Relitest


De Relitest van Trouw gedaan:
http://www.trouw.nl/religie-filosofie/relitest/
Resultaat:

Opvattingen
Wat je denkt over de grote thema’s van het leven, staat heel dicht bij wat er in nieuwe spiritualiteit gedacht wordt.
Handelingen
Wat je ook denkt – wat betreft je doen en laten ben je weliswaar geen echte nieuw-spiritueel, maar je lijkt er wel sterk op.Je doen en laten toont op sommige punten overeenkomsten met wat men in nieuwe spiritualiteit gewoon is te doen.
Houdingen
Religieus of niet– allemaal leuk en aardig, maar voor jou heeft spiritualiteit stevige wortels in het alledaagse leven.

Conclusie: mijn levenshouding is agnostisch, mijn handelwijze komt een beetje in de buurt van new age, mijn denkwijze heeft nog de meeste raakvlakken met nieuwe spiritualiteit!

OV Kafkaart deel 4


7 april ontving ik twee brieven, resp. gedateerd 27 maart en 1 april, met de vermelding dat resp. 27 maart en 25 maart de bedragen 10 en 90 euro automatisch werd opgeladen, maar niet geincasseerd kon worden van bankrekening 123456789.

8 april stuurde ik antwoord op de brieven van 27 maart en 1 april, dat bankrekening 123456789 een systeemfout was, omdat ik destijds een ander nummer had opgegeven.

19 april stuurde ik een brief, dat ik 16 april met de brieven naar OVservicedesk Amsterdam ging; met een pinbetaling van 10 euro kon ik de eerste brief afhandelen, vervolgens kon de medewerker de tweede brief niet meer afhandelen omdat mijn chip al was gedeblokkeerd, ik werd doorverwezen naar OVKlantenservice, hetzelfde verhaal kreeg ik bij OVservicedesk Utrecht en Amersfoort.
Ik heb in deze brief uitdrukkelijk verzocht om mij in staat te stellen dit probleem correct af te handelen.

Voor de goede orde vermeld ik dat ik bij OVservicedesk Amsterdam het juiste nummer nogmaals heb doorgegeven en met dat nummer de pinbetaling heb gedaan.

22 april ontving ik een brief, gedateer 14 april, met de vermelding dat op 12 maart een bedrag van 20 euro automatisch werd opgeladen, maar niet geincasseerd kon worden van bankrekening 123456789.

Uit voorgaande blijkt dat de OVchip-organisatie tot nog toe niet in staat is gebleken om het probleem met mijn OVchipkaart goed op te lossen.
Het moge duidelijk zijn dat bankrekening 123456789 een verkeerde registratie is in het OVsysteem, veroorzaakt door een technisch probleem.

Aangezien het me nu niet duidelijk is waarop de bedragen (10, 20, 90 euro) zijn gebaseerd
verzoek ik om een schriftelijke rekening (inclusief acceptgiro) te sturen met specificatie van automatisch opladen, gekoppeld aan mislukte banktransacties, en tevens een overzicht van openstaande posten (met aftrek van reeds verrekende bedragen).

Een kopie van dit schrijven stuur ik naar het OV loket