Tag: ode

ik streel je met mijn ogen


Ik streel je met mijn ogen
Daar waar mijn handen aarzelen
Ik kus je met mijn woorden
Wanneer mijn lippen haperen

Samen stappen door bos en duin
Zonnig liggen op zand of gras
Kindren spelen huis en haard
Harten kloppen eigen wijsheid

Soms delen we lief en leed
Vertellen we elkaar verhalen
Om te lachen of te huilen
Onze dagelijkse dwaasheid

Vluchtig als vlinders
Raken wij elkaar even
Met woorden en ogen
Vederlichte handen

In mijn stoutste dromen
Voel ik warm jouw armen
Proef ik zacht jouw lippen
Neem jij mijn huid en haar

Droomtijd toont mij vizoen
Runen om te binden
Een jaar en een dag
Is meer dan ik vermag

Anderen vragen
Hoor jij bij mij
Of ik bij jou
En wij maar lachen

Laat deze vriendschap zijn
Voor wat wij durven doen
Kome wat kome moge
Wie weet waartoe dit leidt

Bokalen


1. Bokaal van gevoel
brengt zegen van boven
grote geest brengt gewoel
in hart en nieren

2. twee harten treffen elkaar
samen willen ze groeien
doorheen muren grenzen gevaar
zullen rozen blijven bloeien

3. overvloedig is de beker
overvloeiend is de bokaal
overmoedig is de bluffer
overvallen door verhaal

4. stilstand van het water
is de dood in de bokaal
maar stormen in de beker
maken ruimte voor onthaal

5. gebroken glazen
plengen de tranen
maar scherven brengen
gelukkige gaven

6. herinneringen
mijmeringen
gouden tijden
vergane glorie

7. idealen en dromen
bossen vol bomen
verwarring en schimmen
verwijzen naar wijsheid

8. langs wegen der wijsheid
leidt maanschip ons verder
want vleespotten bederven
en wijnvaten verzuren

9. wie wenst om de weelde
zal krijgen de gave
wens echter voorzichtig
woorden worden waarheid

10. volmaakte vervulling
bevredigd verwachting
wacht echter ontbering
onvrede verstoring

11. de goede boodschap
brengt velen blijdschap
maar droevige brieven
brengen tranen en grieven

12. de ridder met de bokaal
brengt ons de graal
voorspoed wis en zeker
of is het de gifbeker

13. hartenvrouw schouwt
haar beker spreekt
met dubbele bodem
en gespleten tong

14. hartenheer de schouwende man
diepzinnig wie weten kan
echter vrees de angel
van donkere engel

Munten


1. de discus is mijn basis
mijn startblok vanuit stasis
de hoeksteen van de vesting
de grendel van het gevang

2. dag en nacht
wisselen wacht
van dageraad
tot avondrood

3. werken aan
vakmanschap
brengt faam
en meesterschap

4. de aardse macht
is ruwe kracht
in steen gevormd
waar niets aan tornt

5. voor zwervers zijn
geen kamers vrij
maar hemelrijk
staat vol sterren

6. overvloed is er
om te delen
onvrede ontstaat
voor wie moet smeken

7. wie blijft staan wachten
vindt vele klachten
maar in oogsttijd
wordt vrucht bevrijdt

8. voorzichtig en nauwgezet
is de weg van de leerling
overzicht en verbanden
is de les om te leren

9. de tuin der lusten
vol van vruchten
is leeg van leven
zonder vrienden

10. huis en haard
zijn goud waard
als vrienden
samenzijn

11. de hoeksteen van materie
brengt lessen esoterie
maar zware indolentie
brengt enkel melancholie

12. de geld koerier
brengt snel plezier
maar haast en spoed
is zelden goed

13. de aardse vrouw
blijft altijd trouw
haar vorm brengt kracht
of lege pracht

14. diamanten koning
stierkoning broodheer
verult de woning
overvol keer op keer

Zwaarden


1. Het zwaard van weten
zal wolken snijden
om kroon te spannen
en krans te pakken

2. twee klingen treffen elkaar
hun wilkracht worstelt weerom
in balans wankel voorwaar
ze vallen uiteen rondom

3. zwaarden treffen in het hart
luiheid hebzucht jaloezie
driemaal snijden tot het bot
lijden strijden sneven

4. rust in vrede en slaap zacht
strijd gestreden in de wacht
na rustpoos komt nu wake
reis verder maar met mate

5. haastig roof brengt spoedig buit
wrake volgt de snelle dief
opstaan zal wie onder ging
tegen macht van dwinger trots

6. veerman mag ik over varen
dannog moet ik tol betalen
over zee of over zwerk
obool is tol voor veerman

7. als een dief in de nacht
sluipt spion langs de wacht
wanneer wachter rede slaapt
komen nacht demonen

8. spitsroeden lopen tussen zwaarden
blindlings dwalen in moeras
gekerkerd wegens eigen blindheid
gevangen door dwaze doofheid

9. wanhoop om wreedheid
tranen in de nacht
wreedheid brengt wanhoop
en kreten van de wacht

10. dolken in de rug
bloedspoor bij schemer
middenin lijkendveld
bloeien papavers

11. scherpzinnig zoekt de speurnis
naar sporen van het jachtwild
wie echter is de jager
hellehond of het haasje

12. dappere ridder te paard
snelvoetig zwaaiend zijn zwaard
onversaagd klievend links en rechts
onverhoeds stotend hier en daar

13. op het scherp van de snede
balanceert nu de weegschaal
links of rechts valt het oordeel
nivellering is de strijdkreet

14. scherprechter op zijn troon
doordringend met zijn zwaard
baanbrekend is zijn toorn
onfeilbaar is zijn haat

Staven


1. de staf van de wil
staat toch niet stil
stoot door de diepte
stort uit zijn zaad

2. twee lijnen lopen
samen zelfde spoor
of kruisen
en breken

3. de drievoet staat stevig
en wankelt toch nimmer
maar grondvest moet aarden
en wortel moet graven

4. viervoudig klavertje
vervult het verlangen
vergeet niet te danken
en zegen te tellen

5. strijdende staten
bekampen elkander
overal rondom
stoten de staven

6. lauwerkrans der overwinnaar
zegekrans der triomftocht
overhuift de ruiterschaar
omschaduwt de mijlpaal

7. moedig is de strijd
woest is de krijg
voorbij hoge muren
tegen vele vijanden

8. snelle schachten
schieten rondom
felle vaandels
vliegen voorwaarts

9. wachter bij de voorde
beschermt tegen bendes
grote kracht wordt gaarne
gezien bij grenzen

10. sterke staven
tellen talrjk
geen genade
brengt ballingschap

11. vurig branden vlammen
vluchtige schichten vonken
rondom vuurhout
roeren staven

12. rode ridder op zijn ros
vurige dravend naar de strijd
zwaaiend zwenkend zijn staf
toornig torsend zijn toorts

13. schapenhoedster op de hei
vrouw des huizes bij de haard
goud en zilver is het waard
eten en drinken allebei

14. leeuwenhart de moedige
wilskrachtig in heldenschaar
standvastig en onwrikbaar
ontvlambaar de vurige

Major Arcana


major arcana0. ontketend is en blijft dwaze zot
bevrijding verwarring van ons lot
overal en nergens is zijn plaats
om alles en om niets heeft hij praats

1. zo boven zo beneden
de eerste de beste goochelaar
wijst hemel wijst aarde tekenen
de laatste de grootste tovenaar

2. de priesteres van cybele
is meesteres van mysterie
verklaart of verhult het geheim
van waan of werkelijkheid

3. onze moeder is de aarde
planten dieren draagt ze allen
mensen leven voedt ze velen
todat einde komt voor allen

4. heerser van de aarde is de jager
brenger van orde en wetten
doder van chaos en onrust
dwinger van wouden en bossen

5. de priester op de pauwentroon
brengt lering van de mensenzoon
sleutels van de hemelzaal
en sloten van het hellevuur

6. blinde liefde werpt de pijlen
mannen vrouwen zijn haar doelen
linksom rechtsom gaan de vrijers
achter voorwaarts splitsen wegen

7. zegewagen van de krijgsheer
overweldigd de wallen
zwart en wit rossen dragen
trekken wagen linksom rechtsom

8. machtig en krachtig is de krijger
leeuwhuid zijn kleren en pantser
eikstaf zijn wapen en wandel
gevechten om rechten te richten

9. oude kluizenaar vader tijd
wijze geleide boven op berg
lantaarn en zandloper verwijst
voorbij tijd en ruimte

10. raderwerken malen rondom
mallemolen cirkelt weerom
levenslopen wenden keren
spinrag fijne draden weven

11. rechtvaardigheid maat evenwicht
snijdend zwaard doorboort
dwars doorheen schemer sluier mist
fel vlammen vonken over kling

12. te hangen als offer
en wijding aan wijsheid
moet herder voor kudde
en heerser voor heirschaar

13. witte ruiter op haar schimmel
‘s nachts draaft merrie door de hemel
zeizen zwaaien om te maaien
binnen halen al de oogsten

14. water mengen bij de wijn
tempert regel en maat
water maken tot wijn
meet de regels voor de staat

15. mijn daimon mijn duister
schaduw en spiegel
vergeten verleden
toetssteen der toekomst

16. hemelshoge
trotse toren
trotseert toorn
van hoge hemel

17. felle ochtendster
verlicht dageraad
helle avondster
tekent schemering

18. heldere maneschijn
ademtocht rozegeur
duistere hemelvrouw
ontmanteld bellefleur

19. levensloop van zonnevuur
dageraad van belofte
verheven tot middaguur
voleinding bij schemertijd

20. aardemoeder baart haar leven
hemelvader brengt zijn oordeel
bazuingeschal wekt de slapers
levenswater draagt de wakers

21. ons heelal rondom
heeft viertal wachters
die dansen weerom
op alle hoeken

22. heer van de dans met zijn scheppende hand
heer van het vee de zaaiende man
heer van chaos met stampende voet
heer van de doem met doorborend oog

23. vrouwe van genade maagd van de jacht
koningin van de hemel moeder van de dracht
vrouwe van de heksen oude van doodsgebroed
koningin van de hellen drinker van hartebloed