Staven


1. de staf van de wil
staat toch niet stil
stoot door de diepte
stort uit zijn zaad

2. twee lijnen lopen
samen zelfde spoor
of kruisen
en breken

3. de drievoet staat stevig
en wankelt toch nimmer
maar grondvest moet aarden
en wortel moet graven

4. viervoudig klavertje
vervult het verlangen
vergeet niet te danken
en zegen te tellen

5. strijdende staten
bekampen elkander
overal rondom
stoten de staven

6. lauwerkrans der overwinnaar
zegekrans der triomftocht
overhuift de ruiterschaar
omschaduwt de mijlpaal

7. moedig is de strijd
woest is de krijg
voorbij hoge muren
tegen vele vijanden

8. snelle schachten
schieten rondom
felle vaandels
vliegen voorwaarts

9. wachter bij de voorde
beschermt tegen bendes
grote kracht wordt gaarne
gezien bij grenzen

10. sterke staven
tellen talrjk
geen genade
brengt ballingschap

11. vurig branden vlammen
vluchtige schichten vonken
rondom vuurhout
roeren staven

12. rode ridder op zijn ros
vurige dravend naar de strijd
zwaaiend zwenkend zijn staf
toornig torsend zijn toorts

13. schapenhoedster op de hei
vrouw des huizes bij de haard
goud en zilver is het waard
eten en drinken allebei

14. leeuwenhart de moedige
wilskrachtig in heldenschaar
standvastig en onwrikbaar
ontvlambaar de vurige

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.