Tag: reclaiming

Arie & Dragons


Arie says:

Somehow I felt that the international healing magick should be done with
the aid of Dragons.

Wikipedia says:

The origin of Chinese dragon is not certain, but many scholars agree that
it originated from totems of different tribes in China .

Chinese dragons are strongly associated with water in popular belief.
They are believed to be the rulers of moving bodies of water, such as
waterfalls, rivers, or seas.

At the end of his reign, the first legendary Emperor Huang Di was
said to have been immortalized into a dragon that resembled his emblem, and
ascended to Heaven. Since the Chinese consider Huang Di as their ancestor, they
sometimes refer to themselves as “the descendants of the dragon”. This legend
also contributed towards the use of the Chinese dragon as a symbol of imperial power.

The four Dragon Kings (龍王; pinyin: Lóng Wáng) are, in Chinese mythology, the divine rulers of the four seas (each sea corresponds to one of the cardinal directions)

Comment:
Connecting with the Dragon Kings means connecting with elementary powers.
Proceed with caution!

The Spiral Dance Ritual


San Francisco Reclaiming’s annual Halloween ritual brings together over a thousand people to dance the spiral of regeneration.
A glimpse of a true Pagan ritual.

What is The Spiral Dance?

The holiday popularly known as Halloween is the time of year known to witches as Samhain, when the veil is thin between the worlds of the living and the dead.
We gather to remember and honor our ancestors, our Beloved Dead, and all those who have crossed over.
As we mourn for those we love who have died this year, we also mourn the losses and pain suffered by the Earth, our Mother.
Yet even as we grieve we also remember and honor the sacred cycle of life, death, rebirth and regeneration, celebrating the births of our children born this year, and our own vital connections to the Earth and each other, in which we ground our hope.

The first Spiral Dance ritual was held in 1979 to celebrate the publication of Starhawk’s book, The Spiral Dance (Harper and Row) Starhawk, a founding member of the Reclaiming Collective, wrote the original script which remains the heart of the ritual, though it has been altered and embellished over the years by her and many other people.
Traditionally, the Spiral Dance calls upon the energy and talents of musicians, artists, poets, dancers, crafts people, singers, technicians, priests and priestesses from the Reclaiming Community and beyond, and we are grateful to everyone who helps to create this magical experience we all share.
This is a participatory ritual and pageant which has become a central event in the Wheel of the Year for many in the Reclaiming Community and beyond.
Over 1,200 people join in this observance of the Witches’ New year, and the event raises funds which support the work of Reclaiming throughout the year.
When we dance the Spiral, young and old together, we remember and honor our own past at that same time that we renew our vision and embrace the future.
Let it begin now!

I really would like to celebrate this with my beloved ones!

Seizoens-viering: Lente 2008


LENTE RITUEEL OP ZATERDAG 22 MAART

Een aantal actieve paganisten hebben onlangs besloten om in 2008 met elkaar 4 openbare seizoensrituelen in Amsterdam te organiseren:

  • Lente-equinox in maart
  • Zomer-zonnewende in juni
  • Herfst- equinox in september
  • Winter-zonnewende in december

De vieringen zullen algemeen van aard zijn en zijn niet aan een bepaalde traditie gebonden.
Er zal ruimte zijn voor de persoonlijke beleving van de deelnemers.
De Reclaiming ‘principes van eenheid’ zijn een belangrijke inspiratiebron voor de organisatie.

Graag van te voren opgeven, via het inschrijfformulier op de site http://vierseizoenen.woelmuis.nl/

Bezetenheid


In de Reclaiming-traditie wordt gesproken over ‘aspecteren’, dwz tot op zekere hoogte/diepte je laten overnemen door ‘dat andere’.

Afhankelijk van hoe ver je daarin wil/kan gaan, het is dus een kwestie van hoeveel controle je overgeeft.
In de ‘lichte’ trance voel je vaag die ‘aanwezigheid’ terwijl je de ‘normale wereld’ ook nog op de achtergrond ervaart, in de ‘diepe’ trance is de ‘normale wereld’ zo ver op de achtergrond dat je die niet meer waarneemt maar in de plaats daarvan de ‘andere wereld’, in die laatste variant kan het gebeuren dat ‘de ander’ jouw hele systeem helemaal overneemt.

Een extreme variant hiervan kan je zien bij de trances bij voudoun-priesteressen, waar de hele lichaamstaal wordt overgenomen door de karakteristieke bewegingen van ‘die ander’ .

In deze tradities wordt ‘bezetenheid’ of ‘het aspecteren’ gezien als dienstbaarheid aan de goden, iets in de trant van je lichaam uitlenen zodat de godheid kan spreken en handelen in de menselijke werkelijkheid.

In de Joods-christelijke traditie heeft de term ‘bezetenheid’ een slechte naam gekregen, omdat deze wordt geassocieerd met ‘bezetenheid door slechte geesten’.

In mijn visie beschouw ik de ‘goden’ als archetypes, die met enige voorzichtigheid benaderd moeten worden, dus ook in het ‘aspecteren’ of ‘bezetenheid’.

Voor alles is er een tijd en een plaats, je kan niet overal zomaar Dionysos ongebreideld aspecteren (om maar een voorbeeld te noemen).

Impressies weekeinde Starhawk


 

Starhawk in Amsterdam: 14, 15 en 16 september 2007

Starhawk is een van de meest gerespecteerde stemmen van de moderne Godinnenreligie en Aarde spiritualiteit. Ze is de (mede)auteur van 10 boeken waaronder klassiekers als ‘The Spiral Dance’ en ‘The Fifth Sacred Thing’. Haar meest recente boek is ‘Earth Path: Grounding Your Spirit in the Rythms of Nature’. Starhawk is een oudgediende binnen diverse progressieve bewegingen, en is zeer toegewijd aan het overbrengen van de technieken en creatieve macht van spiritualiteit naar politiek activisme. Ze reist wereldwijd om les te geven in magie, rituele technieken en de vaardigheden van het activisme. Haar website is http://www.starhawk.org

PROGRAMMA:

Vrijdagavond 14 sept 20.00 – 22.00 – Lezing
Earth Spirit, Earth Action – een uitleg over de essentie van Magical Activism.

Aardse Geest, Aardse Actie (voor mensen die onbekend zijn met het concept magisch activisme)
Magisch activisme is het mengen van Aarde spiritualiteit met politieke actie.
Op het moment dat we het echt vatten – de Aarde is een complex en levend wezen, onze moeder Gaia – zijn we verantwoordelijk voor het nemen van actie in Haar naam.

Hier heb ik afgelopen periode naartoe geleefd. Druk bezig geweest met workshops Starhawk organiseren, samen met Freya.
Zal je net zien dat ik een week voor datum net in het weekeinde een heftige asthma-aanval krijg, zo erg heb ik het sinds afgelopen 40 jaar niet gehad, dusdanig dat ik maandag naar de dokter moest voor medicijnen.
Gelukkig sloegen de medicijnen aan, dus kon ik op halve kracht verder, doorgaan met organiseren en meedoen aan de happening.
Net als bij eerdere Reclaiming-workshops (met Baruch & Brook), ben ik in de rol van de Draak gedoken: geld innen & presentielijsten controleren.
Blij dat we hebben gewerkt met vooruitbetalingen, zodat we nu slechts een enkele afmelding hadden; verder is er altijd wel iemand die te laat komt, maar al met al liep dat wel goed.

Op de vrijdag (Earth Spirit, Earth Action) was ik heel blij om een aantal oude vrienden (die ik specifiek op de gastenlijst had gezet) terug te zien.
Vermeldenswaardig is, dat Hetty me destijds op het spoor bracht van hekserij en Reclaiming (via het muziekbandje ‘reclaiming the temple’) eind tachtiger jaren vorig millenium.
Verder nog een aantal bekende gezichten van Loreley Witch-camp teruggezien, dat was ook een heel fijn weerzien!

Als organisator en deelnemer tegelijk aanwezig te zijn op zo’n happening, is in mijn beleving toch altijd een aparte ervaring, dan ben ik het grootste deel qua bewustzijn ‘op de drempel tussen de werelden’, in functie als Poortwachter (moest ook letterlijk op de deur letten, mensen binnenlaten en checken).

Omdat ik niet helemaal fit was, ben ik tijdens de trance-sessies regelmatig weggedoezeld, en heb ik de rest van de happening half in trance-bewustzijn doorgebracht.

Geen aantekeningen gemaakt, alleen wat impressies vastgehouden die ik nu snel neerzet voordat het vervliegt.

Een belangrijke magische techniek: ‘acting as if it is true’, doet me denken aan een uitspraak van Confucius mbt offeren: ‘to sacrifice as if present’ (Analects 3)

Mijn belangrijkste les van Zaterdag (Earth Path): loslaten.

Die Zaterdagavond uit eten geweest in een indisch restaurant, dat jaren geleden ooit van mijn grootmoeder was geweest en mijn naam droeg destijds. Nu kwam ik er dus voor het eerst binnen sinds mijn zesde!
“back to the roots” blijft dus een belangrijk thema in mijn proces, ook mede ondersteund door de china-reis.

Inspiratie van de Zondag (Holding Power Well):
Hoe om te gaan met ‘lastige mensen’ in de cirkel: de dronkelap, de borderliner, de infiltrant.
Geen vastomlijnde formules, maar mogelijke strategie aangreikt gekregen, afhankelijk van de omstandigheden in de cirkel.
Het belangrijkste is toch het plaatsen van grenzen.
Verder een aantal interessante tips meegekregen mbt groepsdynamica, hoe je miscommunicaties kan oplossen, etc.

Nu het weekeinde is afgelopen, kan ik me voorstellen hoe het is voor een bergbeklimmer: de top is gehaald, en nu?

Tzt moeten we de resultaten van de enquete goed doornemen, om te zien welke behoeftes de aanwezigen hebben mbt follow-up aan acties en evenementen.

In ieder geval is er een nieuwe impuls gegeven voor het vormen van Reclaiming -netwerken; een aantal ideetjes worden uitgewerkt zoals Urban Witchcamp Amsterdam 2008, Loreley 2008, etc. op de lange termijn, en op de korte termijn zijn er de terugkomdagen bij ReclaimingCafe Utrecht.

Zie ook het verslag van Tinkerbell

Iron Pentacle deel II


Wat betekent voor mij Power, en Passion?
Power, in de zin van echte intrinsieke kracht, heeft voor mij te maken met intentie, zoals beoefend in de esoterische gevechtkunst. Daarvoor is een goede Grounding & Centering nodig.
Passion, datgene wat echt mijn passie heeft.
Hiervoor het GuanYin orakel geraadpleegd.
Tekst 83 Moon Month: the moon waxes & wanes in natural rythm
duiding: mijn passie  volgt het maanritme, het wast en neemt af; soms moet ik afwachten op het juiste moment voor de passie, dat is wel eens moeilijk.

Ostara 2007


Met een stel vrienden afgesproken om equinox ritueel te houden op ‘t Stenen Hooft; tevoren eerst samen eten in eersteklas stationsrestauratie Amsterdam CS, brainstormen over structuur & intentie van het ritueel.
Voor het structuur algemene Reclaiming-stijl aangehouden: gronden, cirkel trekken, oproepen van windrichtingen & elementen & goden, energie oproepen & gronden, het danken & afscheid nemen van hetgeen opgeroepen was, cirkel openen.
De intentie was: het begroeten van het licht

Bij de uitvoering kreeg iedereen op typisch eigenzinnige Reclaiming-wijze iedereen de ruimte een eigen invulling te geven binnen het aangegeven kader.
Het gronden werd gedaan vanuit de Chinese traditie van Taijiquan & Qigong.
De cirkel werd getrokken door een Asastruar die op haar manier de kwartieren begroette waarna de hele groep de cirkel liep terwijl de windrichtingen en elementen werden aangeroepen
Aangeroepen werden Wodan, Thor en Freya, maar ook de voorouders en de komende ongeboren kinderen, er werden offers gebracht aan de goden.
De energie werd opgeroepen met drummen en chanten, op Asatru-wijze werd een heilsdronk met zegenwens gedaan door iedereen, waarna op gebruikelijke wijze afscheid werd genomen van hetgeen opgeroepen was.

Voor mij persoonlijk was het ook een bekrachtiging van mijn intentie: de worsteling van de donkere tijd afsluiten, tijd maken voor nieuw licht, accepteren dat soms een goede scheiding beter is dan een slecht huwelijk.

Workshop Reclaiming-Ritueel


Het hele proces dat hiertoe leidde vond ik bijzonder zwaar.

Binnen de organisatie communicatieproblemen, het was moeilijk om vergadermomenten & afspraken mbt actiepunten rond te krijgen.

Contacten met andere heksen-groepen gingen moeizaam, er waren weinig ondersteunende reacties mbt dit project.

In de eindfase heel veel zelf aan de telefoon/mail moeten hangen om toch een minimale bezetting kunnen realiseren.

Aanmeldingen kwamen traag op gang en als dan een paar onverwachts afmelden, is dat reden tot zorg

Onverwachtse aanmelding van een groep waarmee we reeds eerder heftige discussies hebben gehad (onder andere over werkwijze, communicatiestijl etc), overviel me erg omdat dit op het laatste moment bij me terechtkwam zonder dat ik vooraf was gewaarschuwd.

Met al dit gedoe het gevoel gehad dat ik (weer) heel erg aan de slag moest met de Donkere Godin.

Deze intentie meegenomen naar de workshop, door mijn trollenkop mee te nemen als vertegenwoordiger van Haar.

In de workshop wat basis-technieken geoefend mbt Reclaiming-Ritueel:

Aarden, cirkel trekken, aanroepen van elementen & windrichtingen & goden , energie opwekken & gronden, afscheid nemen van goden & windrichtingen & elementen, cirkel openen.

Met de onverwachtse bezoekers erbij ging het heel goed, degenen die ik in die groep het leukste vond waren erbij, de rest was verhinderd.

Mijn thema voor dit ritueel: de Donkere Godin eren voor de lessen die ze afgelopen periode bracht, afscheid van Haar nemen bij het draaien van het Jaarwiel, om ruimte te maken voor de Heldere Jonge Godin.

Bijzonder heftig werk, om haar in de cirkel op te roepen!

Grappig detail: degenen die het altaar hadden opgezet, hadden door de verwarrende orientatie van het gebouw met natte vinger het noorden geplaatst, waar het oosten bleek te zijn.

Het oproepen van windrichtingen, elementen en wachters gebeurde dus niet in de standaard traditionele Wicca-volgorde, gezien eerdere discussies vond ik dat wel ironisch

Na het ritueel nog met een stel dineren en napraten, langzamerhand de overgang maken naar de dagelijkse werkelijkheid.

Het was een intensieve dag, blij dat ik vakantie heb!