Month: September 2005

Meditatie en Krijgskunst


Zen is de japanse versie van Ch’an; Ch’an is de chinese versie van dhyana, een specifieke meditatievorm: ‘zit stil en doe niets’. De oervorm van Dhyana kan je terugvinden in de Bhagavat Gita In het kort komt de techniek er op neer, dat je probeert om voortdurend bewust te blijven bij al je fysieke en psychische processen, niet alleen tijdens meditatie maar ook tijdens het dagelijkse handelen (eten, vrijen, werken etc). Vanouds is er een verband gelegd tussen Zen & Krijgskunst, het was een meditatievorm die de samurai zeer aansprak. Miyamoto Musashi is een goed voorbeeld! Hetzelfde verband kan je leggen tussen de oervorm Dhyana en Krijgskunst, in de Bhagavad Gita spreekt de wagenmenner Krishna met de krijgsheer Arjuna over de manier waarop hij ten midden van de burgeroorlog toch zijn meditatie kon beoefenen. Het bedrijven van de combinatie Meditatie & Krijgskunst is een leefwijze, die in de oorspronkelijke vorm haaks staat op Flower Power/New Age; in moderne ogen is iemand als Musashi een zwervende seriemoordenaar. En bedenk eens, hoeveel Japanse militairen waren er tijdens de Wereldoorlog niet geinspireerd door de Bushido-versie van Zen? De oervorm van de Bushido-filosofie is de filosofie van de Xia: deze verwijst naar het concept van een rechtvaardig mens die vanuit zijn/haar innerlijke waarheid onrecht desnoods met geweld bestrijdt. In tegenstelling tot de Bushido, staat de Xia los van het feodale stelsel; er is nadruk op trouw aan eigen overtuiging in plaats van trouw aan ‘het bevoegd gezag’.

Remember 911


In memoriam Salvador Allende On September 11, 1973, a coup led by Augusto Pinochet (See Chilean coup of 1973) resulted in the overthrow of Allende and the establishment of a military dictatorship. (CBS) The CIA is acknowledging for the first time the extent of its deep involvement in Chile, where it dealt with coup-plotters, false propagandists and assassins.