Month: May 2009

Twee minuten stilte voor alle oorlogsslachtoffers


Vandaag brandde ik een kaars voor degenen die sneuvelden in hun verzet tegen de agressoren tijdens de tweede wereldoorlog.
Ik heb extra aandacht gegeven aan de Molukse regimenten die dienden onder de Nederlandse vlag.
Cohen maakte een toespraak die ik wel heel troffend vond in de context van het huidige maatschappelijke klimaat van toenemende segregatie:

Zoals ieder jaar komen wij op tal van plaatsen in ons land op 4 mei bijeen om te herdenken.
Ieder jaar op de Dam in aanwezigheid van onze Vorstin.
Dit jaar in het bijzonder prijzen wij ons gelukkig met Haar aanwezigheid.
Tussen 1939 en 1945 bedekte het Duitse rijk de landen van Europa met een deken van verstikkende bezettingsregimes.
Zij kenmerkten zich door onvrijheid, onderdrukking, geweld en terreur.
Landen en volkeren werden verscheurd
Hun nationale identiteit ontkend en verbrijzeld
Vervangen door de nazi ideologie van Een Nieuwe Europese Orde
Hiërarchisch en raciaal,
Met Duitsland en het Arische ras superieur aan de top
Andere volkeren en groepen mensen werden als minderwaardig hieraan
Onderworpen, overheerst, uitgebuit, vermoord.
Gewone mensen werden onderdrukt, leefden in angst, werden vervolgd –
Niet om wat zij deden maar om hun afkomst.

Hitler, de Führer, had het voor het zeggen
Recht en wet werden opzij gezet
Géén gelijkheid van eenieder voor de wet
De toepassing van de wet afhankelijk gemaakt van zogenaamde raciale volkskenmerken,
De vrijheid gekneveld,
De mogelijkheid om op je eigen manier je eigenheid uit te drukken,
Je eigen identiteit te bepalen
Te niet gedaan.
De traditionele verscheidenheid van ons land ontkend
En vervangen door ideologische gelijkschakeling van het Nederlandse volk met een opgelegde collectieve identiteit.
Joden, Sinti en Roma, en ook anderen werden hiervan uitgesloten
Tot vijanden gemaakt.
Hun uitsluiting werd gevolgd door opsluiting, deportatie, vernietiging.
Vandaag gedenken wij hen en al die andere slachtoffers in Nederland en Nederlands-Indië.
En wij gedenken, met het allergrootste respect, diegenen die tegen de bezetters in opstand kwamen
En dat met hun leven moesten bekopen.

Aan hen danken wij onze vrijheid.
Wij, die niet in oorlog zijn
Maar volop in vrijheid leven,
In een rechtstaat
Die geboren is als antwoord òp oorlog en
Als antwoord tègen oorlog.
In een staat
Waarin wet en recht
In gelijke mate voor een ieder gelden.
Voor ieder mens,
Ongeacht zijn of haar afkomst,
Vrij om zichzelf te zijn
Ook als dat betekent dat hij anders is dan anderen.
Vrij, binnen de grenzen van de rechtstaat.
In zo’n staat is
Vreedzaam samenleven van al die verschillende mensen
Mogelijk.
Beschermd door de wetten en de normen van de rechtstaat
In zo’’n staat heerst niet alleen de vrijheid,
Maar ook de vrede.

 

Blogged with the Flock Browser

De ereschuld van het Huis van Oranje


De Molukse krijgers, die zich schaarden achter banieren van Oranje, gaven hun leven voor Nederland in de koloniale oorlogen en in de oorlog tegen de Japanners.
Hen werd als beloofd, dat ze een eigen staat mochten stichten in de Molukken, maar in werkelijkheid werden ze in boten afgevoerd naar Nederland, ontslagen uit militaire dienst, weggestopt in kampen, kortom eerloos behandeld.
Word het geen tijd, dat  iemand uit het Huis van Oranje, desnoods op persoonlijke titel, sorry zegt?

zie ook:YouTube – Dramatisch einde van de gijzelingen (Polygoon) 1977

Blogged with the Flock Browser