Tag: religion

Brief 02: Lectio Divina


Bij het schrijven van deze brief werd ik uitgedaagd om te werken volgens de methode van Lectio Divina … een heel andere manier van lezen/schrijven dan ik normaal zou doen, ik voel me hierdoor overvallen, mijn eerste reactie is ‘ik weet niet wat ik hiermee aan moet’.
Lectio Divina verwijst expliciet naar een oude christelijke traditie van schriftlezing zoals die door de oudste kerkvaders werden gedaan.
Bij het beeld van monniken die helemaal ingebed zijn in de kerkelijke structuur, hierarchie, doctrine…gaan mijn haren recht overeind staan, dan komen mijn herinneringen naar boven: de pijnlijke botsingen die ik heb gehad toen ik in aanvaring kwam met de orthodoxie die ik beklemmend vond.

Dus voordat ik aan de slag kan, moet ik dat oude zeer onder ogen zien en zoveel mogelijk zien te helen!

Mijn uitdaging was om dwars doorheen mijn oud zeer te gaan, om goed te kijken naar de methode Lectio Divina, los van de traditionele dogmatiek.
Het wordt voor mij toegankelijker als ik deze methode herleid naar voor-christelijke tradities:
Het idee dat het lezen en reciteren van ‘heilige geschriften’ an sich, in eerste instantie zonder interpretatie maar als beleving, een inspirerende meditatie kan zijn.
Voor mij werkt dit het beste als ik zo neutraal mogelijk, zonder ballast, meditatief lees als een Fair Witness.

Een echte oefening in Mindfulness!

Het werd een brief van acht A4 in kriebelig handschrift, een lange en zware bevalling, een worsteling met de Engel…een donker stuk weer onder ogen gezien en opgeruimd.

En nu is het weer tijd voor rust, alles laten bezinken.

Ik ben blij met de kans dit alles te kunnen en mogen delen.

 

2020: Santa Muerte enters the field – 23


10 – mictlantecuhtli

analyze the circumstances before you put the pieces together again

K♦ –  10♠ – K ♣:  devouring sun – force majeure – harvest king

interpretation: the eye in the sky judges everything, you reap what you sow

Heaven and Earth are impartial; they treat all of creation as straw dogs.

ping: santa muerte enters the field

2020: Santa Muerte enters the field – 14


19-memory:

take advantage of the reserve of culture and experience that the people who came before us have accumulated

9-10 – Q: wish – happiness – flower queen

interpretation: state your wish, prepare to receive blessings from the maternal ancestor

2020: Santa Muerte enters the field – 12


21-instinct:

indulge in the flame that you feel burning

7 – 9 – A ♦:  fate in action – fame – news
interpretation: allowing this powerful energy manifest in the material world will bring real change in your reality

 

Ping: 2020: Santa Muerte enters the field

2020: Santa Muerte enters the field – 08


25-Birth

It is time to act and begin the work you must bring into the world

J♦-9♦-Q♦: laughing boy-fame-sweet caroline
interpretation: showing my skills in the material world will attract blessings from Fortuna

 

Ping: 2020: Santa Muerte enters the field – Dreamquest

2020: Santa Muerte enters the field – 07


26-work

‘Working with constancy on the bases of your work’

10-8-9♥: the conditions are perfect but beware of overthinking, you are already on the right track to manifest your wish!

ping: 2020: Santa Muerte enters the field – Dreamquest

Who is la Santa Muerte? – Most Holy Death


Have you heard of Santa Muerte? …
Faith traditions in the Americas are as diverse and expressive as the many cultures they emerge from, but one particular set of traditions has captured the eye and ire of official orthodoxies in government, law enforcement and the Christian church, the passionate…
ping—  skeletonsaint