Dag van de Waardering…op het werk!


Deze ochtend was ik als een van de eersten bij de stembus…

Als de burgers van het Midden-Oosten de straat op durven gaan, ongewapend tanks trotseren… dan moet het mij toch ook  wel lukken om vroeg op te staan, vijf minuutjes lopen naar het stemlokaal om een stemformulier in de stembus te gooien voor een humaner beleid van de Zeven Provincien!

Meteen doorgefietst naar het werk, bij de koffie herinnerde een collega me er aan dat we een workshop zouden hebben over waardering.

Ik werd verrast door het thema, Dag van de Waardering, onderdeel van het bijzondere initiatief ‘Seven days of Inspiration‘.

We werden begeleid door twee trainers, Marlies en Danielle, inspirerende powervrouwen!

We begonnen met een Waarderend onderzoek (Appreciative Inquiry)
In tweetallen vertelden we elkaar op welk moment we ons geinspireerd voelden.

Voor mij was dat het moment toen ik merkte dat mijn nieuwe initiatieven positief effect hadden op mijn werkomgeving.
Mijn gesprekspartner noemde het ‘actieve betrokkenheid’, en sprak haar waardering uit.

Daarna vormden we nieuwe tweetallen, om beurtelings in kwadranten te staan:

Heen: wat is de gewenste situatie, wat wil je bereiken, hoe ziet dat er uit, wat zie je voor je?
– Ik wil mijn kwaliteiten nog meer zichtbaar maken in de organisatie waarvoor ik werk.

Hier: waar ben je nu, wat is de huidige situatie, wat denk-kan-geloof-voel je nu?
– Ik ben in beweging, op weg naar wat ik wil, ik voel dynamiek in mezelf.

Hindernissen: wat houd je tegen om je doel te bereiken, welke hindernissen ervaar je, wat is lastig, wat zit je in de weg?
– Die innerlijke stemmetjes die zeggen: sloof je niet zo uit, stel je bescheiden op.

Hulp: wat heb je nodig om de gewenste situatie te bereiken, welke hulpbronnen kun je aanwenden, wat zou je helpen om te bereiken wat je wilt, wie zou je helpen om te bereiken wat je wilt?
– Ik ervaar veel steun als ik merk dat leidinggevenden en collega’s mijn kwaliteiten zien en waarderen.
Naarmate ik mijn kwaliteiten meer laat zien, bekrachtig ikzelf dit proces.
Door veel te netwerken kan ik deze positieve uitwisselingen in mijn omgeving uitbreiden!

Aan het eind van de sessie voel ik veel inspiratie, wat me nu is aangereikt past in het proces dat ik al aan het doorlopen ben!

 

  • Uncategorized

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.