Tag: myth

Tricube Tales – Weird Sisters toil and trouble


Three Sisters of our Lady welcomed four teenage  guests at the Lighthouse... Granny commanded Aunty and Junior to the waiting sailing boat with a hurry, they had to go to the mainland immediately!Junior was already huffing and puffing, almost ready to deliver the next generation... After the boat left, Granny showed the guests their rooms... … Continue reading Tricube Tales – Weird Sisters toil and trouble

overgang van 2019 naar 2020, 26 december, droom na de eclips


Op bezoek bij een groep Mayomberos: ze zaten in een cirkel rondom een nganga Ik was geen deelnemer, maar toeschouwer... De droom ging over in halfslaap, toen her-innerde ik mij een doodle die ik lang geleden maakte in de periode dat ik begon me te verdiepen in de historie van het runenschrift: Dit doet ook denken … Continue reading overgang van 2019 naar 2020, 26 december, droom na de eclips

Droomreis: ontmoetingen met een bijzonder mens


Ik droomde dat ik een ontmoeting had met een Meester in de Krijgskunst: Hij nodigde me uit om bij hem langs te komen... Het bleek dat hij mij wilde adopteren in zijn clan, maar daarvoor was een inwijding nodig. ... Ik liep een stenen trap op, bovenaan het plateau aangekomen zag ik hem op een troon … Continue reading Droomreis: ontmoetingen met een bijzonder mens

Klarenbeek didgeridoo workshop


Een bijzondere intensieve en inspirerende workshop bij Lies Beijerinck Drie uur blazen op de didge, samen met anderen van verschillend niveau. De belangrijkste aanwijzingen die me aanspreken en uitdaging -Werken vanuit ontspanning. -Uitademen in vertrouwen dat je longen vanzelf gevuld worden met de inademing van de buik. -'zoek je eigen 'drone' (persoonlijke toon) De genoemde … Continue reading Klarenbeek didgeridoo workshop

Groeten uit Atlantis


Sinds ik op vakantie ging naar Thira, herlees ik Plato's verhaal over Atlantis in Timaeus en Critias, naast samenvattingen van latere variaties en uitbreidingen op hetzelfde verhaal. Mijn hoofd gelooft in de theorie dat Plato de mythe van Atlantis gebruikte als allegorie om zijn ideaal van een politiek perfecte republiek van Athene te illustreren. Maar … Continue reading Groeten uit Atlantis

Vitaal Leiderschap: het tweede gesprek


Loslaten, afscheid nemen, rouwen. Rouw te uiten, helpt met loslaten. Huilen als een wolf... Brullen als een beer... En om bij die kracht te komen, de Wildeman opgeroepen.. Met hulp van de vader-lijn van de voorouders, een heel leger van vaders tot aan de mythische voorvader Dan voel ik dat aspect door me heen gaan, … Continue reading Vitaal Leiderschap: het tweede gesprek

Vitaal Leiderschap: de eerste coaching


Gesproken over diverse thema's, patronen in mijn levensloopbaan, en wat ik daarvan herken in mijn opvoeding, familie-opstelling en voorouder-lijn: Als stamhouder de plek innemen van de afwezige ouder (s) De boel bij elkaar willen houden Het verlangen naar community als plaatsvervangend familiesysteem De breuk in de voorouderlijn willen herstellen Archetypische thema's waargenomen, die diep ingebakken … Continue reading Vitaal Leiderschap: de eerste coaching

Rode Wolvenmaan januari 2019


Voor het eerst sinds lange tijd deed ik mee aan een maanviering in groepsverband.Op diverse media werd al aangegeven dat deze wel heel bijzonder zou moeten zijn: astronomisch zeldzaam, astrologisch significant, magisch...Nu had ik al heel lang de wens om in mijn eigen wijk zo'n samenkomst bij te wonen, en was ik blij om uitgenodigd … Continue reading Rode Wolvenmaan januari 2019