Tag: ode

Ode aan mijn ex (en) – 00


Wat zou het mooi zijn als je na het verbreken van je relatie in alle redelijkheid naar elkaar kon kijken. Als het lukte om de terugblik op de mooie momenten te laten prevaleren boven de pijnlijke herinneringen aan de ruzies en de breuk

In de begintijd staan pijn en verdriet de mildheid nog akelig in de weg. Als je op dat moment de pen pakt voor een lofzang, wordt het enkel een opsomming van bitterheden

Misschien schrijf ik ‘m op een dag, mijn Ode aan de ex.

 

Overdenking:

Ik ben bezig met  kintsugi in mijn innerlijke breuklijnen toe te passen.
Afgelopen jaren lukte het een paar keer om met  exen te kunnen koffiedrinken om bij te praten, dit heeft in ieder geval geholpen om oud zeer te genezen en te waarderen wat goed was.
Er zijn ook nog een paar exen waarmee ik graag een goed afrondend koffiegesprek mee zou willen hebben!
Het gaat me dan niet om herstel van de oude situatie en patronen, want het is natuurlijk niet voor niets dat die verbroken moesten worden.
De oude vorm past niet meer, en het is de vraag of er een nieuwe vorm mogelijk is.

Maar in ieder geval zou ik tegen mijn ex(en) willen zeggen:
We hebben elkaar lief gehad, elk op eigen manier, daar ben ik dankbaar voor.
En het spijt me als ik door mijn onvermogen je hebt gekwetst.

 

Ping: een ode aan mijn ex | Olga Leever

ik streel je met mijn ogen


Ik streel je met mijn ogen
Daar waar mijn handen aarzelen
Ik kus je met mijn woorden
Wanneer mijn lippen haperen

Samen stappen door bos en duin
Zonnig liggen op zand of gras
Kindren spelen huis en haard
Harten kloppen eigen wijsheid

Soms delen we lief en leed
Vertellen we elkaar verhalen
Om te lachen of te huilen
Onze dagelijkse dwaasheid

Vluchtig als vlinders
Raken wij elkaar even
Met woorden en ogen
Vederlichte handen

In mijn stoutste dromen
Voel ik warm jouw armen
Proef ik zacht jouw lippen
Neem jij mijn huid en haar

Droomtijd toont mij vizoen
Runen om te binden
Een jaar en een dag
Is meer dan ik vermag

Anderen vragen
Hoor jij bij mij
Of ik bij jou
En wij maar lachen

Laat deze vriendschap zijn
Voor wat wij durven doen
Kome wat kome moge
Wie weet waartoe dit leidt

Staven


1. de staf van de wil
staat toch niet stil
stoot door de diepte
stort uit zijn zaad

2. twee lijnen lopen
samen zelfde spoor
of kruisen
en breken

3. de drievoet staat stevig
en wankelt toch nimmer
maar grondvest moet aarden
en wortel moet graven

4. viervoudig klavertje
vervult het verlangen
vergeet niet te danken
en zegen te tellen

5. strijdende staten
bekampen elkander
overal rondom
stoten de staven

6. lauwerkrans der overwinnaar
zegekrans der triomftocht
overhuift de ruiterschaar
omschaduwt de mijlpaal

7. moedig is de strijd
woest is de krijg
voorbij hoge muren
tegen vele vijanden

8. snelle schachten
schieten rondom
felle vaandels
vliegen voorwaarts

9. wachter bij de voorde
beschermt tegen bendes
grote kracht wordt gaarne
gezien bij grenzen

10. sterke staven
tellen talrjk
geen genade
brengt ballingschap

11. vurig branden vlammen
vluchtige schichten vonken
rondom vuurhout
roeren staven

12. rode ridder op zijn ros
vurige dravend naar de strijd
zwaaiend zwenkend zijn staf
toornig torsend zijn toorts

13. schapenhoedster op de hei
vrouw des huizes bij de haard
goud en zilver is het waard
eten en drinken allebei

14. leeuwenhart de moedige
wilskrachtig in heldenschaar
standvastig en onwrikbaar
ontvlambaar de vurige

Major Arcana


major arcana0. ontketend is en blijft dwaze zot
bevrijding verwarring van ons lot
overal en nergens is zijn plaats
om alles en om niets heeft hij praats

1. zo boven zo beneden
de eerste de beste goochelaar
wijst hemel wijst aarde tekenen
de laatste de grootste tovenaar

2. de priesteres van cybele
is meesteres van mysterie
verklaart of verhult het geheim
van waan of werkelijkheid

3. onze moeder is de aarde
planten dieren draagt ze allen
mensen leven voedt ze velen
todat einde komt voor allen

4. heerser van de aarde is de jager
brenger van orde en wetten
doder van chaos en onrust
dwinger van wouden en bossen

5. de priester op de pauwentroon
brengt lering van de mensenzoon
sleutels van de hemelzaal
en sloten van het hellevuur

6. blinde liefde werpt de pijlen
mannen vrouwen zijn haar doelen
linksom rechtsom gaan de vrijers
achter voorwaarts splitsen wegen

7. zegewagen van de krijgsheer
overweldigd de wallen
zwart en wit rossen dragen
trekken wagen linksom rechtsom

8. machtig en krachtig is de krijger
leeuwhuid zijn kleren en pantser
eikstaf zijn wapen en wandel
gevechten om rechten te richten

9. oude kluizenaar vader tijd
wijze geleide boven op berg
lantaarn en zandloper verwijst
voorbij tijd en ruimte

10. raderwerken malen rondom
mallemolen cirkelt weerom
levenslopen wenden keren
spinrag fijne draden weven

11. rechtvaardigheid maat evenwicht
snijdend zwaard doorboort
dwars doorheen schemer sluier mist
fel vlammen vonken over kling

12. te hangen als offer
en wijding aan wijsheid
moet herder voor kudde
en heerser voor heirschaar

13. witte ruiter op haar schimmel
‘s nachts draaft merrie door de hemel
zeizen zwaaien om te maaien
binnen halen al de oogsten

14. water mengen bij de wijn
tempert regel en maat
water maken tot wijn
meet de regels voor de staat

15. mijn daimon mijn duister
schaduw en spiegel
vergeten verleden
toetssteen der toekomst

16. hemelshoge
trotse toren
trotseert toorn
van hoge hemel

17. felle ochtendster
verlicht dageraad
helle avondster
tekent schemering

18. heldere maneschijn
ademtocht rozegeur
duistere hemelvrouw
ontmanteld bellefleur

19. levensloop van zonnevuur
dageraad van belofte
verheven tot middaguur
voleinding bij schemertijd

20. aardemoeder baart haar leven
hemelvader brengt zijn oordeel
bazuingeschal wekt de slapers
levenswater draagt de wakers

21. ons heelal rondom
heeft viertal wachters
die dansen weerom
op alle hoeken

22. heer van de dans met zijn scheppende hand
heer van het vee de zaaiende man
heer van chaos met stampende voet
heer van de doem met doorborend oog

23. vrouwe van genade maagd van de jacht
koningin van de hemel moeder van de dracht
vrouwe van de heksen oude van doodsgebroed
koningin van de hellen drinker van hartebloed

Ruygoord


dertig jaren vrijhaven
tegen alle verdrukking
komen stammen tezamen
tussen aarde en water

totems tenten banieren
trommen geven welkomstsein
weerklank antwoord harteklop
voeten dansen binnenkomst

vanuit oude duistere diepte
roepen stemmen hongerig dorstig
koude ketens rammelen razen
grijze muren wankelen weldra

wijnheer opent onderwereld
rode druppels voeden velen
grauwe schimmen breken banden
kleuren geuren keren weerom

dwaze sjamaan op dromenreis
zonder cirkel of ankersteen
vergat plaatsen en getijden
spoedig dwalend in droomtijd

rode krijgsvrouw bewaakt grenzen
woorden-smeder verlicht baken
droomschip bezeilt hemelvuren
doler hervindt huiswaarts wegen

voorgoed ontwaakt echter
diepzee-machten voorwaar
stemmen eisen gehoor
schimmen tonen gezicht

wie zal leiden legerscharen
heer der wegen wilde jager
voorwaarts snellen schaduwkrijgers
donder bliksem klieven hemel