Month: June 2008

Guerilla Gardening


1. Zoek een lokaal verwaarloosd stuk land.

2. Plan een missie. Prik een datum. Bedenk of je overdag of ’s nachts actief bent. Wil je de stad verrassen met een mooie tuin om bij wakker te worden of mag iedereen zien dat je bezig bent?

3. Roep medestanders op om met je mee te gaan. Zet een oproep op het forum, zoek contact met de lokale GroenLinks-afdeling (eventueel met het Landelijk Bureau van GroenLinks). Zoek samenwerking met bewoners in de buurt om ze mee te laten planten, voor versnaperingen tijdens het werk en voor het beheer achteraf. Neem een vrouw mee om met de politie te praten :).

4. Zoek een lokale bron van planten, kies planten die tegen een stootje kunnen.

5. Verzamel je materiaal.
Sluit deals met biologische telers of plantencentra voor goedkope planten of planten die over zijn.
Kijk op sites als Marktplaats voor planten die gratis zijn op te halen.

6. Zoek iemand die de vers aangelegde tuin water kan geven.

7. Verzamel je uitrusting. Rust jezelf uit met laarzen en kleren die vies mogen worden. Pak stevige plastic tassen in. Deze gebruik je om rommel op te ruimen. (Denk aan onkruid, lege bloempotten, afval, enzo.) Neem compost en water mee. Neem wat reservegereedschap mee voor voorbijgangers die willen meehelpen.

8. Zorg voor vervoer naar het gebied wat je hebt uitgekozen.

9. Als het gebied niet toegankelijk is: maak een zaadbom (een bolletje van zaden en mest).

10. Leg de tuin aan.

11. Laat zien wat je hebt gedaan: verspreid flyers in de buurt, prik een prikker in de grond.

Bron: http://www.guerrillagardeners.nl

Commentaar:
Guerilla Gardening is een concept dat me enorm aanspreekt; in plaats van alleen maar klagen hoe de natuur teloorgaat, kleine haalbare acties ondernemen om een bijdrage te leveren aan moeder natuur.

Karma???


Sharon Stone:

“Of course, I have. Well, you know, it’s very interesting, because at first I’m, you know I’m unhappy about the way Chinese are treating the Tibetans because I don’t think anyone should be unkind to anyone else.
And so, I’ve had been very concerned about how to think and what to do about that, because I don’t like that.
And then I’ve been this, you know, concerned about, oh how should we deal with the Olympics because they’re not being nice to Dalai Lama, who’s a good friend of mine.
And then all this earthquake, and all this stuff happened, I thought, is that Karma?
When you are not nice, the bad things happen to you?

And then I got a letter from the Tibetan foundation that they wanted to go and be helpful, and that made me cry.
And they asked me if I would write a quote about that and I said I would.
That it was a big lesson to me that sometimes you have to learn to put your head down and be of service even to people who aren’t nice to you.
And that was a big lesson for me.”

Commentaar:
De open vraag blijft, inhoeverre je kan/mag zeggen dat een ramp het resultaat is van slechte karma, de zonden van de voorouders, eigen schuld enzovoorts.

Dit zijn de feiten:
De Grote Dam bij de Yangtze staat vanaf het begin ter discussie  omdat het gebouwd werd in aardbevingsgebied.
Onafhankelijke chinese bloggers hebben melding gemaakt van rellen door burgers die erachter kwamen dat hun ingestortte flat was gebouwd met ondeugdelijk materiaal onder het oog van corrupte ambtenaren.
Vanouds werd er in China geloofd, dat natuurgeweld een teken was van het ongenoegen van de Hemel met betrekking tot ondeugdelijk bestuur van het land, dit geloof wordt weerspiegeld door uitspraken op chinese blogs over de ‘vloek van de Fuwa’.

http://www.wsj.com/news/articles/SB121677560339275779?mod=todays_us_page_one&mg=reno64-wsj&url=http%3A%2F%2Fonline.wsj.com%2Farticle%2FSB121677560339275779.html%3Fmod%3Dtodays_us_page_one

De vloek van de Fuwa


Kritische bloggers in Volksrepubliek China spreken  over de vloek van de Fuwa; de regering is er snel bij om alles te laten verwijderen, maar gelukkig wordt deze toorts overgenomen door andere internetters:

中国,08年的中国真是多事之秋呀!

从年初到现在,中国一直祸事连连。山东火车相撞、西藏闹事、奥运火炬在传递过程中被抢,现在成都又发生了大地震,死伤过万人!

近来在网上及手机短信中流传着这么一段话:

一个福娃头上是风筝,代表潍坊,于是山东出事了;
一个福娃是藏羚羊,于是西藏出事了;
一个福娃是火炬,于是火炬出事了;
一个福娃是熊猫,于是四川出事了;
现在还剩一条鱼 ….

China, what troubled times 2008 has been for you!

From the beginning of year until now,
it’s been disaster after disaster for China.
The train car collision in Shandong, the unrest in Tibet,
grabbing at the Olympic torch during the relay,
and now Chengdu has had an earthquake,
with tens of thousands dead!

Another blogger wrote:

One Fuwa has a kite on its head, representing Weifang, and then something happened in Shandong;
One Fuwa is a Tibetan antelope, and then something happened in Tibet;
One Fuwa is a torch, and then something happened to the Olympic torch;
One Fuwa is a panda, and then something happened in Sichuan;
Now there’s still the fish left…


http://globalvoicesonline.org/2008/06/16/china-curse-of-the-olympic-mascots/

The Fuwa (formerly Friendlies,[1] Chinese: ??; pinyin: Fúwá;literally “Good-luck dolls”) are the mascots of the 2008 SummerOlympics in Beijing. They were designed by Han Meilin[2] and announcedby the National Society of Chinese Classic Literature Studies onNovember 11, 2005 at an event marking the 1000th day before the openingof the games.

The Fuwa consists of five members according to thetraditional five elements:
Beibei, Jingjing, Huanhuan, Yingying, andNini.
Each of the five names is designed to look like a plausible namefor a small child, but when put together, they sound nearly identicalto the phrase “????? B?ij?ng hu?nyíng n?” which means “Beijing welcomesyou”.
Each of the five figures also represents one of the five OlympicRings.
Two of the five mascots represent members of endangered species.
A 100-episodes Olympic-themed cartoon series featuring the Fuwa was released in China on August 8, 2007

http://en.wikipedia.org/wiki/Fuwa#Superstition

Jingjing, a panda, is the animal most closely associated with Sichuan province where the earthquake struck.
Huanhuan, a cartoon character with flame-red hair, is being linkedby bloggers to the Olympic torch that has been dogged by anti-Chinaprotests on its round-the-world tour.
Yingying, an antelope, is an animal confined to the borders ofTibet, which has been the scene of riots and the cause of internationalprotests against China, the bloggers say.
Nini, represented by a kite, is being viewed as a reference to the“kite city” of Weifang, in Shandong, where there was a deadly traincrash last month.
That leaves only Beibei, represented by a sturgeon fish, whichonline doomsayers suggest could indicate a looming disaster in theYangtze River, the only place where sturgeon is found.

Staven


1. de staf van de wil
staat toch niet stil
stoot door de diepte
stort uit zijn zaad

2. twee lijnen lopen
samen zelfde spoor
of kruisen
en breken

3. de drievoet staat stevig
en wankelt toch nimmer
maar grondvest moet aarden
en wortel moet graven

4. viervoudig klavertje
vervult het verlangen
vergeet niet te danken
en zegen te tellen

5. strijdende staten
bekampen elkander
overal rondom
stoten de staven

6. lauwerkrans der overwinnaar
zegekrans der triomftocht
overhuift de ruiterschaar
omschaduwt de mijlpaal

7. moedig is de strijd
woest is de krijg
voorbij hoge muren
tegen vele vijanden

8. snelle schachten
schieten rondom
felle vaandels
vliegen voorwaarts

9. wachter bij de voorde
beschermt tegen bendes
grote kracht wordt gaarne
gezien bij grenzen

10. sterke staven
tellen talrjk
geen genade
brengt ballingschap

11. vurig branden vlammen
vluchtige schichten vonken
rondom vuurhout
roeren staven

12. rode ridder op zijn ros
vurige dravend naar de strijd
zwaaiend zwenkend zijn staf
toornig torsend zijn toorts

13. schapenhoedster op de hei
vrouw des huizes bij de haard
goud en zilver is het waard
eten en drinken allebei

14. leeuwenhart de moedige
wilskrachtig in heldenschaar
standvastig en onwrikbaar
ontvlambaar de vurige

Major Arcana


major arcana0. ontketend is en blijft dwaze zot
bevrijding verwarring van ons lot
overal en nergens is zijn plaats
om alles en om niets heeft hij praats

1. zo boven zo beneden
de eerste de beste goochelaar
wijst hemel wijst aarde tekenen
de laatste de grootste tovenaar

2. de priesteres van cybele
is meesteres van mysterie
verklaart of verhult het geheim
van waan of werkelijkheid

3. onze moeder is de aarde
planten dieren draagt ze allen
mensen leven voedt ze velen
todat einde komt voor allen

4. heerser van de aarde is de jager
brenger van orde en wetten
doder van chaos en onrust
dwinger van wouden en bossen

5. de priester op de pauwentroon
brengt lering van de mensenzoon
sleutels van de hemelzaal
en sloten van het hellevuur

6. blinde liefde werpt de pijlen
mannen vrouwen zijn haar doelen
linksom rechtsom gaan de vrijers
achter voorwaarts splitsen wegen

7. zegewagen van de krijgsheer
overweldigd de wallen
zwart en wit rossen dragen
trekken wagen linksom rechtsom

8. machtig en krachtig is de krijger
leeuwhuid zijn kleren en pantser
eikstaf zijn wapen en wandel
gevechten om rechten te richten

9. oude kluizenaar vader tijd
wijze geleide boven op berg
lantaarn en zandloper verwijst
voorbij tijd en ruimte

10. raderwerken malen rondom
mallemolen cirkelt weerom
levenslopen wenden keren
spinrag fijne draden weven

11. rechtvaardigheid maat evenwicht
snijdend zwaard doorboort
dwars doorheen schemer sluier mist
fel vlammen vonken over kling

12. te hangen als offer
en wijding aan wijsheid
moet herder voor kudde
en heerser voor heirschaar

13. witte ruiter op haar schimmel
‘s nachts draaft merrie door de hemel
zeizen zwaaien om te maaien
binnen halen al de oogsten

14. water mengen bij de wijn
tempert regel en maat
water maken tot wijn
meet de regels voor de staat

15. mijn daimon mijn duister
schaduw en spiegel
vergeten verleden
toetssteen der toekomst

16. hemelshoge
trotse toren
trotseert toorn
van hoge hemel

17. felle ochtendster
verlicht dageraad
helle avondster
tekent schemering

18. heldere maneschijn
ademtocht rozegeur
duistere hemelvrouw
ontmanteld bellefleur

19. levensloop van zonnevuur
dageraad van belofte
verheven tot middaguur
voleinding bij schemertijd

20. aardemoeder baart haar leven
hemelvader brengt zijn oordeel
bazuingeschal wekt de slapers
levenswater draagt de wakers

21. ons heelal rondom
heeft viertal wachters
die dansen weerom
op alle hoeken

22. heer van de dans met zijn scheppende hand
heer van het vee de zaaiende man
heer van chaos met stampende voet
heer van de doem met doorborend oog

23. vrouwe van genade maagd van de jacht
koningin van de hemel moeder van de dracht
vrouwe van de heksen oude van doodsgebroed
koningin van de hellen drinker van hartebloed