaar opent.”

  Naar aanleiding van de ophef over deze preek verzocht de kerkenraad aan de classis Leiden om een buitengewone visitatie. Een commissie is aan de slag gegaan en stelde dat de preek “zo niet gehouden had mogen worden”, maar dat er “geen reden is om tegen ds. Mos bijzondere maatregelen te nemen”. “De preek bevat, wellicht niet direct zo bedoeld, duidelijk anti-joodse elementen en heeft bovendien oude wonden bij sommige gemeenteleden weer opengehaald”, schrijven visitatoren in een toelichting. De preek blijkt aanleiding te hebben gegeven tot grote spanningen tussen ds. Mos en een collega-predikant en enkele leden van de gemeente.

  Volgens scriba Visscher heeft de kerkenraad zich in een voorlopig besluit achter deze bevindingen van de visitatiecommissie geschaard, maar bleek op een gemeenteavond dat veel leden heel kritisch waren over dit besluit. Dat de kerkenraad vanavond daarom een ander en definitief besluit neemt, “zou heel goed mogelijk zijn”, zegt Visscher.

  Het CIDI stelt dat in de afgelopen tien jaar in kerkelijke kring zelden zulke beledigende teksten over Joden zijn geuit. Het centrum vindt om die reden dat de kerkenraad dient op te treden door de predikant op non-actief te stellen en een inhoudelijk oordeel over de preek te geven. Het centrum wijst erop dat de Protestantse Kerk zegt te streven naar goede relaties met het Joodse volk en vindt daarom het besluit “beneden peil”.

  In reactie op de roep van het CIDI om maatregelen tegen de predikant, zegt Visscher dat een kerkenraad niet zomaar een predikant op straat kan zetten. Bovendien moeten de gewraakte opmerkingen van ds. Mos in de context van zijn hele preek gezien worden, wat beoordeling complex maakt. “at was voor de kerkenraad reden om te zeggen: dit kunnen we niet zelf beoordelen, hier hebben we vaktheologen bij nodig. Daarom hebben we bij de classis Leiden om advies gevraagd.”

  Ds. Mos, die onlangs met ziekteverlof is gegaan, wilde gisteren niet reageren

  Like

 58. Ik kan me hier niet in vinden…Wat is er aan de hand met die predikant?
  Het spoor bijster volgens mij…
  Ik heb op mijn log wel ‘s gemeld dat er ook dominees/predikanten voor een gemeente staan die geen christen zijn.Erg, maar waar.
  Uit diegene z’n preken kun je merken of ‘ie oprecht christen is of niet,

  Like

 59. Als een imam zoiets zou zeggen, dan zou heel nederland er over heen walsen, maar nu een dominee het zegt, mag hij aanblijven?
  Wordt het niet tijd, dat de geheime dienst ook bij dit soort bijeenkomsten permanent notulen maakt om te kijken of er haatzaaiende tekst wordt verspreidt?

  Like

 60. Dan kan er ook iemand in ieder bedrijf en huisgezin komen zou ik denken!
  Ik hoop wel dat dit soort preken niet veel voorkomen.Bij mij in de gemeente heb ik zulke dingen nog nooit horen zeggen.Als dat wel zo was zou ik flinke discussies daarover aanzwengelen, dat wil ik je wel zeggen.

  Like

 61. Hoe zit het met oprecht gelovige mensen, die ondanks vele gebeden toch een ongeluk krijgen?
  Is het toeval, willekeur wanneer een gebed wel of niet verhoord wordt?

  Like

 62. Als je dat nu ens aan Hem zelf vraag”? Je kunt nl. PRATEN met God…
  Hij is nl. geen vage kracht of áanwezigheid’.
  Jezus is echt, Hij lééft en je kunt een relatie met Hem hebben als je dat wilt.
  Maar het blijft: de mens wikt, mar God beschikt.Je hebt je lot zelf niet in handen maar je kunt er wel over overleggen met God, om uitstel vragen bijv.

  Like

 63. Bush maakt zich vreselijk druk om abortus en euthanasie, ondertussen gaat hij gewoon door met het legitimeren van olie-oorlogen en martelkampen, hoe hypocrieter kan een bible-belter nog worden?

  Like

 64. Langzamerhand vraag ik me steeds meer af, of de Paulusteksten wel zo naadloos passen bij de Tenach, zoals wordt beweerd door de officiele kerkdoctrine.

  Maar ja, Paulus eerder Romein dan Jood, een Hellenist die een coup pleegde in het vroege Christendom, waardoor de Joodse Christenen werden gemarginaliseerd.
  In de Paulus-teksten wordt geclaimd dat hij goddelijke inspiratie had, maar dat valt natuurlijk niet te controleren.
  De oudere apostelen waren tenminste nog directe leerlingen van Yeshua, die hadden daadwerkelijke ervaring met hem gehad, terwijl Paulus een nieuwkomer was die nog nooit Yeshua als mens was tegengekomen.

  Voor een rechtbank zou een ooggetuigenverslag toch meer waarde hebben dan de beweringen van een visionair.

  Like

 65. Luister jij naar Bush?je kunt beter naar God luisteren wat ik je brom…doe ik in ieder geval liever.Waarom? God is compleet betrouwbaar, een mens niet*
  Er zijn nl mensen die denken dat ze God zijn en dat alles wat ze doen in naam/opdracht van God is…Ze kunnen d’r ‘s GOED naast zitten…
  It’s a shame Mr Bush!

  Like

 66. Mensen leven en gaan dood, ongelukken komen voor of worden verhinder.
  Vaak komt het voor mij volkomen willekeurig over.
  Dan vraag ik me af: Als dit Gods plan was, dan is er iets mis met de planning.
  En eerlijk gezegd geloof ik ook niet zo in de makkelijke antwoorden van: dat slechte karma
  heb je verdiend door slechte daden in het vorige leven.

  Dat is net zo absurd als: dat ongeluk krijg je omdat je zondig bent, of je voorouders tot de zoveelste generatie.

  Verder geloof ik ook niet zo in mensen die goddelijkheid en/of goddelijke inspiratie claimen, ik geloof ze pas als ik ze het zie waarmaken in het dagelijkse leven.

  Wanneer ik en mijn geliefden behouden worden voor ongeluk, of wanneer we gelukkige momenten hebben, dan doe ik wel een bedankje in gedachte (zo in de trant van Thank God, Buddha, Whatever), of liever nog in daad (in de trant van Pay it forward).

  Like

 67. Er bestaat geen enkele autoriteit dan je eigen geweten.
  Geloof slechts je eigen ogen.
  Niemand kan je zijn waarheid opdringen,
  als je die niet zelf ervaart.
  KRISHNAMURTI.

  Like

 68. [quote]
  Imagine: you are a foot soldier in a paramilitary group whose purpose is to remake America as a Christian theocracy, and establish its worldly vision of the dominion of Christ over all aspects of life. You are issued high-tech military weaponry, and instructed to engage the infidel on the streets of New York City. You are on a mission – both a religious mission and a military mission — to convert or kill Catholics, Jews, Muslims, Buddhists, gays, and anyone who advocates the separation of church and state – especially moderate, mainstream Christians. Your mission is “to conduct physical and spiritual warfare”; all who resist must be taken out with extreme prejudice. You have never felt so powerful, so driven by a purpose: you are 13 years old. You are playing a real-time strategy video game whose creators are linked to the empire of mega-church pastor Rick Warren, best selling author of The Purpose Driven Life.

  The game, slated for release by October 2006 in advance of the Christmas shopping rush, has been previewed at video game exhibitions, and reviewed by major newspapers and magazines. But until now, no fan or critic has pointed out the controversial game’s connection to Mr. Warren or his dominionist agenda.[/quote]
  Bron: http://www.talk2action.org/

  Like

 69. The ark and the park: Under pressure from Christian fundamentalists, the National Park Service has approved the display and sale of a creationist book that claims the Grand Canyon is only a few thousand years old, created by the flood that launched Noah’s ark.
  Jews or gays need not apply: To sell his faith-based initiative to Christian conservatives, President Bush made discrimination legal for religious groups receiving federal funds. They can now legally refuse to hire Jews, gays, unmarried mothers or anyone who fails to meet their moral code.
  In league with the devil: The administration has collaborated with states it considers sponsors of terror, such as Libya and Iran, to forward an anti-abortion agenda at the UN. Meanwhile, doctors sent to restore social services in Iraq were vetted to make sure they were anti-abortion.
  Christian pork: Under President Bush, millions of dollars of faith-based and abstinence-only grants have gone straight into the pockets of religious conservatives, including major grants to right-wing evangelical outfits such as the Christian Coalition and Prison Fellowship Ministries. Muslim, Jewish, Buddhist, and Hindu organizations have yet to receive a single cent of faith-based funding.
  Watch your language: HIV prevention researchers across the country have been told by top science officials to purge words such as “gay,” “anal sex,” and “needle exchange” from any communications — or risk losing funds.
  Source: http://www.powells.com/

  Like

 70. Ik houd die vraag graag open; maar belangrijker vind ik de vraag: is deze handelswijze humaan of niet?

  Want zelfs al zou de Goede God bestaan, als niemand ernaar handelt, wat baat het?

  Maar als de Goede God niet zou bestaan, maar de mensen handelen wel alsof hij zou bestaan, dan zouden we de Hemel op aarde hebben.

  Like

 71. Voor mijn gevoel staan de eerste apostelen van Yeshua nog het dichste bij de oorspronkelijke boodschap, helaas begint al bij Paulus de vervalsingen en de machtsstrijd waardoor we nu opgescheept zitten met Paulinisch Christendom.

  Like

 72. Het falen van de traditionele kerk schept een vacuum, waardoor [b][i]andere [/i][/b]levensbeschouwelijke stromingen ruimte krijgen.
  Na de hippie-tijd hadden we goeroe-tijd, dat hebben we langzamerhand wel gehad.

  Nieuwe hypes komen en gaan: Wicca, Sjamanisme, 2012, UFO, whatever…

  Het kan best dat er op een gegeven moment een reveil komt van de kerk, of een modernisering van de Islam, of misschien wel iets nieuws, Neo-Joods Messianisme of zoiets?

  Het blijft koffiedik kijken in de toekomst, maar als gedachten-experiment het volgende:
  Met de komst van China als nieuwe wereldmacht, Neo-confucianistisch communisme?

  Like

 73. Er zijn een aantal godvormen waar ik wel een speciaal gevoel bij heb, zoals Guanyin of Anansi.

  En of ze werkelijk entiteiten zijn of energieën, maakt voor mij eigenlijk niet uit.
  In mijn werkwijze vind ik het belangrijk om ze te behandelen zoals ik belangrijke personen in mijn netwerk behandel: respectvol, bedanken voor gunsten, ongevraagd iets terugdoen, etc.

  Like

 74. [quote]Bij Romeinse auteurs treft men de volgende etymologieën van het woord religio aan.

  Cicero leidt het woord af van relegere (herlezen, overdoen, nauwgezet in acht nemen) en typeert daarmee het begrip religie als het voortdurend en ijverig in acht nemen van alles wat op de verering van de goden betrekking heeft (De natura deorum II, 28 en De inventione II, 22 en 53).

  Lactantius verklaart religie uit religare (opnieuw binden, goed binden) en verstaat onder religie de band (liga) tussen God en de mens (Divinae Institutiones IV, 28).

  Aulus Gellius leidt het begrip af van relinquere (achterlaten) en geeft daarmee aan dat alles wat tot de religie behoort van het profane is afgezonderd (Noctes Atticae IV, 9).

  Augustinus brengt het woord in verband met re-eligere (opnieuw verkiezen): in de religie kiest de mens God, die hij door de zonde had verloren, weer als bron van zijn zaligheid ‘(De civitate Dei X, 4,).[/quote]

  Afgaande op de etymologieën, voel ik me het meest aangesproken door de definitie van Lactantius, religie als verbintenis tussen God en Mens.
  Dit intrepreteer ik als persoonlijke verbinding, wat niet synoniem hoeft te zijn met geïnstitutionaliseerde religie; sterker nog, de persoonlijke verbintenis kan diametraal tegenover het instituut komen te staan.

  Like

 75. De oudste overgeleverde bundel hindu-geschriften, de Rg Veda, verwijst naar een polytheistisch stelsel van goden; in deze fase is de drie-eenheid van Vishnu-Brahma-Siva nog niet belangrijk, daartegenover zijn Mitra, Varuna, Indra, Agni veel belangrijker dan later.

  De Mahabharata is een verhalenbundel uit de latere Vedische periode, hierin worden de rollen van de oude goden Mitra, Varuna, Indra, Agni al een stuk minder belangrijk.
  De Krishna-cultus komt duidelijk naar voren in de Bhagavad Gita, die te lezen valt als filosofische instructie mbt Yoga.

  Het idee dat alle goden verschijningsvormen (avatars) zijn van één centrale god (afhankelijk van de secte kan steeds een andere god als oppermachtig genoemd worden), komt uit een nog latere periode.
  Het belangrijkste voorbeeld is wel Vishnu met zijn vele avatars, waarvan de bekendste namen zijn: Rama & Krishna, maar in sommige stromingen worden ook Buddha en Jezus genoemd.

  Like

 76. Ik geloof, dat het enige wat ik met redelijke zekerheid kan bevestigen, mijn eigen ervaring is, al het andere is van horen zeggen.
  Maar aangezien menselijke waarneming en redeneringsvermogen beperkt is, is bovenstaande ook onzeker.
  Misschien dat er iets is na dit leven, maar dat kan ik op dit momnet nog niet bevestigen uit eigen ervaring.
  Regels zijn nodig om te voorkomen dat wij mensen elkaar teveel in de weg lopen, maar aangezien regels feilbaar mensenwerk is, is het soms nodig om regels te doorbreken.
  Wat ik geloof is persoonlijk voor mezelf, het kan best zijn dat voor jou een ander soort geloof relevant is.
  Het kan best zijn dat er goden en andere machten zijn, al dan niet verenigd in een pantheon of samengevat in één god, maar aangezien ik ze niet heb ontmoet kan ik er niet definitief over oordelen.
  Uiteindelijk ben ik de baas over mijn eigen leven, draag ik verantwoording aan mezelf.

  Like

 77. Ik heb niet alle reacties hier doorgelezen, maar van wat ik heb gelezen, kan ik me het beste vinden in Quetzalquatl’s woorden. Ik wou dat ik zo veel religiekennis had, dan zou ik mijn ‘godsbeeld’ ook zo kunnen verwoorden.

  Het valt me trouwens op dat veel christenen ontzettend koppig en subjectief dit onderwerp benaderen en niet inzien dat bijvoorbeeld Hindoes net zo overtuigd zijn van hun gelijk als zij. Ik kan niet zeggen wie de ‘waarheid’ spreekt, want iedere gelovige van iedere religie zegt de ultieme waarheid te weten en te ervaren. Van daaruit geredeneerd snap ik ook niet hoe Moslims/Christenen/Hindoes/Joden stuk voor stuk van zichzelf kunnen zeggen: ik ken de waarheid.
  Stel dat een Moslim mij weet te bekeren dan is de Koran de waarheid voor mij, maar stel dat een Christen mij weet de bekeren, dan is de Bijbel de waarheid. Beide mogelijkheden zijn er en welke ik ook ‘kies’, dat zal de waarheid voor mij zijn. Nee, daarom kies ik niets, geen godsdienst voor mij. Ik luister graag naar de wijsheden die iedere religie waarborgt, maar ik stop mezelf niet in een hokje.

  Like

 78. De claim, dat een mens vleesgeworden God zou zijn (geweest) geloof ik van niemand, daarvan zijn er teveel geweest die uiteindelijk geen definitieve verlossing aan de wereld hebben gebracht.

  Al die goeroe’s, messiassen etc, hebben ondanks alle beloftes en profetieen de wereld niet beter achtergelaten.

  Like

 79. Vraag:Ben je een heks?
  Antwoord: Ja, ik vlieg op een bezemsteel. (of een andere maffe opmerking met een grote grijns)

  Vraag: Geloof je in dat soort dingen?

  Antwoord: Het is een manier om de aandacht te richten, vergelijk het maar met NLP (of een ander concept wat dichter bij de toehoorder ligt).

  Vraag:Hoe zit het met de Goden (en andere entiteiten)?
  Antwoord:
  Ik beschouw ze als archetypes, memen, waarmee te werken valt binnen een bepaald paradigma.
  In hoeverre deze concepten objectief werkelijk zijn, is voor mij irrelevant zolang ermee gewerkt kan worden.

  Like

 80. Ziezo en hier dan reactie 148…
  Ik ga mijn weblog opheffen en kom even afscheid nemen.Het ga je goed en bedankt voor de interessante discussies die we af en toe hebben gehad;-)
  Enne: God bestaat en Jezus IS God en Hij is mijn God.
  Mag Hij ook de jouwe zijn???????Hij wacht op je!
  Misschien tot ziens in de hemel bijmHem?
  Who knows, verras me maar!

  Like

 81. In de lijn van Golden Dawn etc wordt gesteld, dat het mogelijk is om via visualisaties ea rituelen ‘gedachtenvormen’ te scheppen, die vervolgens ‘bezield’ worden door een specifieke energie; in die traditie is het de verantwoording van de magus om het construct niet ‘rond te laten slingeren’ nadat het zijn functie heeft vervuld, maar om het daarna weer te ‘ontbinden’. Ze zeggen ook dat de Egyptische magie een (ethisch discutablele) variant had waardoor dat soort constructen ‘eeuwig’ de wacht hielden bij bepaalde tombes.
  In dit systeem wordt gesteld dat die ‘constructen’ zich kunnen voordoen als goden, ze worden ook wel eens kunstmatige godvormen genoemd, maar zijn geen ‘ware goden’.
  Overigens worden de diverse bezielende energievormen in het GD systeem gezien als emanaties van de Ene God.

  Like

 82. Mijn voorouders hebben over de hele wereld gezworven; vandaar mijn neiging om hier in Nederland bezig te blijven met de godvormen van mijn voorouders, en niet met de godvormen van Nederland.

  Ik had tot voor kort weinig binding met het stuk grond in mijn omgeving, ook omdat ik veel verhuist ben; misschien verandert dat nu ik een huisje met een tuintje heb.

  Volgens mij is er een duidelijk verschil te maken tussen nomadische en sedentaire vormen van sjamanisme.

  Ik geloof dat een sedentaire sjamaan zeer verbonden is met de machten in zijn omgeving, de nomadische sjamaan zal zich eerder verbinden met de machten die overal ter wereld zichtbaar zijn (hemel, zon, maan, sterren, aarde als abstract beginsel).

  Als ik in Drente bij de hunebedden ben, zijn er momenten dat ik de genius loci kan voelen, daar heb ik wel respect voor, maar verder voel ik geen behoefte om hen uit te nodigen in mijn rituelen thuis, dat is dan weer te ver van mijn bed.

  Dan maak ik hier in Nederland liever contact met Kraanvogel via Reiger, of Cobra via Adder.

  Like

 83. “hoe komt het dat christenen zo veroordelend kunnen overkomen en/of veroordelend gedrag vertonen?”

  Alle religies/filosofieen etc kunnen in principe dat gedrag vertonen, met name wanneer ze extreme orthodoxie en/of fundamentalistische trekjes krijgen.

  Het Christendom als instituut, organisatie of gemeenschap is wat dat betreft geen haar beter of slechter dan een willekeurige andere religie of filosofie.

  Overigens is het wel zo dat een monotheistisch systeem eerder de neiging heeft om andere vormen van godendienst te veroordelen.
  Hetzelfde zou je ook kunnen zeggen van Orthodox Communisme, want daar was ook geen plek voor andere vormen van ideologie.

  Like

 84. Ik heb de meeste botsingen gehad met fundies uit diverse stromingen:
  Abrahamisten, Asatruar, New Agers, Wiccans.

  Nu heb ik zelf ook wel eens sterke meningen, dus dat kan lekker knetteren als de andere partij eveneens een sterke mening heeft.

  Gek genoeg kan ik altijd wel gezellig een pintje drinken met een ander internet-monster.

  In mijn beleving heeft het te maken met congruentie en integriteit:
  Het van harte met elkaar oneens kunnen zijn, lekker ruzie maken, en tegelijkertijd met een knipoog naar elkaar kijken en weten waar de ander mee bezig is, om na de discussie evengoed een pintje te drinken met elkaar.

  Dat heb ik veel liever dan al die zogenaamde lieve onderschriften van mensen die je ondertussen boven en onder de gordel afzeiken.
  Als iemand veel spreekt over universele liefde etc. moet ik oppassen!

  Like

 85. Dit vertelde mijn moeder me ooit eens:

  Er was eens een kindje dat op de grond zat te spelen aan moeders schoot. Moeder zat te borduren, en het kindje keek er van onder tegen aan.

  Het kindje zag een warboel van draadjes en kleurtjes door elkaar heen lopen, maar had geen idee hoe het er van boven uit moest zien.

  Het kindje vroeg aan de moeder wat het werd, maar de moeder antwoorde dat het kindje geduld moest hebben en nog even moest wachten.

  Uiteindelijk was de moeder klaar en liet het resultaat aan haar kind zien. Toen was alles duidelijk…

  Het moraal: we weten nu nog geen antwoorden. Dat hoeft ook niet. Maar wie weet krijgen we het ooit te zien…

  Like

 86. Hoe kan je Engelen waarnemen?
  De diverse overgeleverde omschrijvingen van engel-achtige wezens zijn gevormd door de tijd en plaats van de waarnemer, je zou kunnen stellen dat entiteiten hun verschijningsvorm aanpassen aan het referentiekader van de waarnemer.

  Hoe kan je jezelf richten op engel-energie?
  Er zijn zeer verschillende omschrijvingen en referentiekaders in omloop, voor welke kies je?
  De afbeeldingen van engelen die zijn overgeleverd uit de oudheid zijn heel anders dan de cherubijntjes uit de Romantiek.

  Like

 87. Mijn definitie betreffende een “andere” gedachtenvorm ?
  Voorzover ‘het wonderbaarlijke’ zich kenbaar heeft gemaakt aan mij, was het een ‘verschijnsel in mijn ooghoek’, een vage gestalte.
  In mijn referentiekader heeft het zich ook gemanifesteerd als een vizioen/beeld van een verre voorouder.
  Daarmee is nog niet gezegd, dat ik die voorouder werkelijk heb gezien, misschien was dat de ‘vertaling’ van een achterliggende energie of archetype.

  Like

 88. Wat is het verschil tussen ‘spirits’ en goden?
  Volgens mij kan dit verschil ook een gradatie zijn, afhankelijk van waarneming en taalgebruik.

  Voorbeelden:

  Als Native Americans spreken over ‘the Great Spirit’, zou je vanuit een andere cultuur bij dezelfde Entititeit de term ‘Great God’ kunnen gebruiken.

  In de Keltische traditie, waren de oudste verschijningsvormen van de Sidhe goddelijk, pas veel later werden ze afgebeeld als kleine natuurgeesten. Je zou kunnen zeggen: Goden kunnen geesten worden.

  Dan zijn er ook nog culturen, waarbij Helden (posthuum) vergoddelijkt worden. Je zou kunnen zeggen dat hun geest een god wordt.

  En in de Christelijke traditie wordt de Heilige Geest gelijkgeschakeld aan God.

  Als er dus gesproken wordt over verschil van energie tussen geesten en goden, dan kan dat dus liggen aan de waarneming en de vertaling van het ‘iets’ dat wordt waargenomen en vervolgens verwoordt.

  Like

 89. In mijn beleving zijn de Noord-West Europese goden sinds de invoering van het Christendom ondergedoken, sommigen zijn vermomd als ‘Christelijke’ heiligen (St. Brigit, St Nicolaas).

  In de West-Europese cultuur zijn ze minder krachtig aanwezig dan de Witte Christus, en zelfs die is in de geseculariseerde maatschappij als godheid minder prominent aanwezig.

  Wat de Nederlandse situatie betreft:
  Qua waarden en normen zijn de Christelijke (calvinistische) tradities sterker aanwezig dan de heidense tradities.
  Het Neo-paganisme dat zich richt op reconstructie van de Noord-West Europese tradities is dusdanig versnipperd, dat het de grootste moeite zal kosten om een Tempel voor de Goden te manifesteren.

  Hoe dan ook, de Noord-West Europese goden zijn minimaal aanwezig in het bewustzijn van de meeste mensen in Europa.

  Like

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.