Wicca moet maar lekker klein blijven


Bron: Trouw 22-10-2005:
Wicca moet maar lekker klein blijven

Stadsheksen Rinia, Mercedes en Sim zijn tevreden over hun maandelijkse caféavond voor paganisten. “Maar je kunt nog altijd beter zeggen dat je op yogales zit.”
Het zou elke bruine kroeg in Amsterdam kunnen zijn: een lange bar, een paar tafeltjes met kaarsen, te harde muziek. Maar in deze schemerige ruimte huist een heksencafé. De enige tekenen: boven de bar hangt een klein pentagram en op een tafeltje naast de wc’s ligt het Book of Shadows, het door de betrokken heksen zelf samengestelde ‘heilige boek’. Daarin enthousiaste briefjes van gasten, een handleiding voor het maken van ‘maanlinten’ (voor elke stand van de maan een andere kleur) en de huisregels (er mag in het heksencafé niet gerekruteerd worden).

Drie vrouwen, Rinia, Mercedes en Sim – ze willen niet met hun achternaam in de krant – zijn de initiatiefnemers.

Rinia (40) omschrijft een heks als “iemand die zich met wicca bezighoudt, een natuurreligie gebaseerd op oude Keltische gebruiken”. Zelf kwam ze met wicca in aanraking nadat ze ‘ergens in het leven een plank had misgeslagen’ en op zoek was naar zingeving.

Haar zusje Mercedes (33) raakte ook geïnteresseerd, en samen verdiepten ze zich in de rituelen. Toen ze op een heksenforum Sim (25) tegenkwamen, was de kring compleet. De drie vrouwen organiseerden een avond om met gelijkgestemden in contact te komen, en zo ontstond twee jaar geleden het heksencafé in Amsterdam.

Elke eerste zondag van de maand komen aanhangers van uiteenlopende natuurreligies er samen om ervaringen uit te wisselen en een netwerk op te bouwen. Alle paganistische (heidense) stromingen zijn welkom.

“Die openheid kunnen we ons permitteren omdat we stadsheksen zijn”, zegt Rinia, “Op het platteland ligt dat moeilijker. Door de strengere sociale controle en de invloed van de kerk kunnen heksengemeenschappen in een dorp zich niet makkelijk profileren. Dat zijn gesloten groepen.”

Maar ook in Amsterdam heersen volgens haar nog rare ideeën over natuurreligies. “Wij hebben veel raakvlakken met new age, maar je kunt beter zeggen dat je aan yoga of reiki doet dan dat je heks bent.”

Behalve tussen stads- en dorpsheksen is er ook verschil tussen heksen die zelfstandig opereren en die bij covens (heksenkringen) zijn aangesloten.

Sommige covens, zegt Sim, hebben ‘zware inwijdingsrituelen’, vieren álle acht jaarfeesten (feesten die overgangen in de natuur symboliseren) en elk maanfeest. “Je moet niet denken dat je daar een beetje de Harry Potter kunt uithangen; het is heel intensief.”

Rinia: “Vergeleken met hen zijn wij fröbelheksen. We pikken eruit waar we voor ons gevoel iets mee kunnen: genezen met kruiden, een paar jaarfeesten, wat rituelen. De strenge wicca’s bewandelen een vastgelegd pad met strenge regels. Zij griebelen van wat wij doen.”

Wanneer iemand een echte wicca is, vinden ze moeilijk vast te stellen, maar een aantal basisprincipes is volgens de drie van groot belang. Het erkennen van de god en de godin, het erkennen van zowel het goede als het kwade in je leven en de aandacht voor je omgeving.

En natuurlijk de Wet van Drie, zegt Mercedes. “Alles wat je een ander aandoet, of het nou goed is of kwaad, komt drie keer terug.”

De god en de godin staan symbool voor de mannelijke en de vrouwelijke kracht op aarde. “Anders dan in het christendom”, zegt Rinia. “Daar is al het vrouwelijke onder tafel geveegd. De kerk heeft sowieso geen fraaie geschiedenis: kruistochten, brandstapels – daar wil ik niet bij horen.”

De andere twee knikken instemmend. Sim: “Het christendom zoekt God buiten de mensen. Onzin. En dat idee van Jezus als verlosser; ik verlos mezelf wel.”

“De kerk heeft veel van de oude rituelen gewoon overgenomen”, zegt Mercedes, “Pasen komt van het vruchtbaarheidsfeest Ostara, kerst van midwinter, Allerheiligen van Samhain, het moment waarop het nieuwe heksenjaar begint.”

De meeste wiccarituelen beginnen met het trekken van een cirkel om de deelnemers. Mercedes: “Je creëert een tussenwereld. Binnenin die cirkel laat je alleen toe wat je voor het ritueel nodig hebt – zowel fysiek als mentaal. Dus ook bepaalde gedachten moeten erbuiten blijven.”

De vier windstreken worden aangeroepen als wachters. Wat er verder in de cirkel gebeurt, hangt van het ritueel af. “Met Ostara verwelkomen we de zomer en brengen we eieren in de cirkel als symbool van nieuw leven”, zegt Mercedes. “Halloween gaat over afscheid nemen – dan gedenken we de doden, en dat maakt vaak heftige emoties los.”

Sim: “De thema’s van de jaarfeesten betrek je op je eigen leven. Met het oogstfeest formuleer je bijvoorbeeld wat je het afgelopen seizoen zelf geoogst hebt. Zo dwingen processen in de natuur je naar jezelf te kijken. Het is soms een enorme confrontatie met jezelf.”

Om die confrontatie gaat het uiteindelijk, vinden de drie.

Rinia: “Daarin verschillen new age en wicca van elkaar. New-agemensen denken: ik koop een leuke steen en die lost mijn problemen op. Voor ons is het: ik loop hier tegenaan, dus ik moet dit zelf oplossen.”

Het heksencafé heeft moeilijke perioden gekend. Rinia: “Er kwamen bezoekers die vonden dat alles anders moest. Er was veel roddel en achterklap. Dan denk je: waar doe ik dit voor?”

Sim: “Het café trekt soms vreemde mensen aan. Laatst nog hadden we een man die beweerde dat hij God was. En door Harry Potter waren we bang dat naïeve lezers naar ons café zouden komen. Dat is gelukkig niet gebeurd. Als je op zoek bent naar een toverschool, kom je bij ons bedrogen uit.”

Mercedes: “We hebben nu elke maand een redelijk vaste groep bezoekers. De meesten zijn rond de dertig, veertig jaar en serieus met paganisme bezig. Zo willen we het houden.”

“Het gaat goed nu”, zegt Rinia. “Mensen moeten ons zelf vinden. Overtuigen en binnenhalen doen we niet. Als religie te veel invloed krijgt, wordt het een bron van ellende. Laat wicca maar lekker klein blijven.”

http://www.trouw.nl/deverdieping/religie_filosofie/

49 thoughts on “Wicca moet maar lekker klein blijven

 1. God is God. Ik houd van God en hij van mij. Desondanks ben ik een heks. In een dorp notabene. En, ik ga absoluut niet naar de kerk. En waarom niet? Omdat mensen denken dat dat moet. De hele kerk en de geschiedenis is door mensen gemaakt. Als je God als liefde beschouwd, weet je al snel zeker dat het goede overheerst.
  Be Blessed.

  Like

 2. Bij Silver Circle vind je algemene documentatie mbt achtergronden van
  hexencafe
  In zijn algemeenheid kan gesteld worden dat hexencafe’s zijn opgericht in navolging van eerdere initiatieven van Gardnerian Wiccans.
  In hoeverre Amsterdams hexencafe de algemene lijn volgt danwel daarvan afwijkt zou je moeten nalezen in hun huisregels en de gangbare discussies op hun forum.
  Mijn indruk is dat het forum van de Amsterdamse groep minder Gardneriaans-dogmatisch is dan die van Silver Circle

  Like

 3. quote: “Daarin verschillen new age en wicca van elkaar. New-agemensen denken: ik koop een leuke steen en die lost mijn problemen op. Voor ons is het: ik loop hier tegenaan, dus ik moet dit zelf oplossen.”
  Met deze uitspraak wordt new age wel heel stereotiep en denigrerend gekenmerkt.
  Nu ben ik benieuwd in hoeverre dat de algemene mening is binnen wicca, maar op een aantal forums ben ik dat wel tegengekomen.

  Like

 4. Er is overlap tussen mensen die zich heks noemen en mensen die zich wiccan noemen, maar er zijn ook mensen die zich heks noemen zonder zich bij wicca te willen rekenen.

  In hoeverre de voor-christelijke west-europese religies na de kerstening als een samenhangende underground-religie bleef voortbestaan tot en met heden is inderdaad de vraag.

  Verscheidene historici hebben wel consensus over de stelling dat diverse vormen van neo-paganisme zoals Asatru, Druidry & Wicca etc. in feite her-uitvindingen zijn van voorchristelijke culten, als een soort reactie op het Christendom.

  ‘Ye Olde Religion’ zoals beschreven door Margaret Mead, Robert Graves, Gerald Gardner etc. heeft waarschijnlijk nooit in die specifieke vorm bestaan.

  Hexen die hun ‘traditie’ terugvoeren naar ‘de Oude Religie’, verwijzen in feite naar een mythe.

  Bovenstaande stellingname gaat voornamelijk op voor West-Europese hexery.

  Het verhaal wordt toch iets genuanceerder als je buiten Europa kijkt:
  Er is een hele duidelijke lijn te trekken vanuit de Afrikaanse Witch-doctors naar de diverse versies van Voudou-priesters/hexen die je ook in het postmoderne tijdperk kan blijven vinden.
  Een hex die in die traditie is ingewijd, zegt terecht dat hij/zij zich baseert op een levende Oude Religie.

  Like

 5. Heks lijkt mij eerder een verzamelterm voor buitenstaanders, die door diverse mensen als geuzennaam is aangenomen. Wicca is echter een duidelijk omlijnde religie, waarover geen twijfel kan bestaan. Alle wicca’s kunnen wel heksen worden genoemd, maar niet allen die zich heksen noemen zijn wicca.
  Dat gaat ook gedeeltelijk op voor de mensen die zich “heiden” noemen (in de christelijke zin van het woord: “ongelovigen). Een soort geuzennaam voor degenen die wel geloven, maar niet in het Christendom.

  Like

 6. @Q: het gaat denk ik niet zo zeer over goede of slechte heksen(wicca’s in jouw termen) maar uit welke bron er gewerkt wordt.
  De bron is niet uit God, sterker nog: God waarschuwt ervoor dat zelfs de goede dingen die uit tovenarij voortkomen, niet goed zijn omdat ze uit de duisternis komen.
  Dus: ik ben blij dat ik van zulke invloeden af ben dat wil ik je wel zeggen 😀
  De duivel is de engel van het licht, zo wordt hij door God genoemd.
  ken je het boek van Rianne van der Smitte: “Als het licht duisternis is” ?
  Een aanrader hoor, zij heeft diep in de new-age gezeten en beseft achteraf dat het foute boel is geweest.
  Mja: nogmaals: ik wil je er niet vanaf halen hoor,van mij mag je doen wat je wilt, maar kijk ajb een beetje uit hoor 😦

  Like

 7. Als hexen goede werken verrichten, werken ze vanuit een goede Bron.
  Het is in mijn visie onjuist om bronnen, die geen keurmerk van de Kerkdoctrine hebben, zonder meer af te doen als demonisch.

  Like

 8. Kerkdoctrine, dat is de officiele leer van de Kerk.
  Bij de katholieken is dat hetgeen de pausen ex cathedra vastgelegd hebben, bij de protestanten wordt dat per synode vastgelegd.
  Uiteindelijk wordt kerkdoctrine door mensen gedocumenteerd.
  In hoeverre Jezus van Nazareth daarmee zou zijn, dat is weer een heel ander verhaal!

  Like

 9. …o dat betekend het.
  Kende ik dus echt niet hoor. Bedankt voor je uitleg! 😉
  Ik hou niet zo van kerkleer, ken het ook niet.
  Ik probeer zelf om de leiding van Jezus te zoeken en te volgen…niet de leidng van bv de dominee(voorganger0 van mijn gemeente…en al zeker niet van een organisatoe ofzo 😀
  groetjes! 😀

  Like

 10. Vroegah…
  Was hex/wicca een exclusief iets, er hing een romantische waas van geheimzinnigheid er om heen.

  Nu…
  In het internettijdperk, kan je alle ‘geheime geschriften’ terugvinden via Google of Wikipedia, zijn er hexenbeursen en hexenparties, zijn er hexenfilms, hexensexen, etc.

  Langzamerhand wordt het verschijnsel ontdekt en ingekapseld door mainstream commercie.

  Op een gegeven moment wordt het zo gewoontjes, dat de thrill-seeker naar de volgende hype gaat hobbelen (sjamanisme, zweethut, goeroe dalai zus en zo, whatever).

  Tegen de tijd dat de hexen-hype wegzakt, zal blijken wie er ‘echt’ hex is.

  Kortom, hexery gaat de weg der alle dingen, dezelfde processen die andere religies en bewegingen hebben meegemaakt.

  Gurdjieff & Ouspensky hebben dit verschijnsel ook reeds eerder beschreven.
  Ik parafraseer (heb de exacte quote niet paraat):
  Iemand heeft een schitterend idee, dat geeft een enorme impuls.
  Hij/zij verzamelt leerlingen om zich heen, er onstaat een enorme dynamiek.
  Na verloop van tijd, door diverse omgevingsinvloeden, wordt de oorspronkelijke impuls steeds meer omgebogen en vervormd, totdat hetgeen overblijft helemaal niet meer lijkt op de oorspronkelijke impuls, waarna het weer tijd wordt voor een nieuwe impuls.

  Het lijkt wel een cyclus, opkomst en verval van…

  Like

 11. Waarom schrijf je toch steeds ‘hex’ als je ‘heks’ bedoelt ?
  Niet dat het me echt stoort hoor, maar ‘martial arts’ wordt toch ook niet geschreven als ‘marshall ass’ ?
  🙂

  Like

 12. Slordigheid !
  De vergelijkingen die je trekt met magick en qabbalah slaan als een tang op een varken.
  Wees correct in je taal.
  Op zijn minst.
  Misschien volgt dan de rest wel vanzelf.

  Like

 13. Mètjik en de káábbàllà. What’s in a name? (Afgezien van woordmagie)? Taal kan mooi zijn maar heeft weinig met “abn” spelling te maken.

  Like

 14. Voorzover ik kan nagaan was Crowley de eerste die magic / kabbalah ging spellen als magick / qabbalah, daar had hij kennelijk zijn redenen voor.
  Wat mij in die spelling aanspreekt, is het doorbreken van normale taal-regels.
  Gurdjieff doet in zijn boeken hetzelfde, als hij met zelfverzonnen woorden komt.
  En John Dee’s ‘taal der engelen’ is gebaseerd op hetzelfde principe:

  Een van de manieren om woordmagie te bedrijven is het doorbreken van de gangbare taal-regels, je doorbreekt bewust de conditionering van ABN.
  Dat kan met het maken van een nieuwe taal (zoals bij John Dee), of het spreken in rijm, of het gebruik maken van schokkend controversieel taalgebruik.
  Voor de taalpurist en regel-liefhebbers natuurlijk een gruwel.
  Niet mijn probleem. 😛

  Like

 15. Hm, vergelijk je jezelf dan met Crowley of John Dee ?

  De uitdrukking zelf kan en wordt gebruikt door sommige (echte) heksen wanneer ze hun would-be pupillen (meestal op fora) toespreken, maar heeft een eerder speels laatdunkend ondertoontje.

  Het staat jou niet, lijkt mij.

  Oh ja: ik las net dat HC Amsterdam met een week is uitgesteld, en dat maakt dat ik niet kan komen (wordt waarschijnlijk januari dan, en ik trakteer).

  Like

 16. quote:c’est le ton quite fait la musique, dat gezegde gaat op in de alledaagse en bijzondere werkelijkheid.
  In ‘virtual reality’ kan het echter zeer lastig zijn om een specifieke toon op een exacte manier ondubbelzinnig laten overkomen.

  Like

 17. Conditionering van ABN: aangezien de meeste mensen helemaal niet weten wat de geschiedenis van het “ABN” is, lijkt mij dat spielerei met ABN voor hen niet gegeven is. Weet waar je mee speelt… en wat de gevaren ervan zijn. Teveel neo-pagans gebruiken woorden die ze niet kennen, en op een manier die zij voor interessant houden, maar daarbij voorbijgaan aan het doel van taal: communicatie.
  Wat Jack schijnt te bedoelen: spelling is onafhankelijk van de uitspraak, maar kan wel betekenis geven binnen een groep. Iedere groep heeft zijn eigen afwijkende spelling, wie magick schrijft heeft duidelijk weinig op met magic of magie, maar spreekt daarmee wel degenen aan die eveneens liever over magick spreken dan over toverkunsten. Groepsvorming, that’s in a name.

  Like

 18. In ‘dagelijks spraakgebruik’ is ABN zeer zeker op zijn plaats en functioneel.

  Ben je echter bezig met (woord)magie, dan is het juist belangrijk om de ‘gangbare’ taalconditionering te doorbreken met ‘grensverruimend taalgebruik’

  De paradox van woordmagie is echter, dat wanneer het veelvuldig binnen specifieke groepen wordt gehanteerd, het weer nieuwe conditioneringen en groepsgedrag programmeert, die op den duur via traditie-vorming verworden tot lege en onbegrijpelijke rituelen.

  Een goed voorbeeld vind ik het gebruik van Latijn in de Rooms-Katholieke Mis:
  Indien de priester de woorden met intentie en begrip weet te ‘chanten’, krijgt het iets magisch.
  Maar als standaard schietgebed gepreveld, kan je net zo goed een onbegrijpelijke Mantra mompelen.

  Woordmagie staat of valt met het intentioneel en begripsvol gebruik.

  Een heel leuk voorbeeld van woordmagie vind ik Lewis Caroll’s Jabberwocky!

  Like

 19. Hej Q, leuk dat je dit stuk even online had gezet, ik was er niet toe gekomen en nu toch nog kunnen lezen.
  Ik vind het ook grappig dat jij steeds hexen schrijft, het zet me op een ander been. Door de rare spelling vallen de woorden op, moet je er over nadenken -wat klopt hier niet, of toch weer wel?- en krijgt het daardoor meer lading, imho.
  Liefs
  Is*

  Like

 20. Elke gemeenschap heeft een Trickster nodig, en als daar onvoldoende ruimte voor is wordt de samenleving steriel.

  Degene die Trickster functie vervult, raakt regelmatig in de clinch met zijn/haar ‘slachtoffers’, en zeker met ‘de gevestigde orde’, met alle risico’s van dien.

  Er zijn altijd wel (forum)regeltjes te vinden om Trickster (mond)dood te maken.

  Zie zo’n verbanning maar als soort erkenning, enerzijds de erkenning van de onmacht van ‘de gevestigde orde’, anderzijds de erkenning van de macht van Trickster.
  Je zou kunnen zeggen dat een Internet Troll een variant is van Trickster

  Like

 21. Van Occultisme en Esoterie kan redelijkerwijze beweerd worden dat ze zich buiten ‘mainstream’ gedachtengoed begeven.

  Wat betreft Obscurantisme ben ik van mening dat die evengoed onderdeel kan zijn van ‘mainstream’ gedachtengoed.
  Elke maatschappij heeft wel blinde vlekken, axioma’s die niet ter discussie staan waardoor afwijkende paradigma’s geen ruimte krijgen.

  Het is de functie van Trickster, om dit soort mechanismen ter discussie te stellen!

  Like

 22. 100 % Born-Again Hex:

  TM, registered, patent pending, no part of this may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical-including photocopy, recording, internet posting, electronic bulletin board-or any other information storage and retrieval sytem, except for the purpose of reviews, without permission

  😆

  Like

 23. quote:Vlieg eens An
  ‘k ben er geweest,
  maar weet niet meer waarvoor ik kwam
  Het maakt ons niet uit,
  wij zijn toch thuis
  Wij leggen niets uit,
  maar laten je misschien
  wel er varen’
  ———————————-
  Eerste HeksenCafé “Vlieg eens An”
  7 april 2006 !!!
  ———————————-
  Info:
  Iedere eerste vrijdagavond v/d maand, de tijd is goed:
  HC “Vlieg eens An” te Zeist.
  Mail voor adres/tel gegevens: webmaster@innoxia.com

  Gewenste Bijdrage:
  Blikje bloemen, bosje bier,
  wijntje of een Groninger metworst, niet te vergeten een gulle lach.

  Gift:
  Koffie, koekje, limonade en balletje gehakt, onderdak en de gelegenheid samen te komen.

  Bedoeling:
  Een vaste plek voornamelijk om samen te komen op een handige (vrij)dag, uitwisselen van elkaars aanwezigheid, heksenbrabbel, andere frutsels??
  Nou ja, gewoon fijn gezellig.
  Laat per email of telefoon even weten dat je komt.
  Op afspraak is het tevens mogelijk om door ons een healingdrumsessie te ondergaan, ahum, laatste is tegen een vergoeding wel.

  Geeft het door en zegt het voort:
  “Dát moet je gezien hebben, dáár moet je zijn”
  Liefs van Noon & InnoXia
  _________________
  “The spaces between your fingers were created so that another’s could fill them in.”

  Like

 24. Vroeger deed ik alle seizoensfeesten in spiritueel centrum de Roos te Amsterdam, dat project is helaas stopgezet door de organisatie, sindsdien doe ik veel solo.
  Het voordeel van solo is net als met single zijn: je kan je eigen ding doen, precies zoals je wilt zonder rekening te hoeven houden met een (samenwerkings)partner.

  Sinds midwinter doe ik mee met maanfeesten, samen met een aantal Starhawk-fans; op dit moment nog in de fase van ‘elkaar aftasten’, omdat er diverse uiteenlopende stromingen bij elkaar zijn gekomen: Wicca & Sjamanisme hebben elk hun eigen werkwijze, dat is voor beide partijen wennen.
  Het voordeel van groepswerk is de extra inspiratie die je krijgt door de inbreng van anderen.

  Like

 25. Ik heb ‘een jaar en een dag’ intensief het Jaarwiel gevolgd inclusief rituelen, maar kwam tot de conclusie dat in deze fase van mijn leven neo-sjamanisme beter bij me past.
  Overigens kan ik me goed voorstellen dat voor anderen Wicca een betere weg is.

  Verder kan je natuurlijk wel merken dat het ‘in’ is via de populaire media, dat zal op een gegeven moment wel weer overgaan, dan pas kan je merken inhoeverre Wicca gerekend kan blijven tot de belangrijke esoterische stromingen.

  Like

 26. ok dan, ik heb het allemaal eens aandachtig doorgelezen.
  Leuk, wellicht komen we eens langs. Maar pin me er niet op vast wanneer.
  We nemen wel contact op.
  Ik ga vaak naar HC Tilburg, en tegenwoordig ook naar Spiritcafe Den Bosch. Omdat mijn vrienden daar komen en het is relatief dicht in de buurt. En het is erug gezellig.
  Ik ben ook een aantal keren in HC Utrecht geweest, maar dat is niet mijn heksencafe om het maar even zo te zeggen. In elk geval, jullie zien of horen ons nog wel.
  groeten en blessed be, Skuld

  Like

 27. Van Dale:
  quote:
  hei·den (de ~ (m.), ~en)
  1 iem. die niet de juiste of in het geheel geen religie aanhangt => paganist
  2 iem. die niet Joods is [in het N.T.]

  hei·den·dom (het ~)
  1 heidens geloof => paganisme
  2 de heidense volkeren

  hei·dens (bn.)
  1 van de heidenen => afgodisch
  2 [pej.] zeer groot => enorm

  In Orthodox joodse regelgeving is iedereen die geboren is uit een joodse moeder en/of bekeerd is tot het jodendom conform de vereisten van het rabbijnse hof.
  Iedereen die daaraan niet voldoet is per definitie een heiden, draai je die definitie om dan is een niet-heiden per definitie een jood.

  In het Nederlands taalgebruik verwijst het woord ‘heiden’ naar niet-jood en/of niet-christen; als je die definitie zou omkeren, is niet-paganist jood en/of christen.

  Nog ruimer is de opvatting van de Qur’an, zoals reeds eerder werd aangegeven in het onderscheid abrahamist vs paganist.

  Aangezien er onder paganisten weinig consensus is over wat nu eigenlijk wel of niet tot het heidendom behoort (met of zonder keurmerk, staatserkende definities etc), blijft het maar aanmodderen met terminologie.

  Like

 28. Impressies van presentatie Reclaiming omstreeks Beltain in Amsterdam:
  Het was mooi weer, er werd begonnen in het parkje tegenover HCA.
  Na een korte inleiding over de werkwijze werd iedereen uitgenodigd om een cirkel te vormen, degenen die zich niet konden vinden met de werkwijze kregen alle ruimte om alsnog uit de cirkel te stappen om evt vanaf een afstandje te observeren.
  De cirkel werd gevormd door in de kring elkaars handen vast te houden, daarna werden wat visualisaties gedaan om te gronden (vanuit je voeten wortels de aarde in, vanuit je hoofd takken naar de hemel).
  Na de aarding een gelinkte reeks van drie oefeningen voor ‘centering’
  1. een situatie waarin ik me heel erg groot voel
  2. een situatie waarin ik me ontzettend klein voel
  3. een situatie waarin ik me voel waarin ik helemaal mezelf ben.

  Na de oefening een korte deelronde, met ruimte voor korte vragen over de werkwijze.
  Dit praktische deel vond ik het meest aansprekend.

  Daarna meteen weer terug het HCA in, voor het praatgedeelte, waarin iedereen ruimte kreeg om te vragen over Reclaiming.
  Wat werd gevraagd en beantwoord, is ook te vinden bij FAQ op website Reclaiming.
  Dit stuk vond ik het minst interessante deel van de avond.
  Tenslotte werd afgerond, en konden we overgaan tot de orde van de dag (borrelen en kletsen)

  Like

 29. Hoe zit dat nu met alcohol en spiritualiteit?

  Alcohol was in diverse tradities een middel waarmee je ‘andere staat van bewustzijn’ kon bereiken, je was daardoor dichtbij de andere wereld.

  Om dezelfde redenen waren hashish, tabak, en andere middelen ooit heilig.

  Sinds ze als genotsmiddel werden misbruikt, zijn ze een vloek geworden voor vele mensen.

  Poetisch gezien zou je kunnen spreken van de wraak van plant.

  Like

 30. Onderscheid tussen vormen van paganisme?

  Ik pluk net uit mijn boekenkast:
  “Antwoord, gestalten van geloof in de wereld van nu” (1975)

  In plaats van een stamboom wordt daar een spinneweb getekend, uitgaande vanuit een hypothetische oergodsdienst met concentrische cirkels en dwarsverbindingen (die mengvormen tussen mainstream wereldgodsdiensten moeten voorstellen).

  Dit model gaat is nog tweedimensionaal, maar een beter model zou driedimensionaal moeten zijn, om alle mogelijke kruisbestuivingen en mengvormen te kunnen weergeven.

  Het probleem is als volgt:
  In principe kan je mainstream religie/filosofie definieren aan de hand van vastgelegd dogma, en aan de hand daarvan de mengvormen plaatsen op een glijdende schaal tussen de ene en de ander.

  Maar hoe dit te doen met sjamanisme, etc?
  Dan zou je mainstream sjamanisme al moeten uitsplitsen op de lijnen van traditioneel (siberisch, lakota, tibetaans etc) en modern (harner, etc).
  Vervolgens de mengvormen ergens op de glijdende schaal plaatsen…

  Like

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.