Day: July 2, 2008

Pantun Berkait


In diverse tradities zijn er dichtvormen waarmee dichters op elkaars gedichten reageren.

Onlangs ontving ik een heel leuk gedicht die mij aan dit gebruik herinnerde, het lijkt me leuk om zoiets op te zetten op dit forum, ik hoop dat er meerdere mensen meedoen.

De vorm die ik hier hanteer is ‘Pantun Berkait’, dat zijn gelinkte kwatrijnen die als volgt te werk gaan:

Rijmschema a-b-a-b, dwz: een gedicht van vier regels, regel 1 en 3 rijmen en regel 2 en 4 rijmen.

Het volgende gedicht herhaalt regel 2 en 4 van het vorige gedicht in regel 1 en 3.

Voorbeeld:

The sunlight was falling. A part
Played out in the deep snow.
We were all there. At the start
We knew how the year would go.

Played out in the deep snow.
The sunlight was falling apart.
We knew how the year would go.
We were all there at the start.

Greg Williamson

OK, ik bijt de spits af, wie volgt?

The sun: light was falling apart…
Red blood colouring the sea
We were all there at the start
Together, you and me

Red blood colouring the sea
Pale moon rising ahead
Together you and me
Drinking wine, breaking bread