Tag: reclaiming

Zinnig Noord: De Dode Hoek- 03 Rouwen


We onderzoeken een aantal vragen over Rouw, met de hulp van Studio Ritual Art:

Rouwen hoe doe je dat?

Hoe kan je, datgene wat je ontvallen is, een plek geven in je leven?

We kiezen woorden in de categorie Emotie-Waarden-Rituelen:
De volgende woorden raken mij: Machteloos-Loyaal versus Radicaal-Opruimen.

Vervolgens kiezen we beelden:
Ik wordt geraakt door de volgende beelden:

Gedekte tafel met eten en drinken


Schedel

Gesluierde vrouw


Grafkistje voor een dier

Een bres in de muur

Uiteindelijk kom ik uit op het beeld van Santa Muerte die de poort bewaakt tussen de werelden.

Het orakel zegt:

make a firm decision what to change and what to cut in your life

Mijn duiding:

Het is tijd om goed afscheid te nemen van hetgeen niet meer past in mijn huidig levenspad.

Ping: Zinnig Noord: De Dode Hoek-00 – Dreamquest

Op zoek naar…nieuwe hoop


Tussen Halloween en Yule is de donkerste periode van het Europese jaarwiel.
Het weder wordt slechter, de dagen worden korter, dit alles heeft invloed op mijn stemming.
Dan word ik wel eens somber van  berichten uit de media en het herdenken van overledenen.
“the Dark is rising” , “Winter is coming”, “The lamps are going out all over Europe, and we shall not see them lit again in our lifetime.”

Waar hoop ik op, wat geeft mij hoop, wat wil ikzelf doen om de hoop voor mezelf te voeden en te delen met anderen?

Het gaat mij om hoop vinden, verzamelen en delen in moeilijke tijden.

Voordat ik overga tot directe actie in de alledaagse werkelijkheid, helpt het mij om van tevoren meditaties en rituelen van hoop aan te gaan.

Mijn directe inspiratiebronnen op dit moment:
Water ritueel:
Een van de rituelen die de Lakota op hun heilige grond Standing Rock gebruiken bij hun vreedzaam verzet tegen de invasie van een oliemaatschappij, is een water-ritueel.
Hun belangrijkste leus is: Water is life!
Hierop aansluitend ervaar ik: zonder hoop en zonder water kan je niet leven!
Aangezien ik geen Lakota ben, vind ik het niet passend om hun ritueel te kopieren, in plaats daarvan volg ik de inspiratie van de Reclaiming-traditie:
‘Waters gathered from around the world, mingled together with the blessings of the people and Mystery.

Portions of the Waters have traditionally been saved from each mingling of the Waters, ….
Some of us are now storing their Waters, after purifying them completely, in a favorite stream, river and/or lake, from which they can be withdrawn as needed.’

Vuur ritueel:
Vanouds wordt vuur gebruikt om licht te brengen in de duisternis.
Licht, als symbool voor hoop in donkere tijden!
In de new-age beweging wordt graag gebruik gemaakt van Agni-hotra uit de hindoe-traditie, maar aangezien ik geen hindoe ben voelt het voor mij beter om een persoonlijk ritueel te gebruiken:
Onlangs ervoer ik eenvoudig vuur-ritueel: waxine-lichtjes werden aangestoken bij een centrale kaars in de cirkel, met het uitspreken van de hoop die ik wil voeden en delen.

Bovenstaande is bedoeld als inspiratie voor hoop; ik hoop hiermee een aanzet gegeven te hebben ter voorbereiding van directe actie voor een hoopvolle toekomst!

Zie ook: Zinnig Noord – Stiltewandelingen in en om Amsterdam Noord

Equinox and Lunar eclipse : Wolf is calling


Stardust told me: wolf is calling, would you come?

So I heeded the call, to dance with Wolf.

Entering the space, I felt the need to cleanse the room, setting up the boundary…Wolf was also guarding the perimeter.

The moon is strong today and the spirits are eager to join the party!

During the first round of sharing and check-in, I felt the Lord with the Beautiful Beard coming through, it seemed I heard the talks as if it were just noise in a strange language. At the same time also Wolf came through, eager to play.

As soon as we started moving, Wolf became stronger, manifesting several aspects: playful, questing, but also dangerous.
Shapechanging between Wolf and Man, even Anubis showed His face.
Finally Wolf went to the Dreaming, giving me rest and recuperation.

Observations:
For me Moving Meditations work better than Lotus postures to make the connection to the Other.
Furthermore, I feel the need for a strong circle, safe boundaries, a competent gate-warden, to be able to work on aspecting.
Doing this Work felt like service to the Other and the community.
On the other side: as soon as I allowed the energy of the Presence going through my body, it felt like healing.

Reblogging: Equinox and Lunar eclipse are coming

Impressie workshop Astro Rituals


Vandaag naar Astro Rituals onder leiding van Ellen van Geel en Inge Elsman.
Ik hoorde van Zia hierover, en was nieuwsgierig hoe Ellen en Inge een brug zouden slaan tussen Astrologie en Systemic Ritual.
Bovenal was het voor mij een kwestie van de stroom waar ik nu in zit; ‘ik word geroepen door Spirit, dus ik ga’
Nog geen idee waartoe ik geroepen word, ook dit is een open vraag voor mij, ik heb Spirit gevraagd: ‘je hebt me geroepen, maar waartoe?’ ‘hier ben ik dan, help me om de weg te vinden’

In de opbouw en structuur van het ritueel was veel te herkennen van de stijl van Daan van Kampenhout, een werkwijze die me wel aanspreekt: werken met het levenswiel, trommelen, ratelen, het aanroepen van de hulpkrachten.

Wat nieuw voor mij was: het aanroepen van de verschillende energie-manifestaties van de zeven klassieke hemellichamen: zon, maan, mercurius, venus, mars, jupiter, saturnus.

In de eerste opstelling werd ik gevraagd om de rol aan te nemen van de Helper. Dit is inderdaad een rol die ik vaker op me neem in cirkels.
Deze keer voelde ik heel sterk ‘hiertoe ben ik geroepen!’ , een antwoord op de vraag die ik al eerder stelde aan Spirit.
Deze opstelling was pittig en nam veel tijd en energie in beslag, gelukkig hielp Kraanvogel mij in mijn taak.

In de tweede opstelling kreeg ik de rol van Mars, in zijn jeugdige en speelse aspect. Die kende ik nog niet, maar die specifieke energie kwam toch wel door.
Deze opstelling was wat minder heftig dan de vorige,

Het was bijzonder, om mee te maken hoe goed het werkte om de planeet-archetypes in de opstellingen te aspecteren!

Het was fijn om mee te maken, hoe Ellen en Inge samen een veilige setting konden scheppen, waarbinnen stevig werk verricht kon worden. Dit is het soort diepgang die ik belangrijk vind in workshops!

Droom 09 july 2011: Het ritueel


Je organiseerde een openbaar ritueel in de Roos (Vondelzaal), ik ondersteunde zoals gewoonlijk.

Een aantal adepten van R. , o.a. B. en G. waren erbij.
De cirkel was net gevormd, toen G. het overnam door krachtige technieken in te zetten:
De komst van de God inleiden met zang en dans.

Jij liep weg uit de cirkel; ik was ongerust, had het idee dat je dit deed vanwege de actie van G.
Ik stond ook op het punt uit de cirkel te lopen maar voelde me verantwoordelijk voor de rest van de groep en wilde de energie in de cirkel niet verbreken (zag in gedachten hoe ik op het punt stond een draad te breken maar ervan afzag).

De impuls van G. verzandde, jij kwam terug in de cirkel en pakte de draad weer op, je ging verder waar je gestopt was.
We maakten van klei voetstukken voor kaarsen tbv de Godin.
Je rondde hiermee het ritueel af.

Later gingen we met ons tweetjes koffiedrinken om na te praten.
Je vertelde eerst over een zangworkshop die je meemaakte met iemand die met klassieke zangtechniek het koffiedrinken wist uit te beelden.

Ik vroeg je naar je gevoel over het ritueel.
Jij vond inderdaad de actie van G. niet passend en was daarom weggelopen.
Daarna heb je in je eentje geworsteld over de gang van zaken en kwam weer terug.
Conclusie: werkwijze R. en jou passen niet meer bij elkaar.

Eindgedachten vlak voor ontwaken:
Zoals het liep was het typerend gedrag voor ons.
Ik neem me voor om een volgende keer actiever in de rol van Wachter te gaan staan om dit soort acties te confronteren: “Who enters te circle?”

Praktisch spiritueel handelen heeft politieke implicaties


Politiek was vanouds alles wat de burgermaatschappij in de staat betreft, m.aw.: handelen in sociale context is politiek handelen.

Als ik mijn spiritualiteit, mijn diepste overtuigingen in de praktijk breng in de maatschappij, dan voer ik spirituele handelingen uit in sociale context, dan heeft mijn visie op spiritualiteit ook consequenties voor mijn politieke stellingname.

Mijn moderne inspirator op deze weg is Starhawk

Tevens laat ik me ook inspireren door de klassieker Mencius

the Palestinian version of Gandhi tactics


Starhawk says:

As I write, my friend Tristan lies hovering between life and death in an Israeli hospital, shot in the head, hit with a tear gas canister at a nonviolent demonstration in the West Bank town of Ni’lin, protesting the wall the Israelis are building to isolate the West Bank.

Why don’t the Palestinians adopt the tactics of Martin Luther King or Gandhi?
And the answer is simply this—they do.
For the last six years, they have mounted an ongoing campaign of civil resistance against Israel’s apartheid wall, which snakes through the West Bank, confiscating Palestinian farmland without compensation, destroying the life and livelihoods of whole villages, literally setting in concrete the fractured geometry of Israel’s incursions, her illegal settlements that eat away the integrity of any potential Palestinian state.

Tristan Shot in the West Bank

Comment:
How many peaceful protesters have to be hit by the zionist Apartheids troopers?

..Sie erkennen’s nichts, haben’s nicht acht…(ps. 82)

Blogged with the Flock Browser

openbare viering Yule 2008


In de aanloop op dit ritueel weer veel tijd en energie in de voorbereidingen gestoken: publiciteit (via forums en flyers), vergaderen, boodschappen, zaal versieren.

De opkomst was goed, we begonnen heel ontspannen met thee en koffie in de zelfgebouwde snoezelhoek vol kussens, een prima aanloop voor kennismakingsrondje en ‘give-away’ ritueel:
Iedereen had een kleinigheidje meegenomen, die via het lot aan een ander werd toebedeeld, de hilariteit van de verassing brak het ijs.

In het middengedeelte van deze bijeenkomst was er gelegenheid om joel-kaarsen te maken of te helpen met de voorbereidingen van de potlach, verder waren er twee Orakels (steen-orakel en Yi Jing) in de bovenzaal.

Na het avondeten hielden we een lichtvoetig ritueel: de cirkel werd getrokken; we verwelkomden de windrichtingen, de elementen en de Krachten; er werd gedrumd en gerateld.
Een hoorn met mede ging driemaal rond om zegenwensen en eden te bekrachtigen.

Na het ritueel sloten we de avond af met koffie en thee in de snoezelhoek.

Hoogtepunten voor mij waren de herontmoeting met een oude vriendin en een nieuwe ontmoeting met iemand waarmee ik via de voorouders een culturele achtergrond deel.
Wat dit ritueel allemaal aan energie losmaakte heeft nog de hele dag erna krachtig doorgewerkt!

Blogged with the Flock Browser

Witches for Obama


A call to spellcraft, found in my mailbox:

65 years ago in the skies above England, pilots fought the Nazis in the Battle of Britain.

Legend has it that witches all over the land held rituals during those days and nights willing victory, willing the aggressors to fail or go home.

The same thing should be happening tonight and tomorrow, everywhere. Witches
should singularly and in their covens, be creating sacred space an doing powerful rituals to support the Battle of America.

People of other faiths should be praying in their own way and in their own traditions.

Call for a new wind, for a new time.

Call for a new change and a new direction. 
What happens in America tomorrow will impact everyone all over the world.

So no matter where you are, I humbly ask that each of you in your own tradition, turn your prayers, your will and your magic in the direction of progressiv change.

And pray that Americans turn out in record numbers to vote Barack Obama in as President with a unprecedented majority.

Please send this message or one like it to everyone you know.