Openbaringen van God


Sporen van God zijn wellicht te vinden in de Joods-Christelijke bijbel, de Islamitische Koran, de Hindu-Veda, kortom alle ‘Heilige Boeken’.

De ‘Heilige Boeken’ ontstonden uit ‘waarnemingen’ van feilbare mensen die ‘iets’ hebben opgevangen via vizioenen, stemmen, etc.; vervolgens zijn de waarnemingen oraal doorgegeven en later opgetekend, om tenslotte na eeuwenlang redactiewerk van mensen gestandariseerd te worden, waarna er een neiging ontstond om het standaardwerk als enige waarheid te benoemen.

Als God iets te communiceren heeft naar de mens, dan lijkt het mij onwaarschijnlijk dat Hij/Zij buiten de officieel goedgekeurde ‘Heilige Boeken’ niet meer zou communiceren/manifesteren.

Verder lijkt het mij onwaarschijnlijk dat er slechts 1 enkel boek de enige waarheid zou bevatten.
Hoe kan je iets alomvattends bevatten in een beperkt boek, geschreven door beperkte mensen?

6 thoughts on “Openbaringen van God

 1. Sjaloom quetzalquatl,

  Het antwoord is simpel: dat kan niet. Nu geloof ik dat de bijbel de meest gezaghebbende geschriften (het is niet 1 boek) bevat wat betreft het leven met God. Maar deze zegt ook dat God niet helemaal te omvatten is. Dat we nooit de hele waarheid kunnen vinden. Maar dat wát we weten, dat kunnen we lezen in de geschriften die in de bijbel staan. En dat gaat diep genoeg om te zeggen: nee, het is het een of het ander.

  Feit is dat er heel wat diepgaande en fundamentele tegenstellingen zijn tussen verschillende geloofsovertuigingen en hun geschriften. Als al deze geschriften de waarheid verkondigen, dan spreekt God Zich op een ernstige manier tegen. Godsdiensten mogen dan wel op elkaar lijken, maar dat doen ze in de kern van de zaak beslist niet.

  Als je dus alle heilige geschriften als waarheid wil zien, zul je dus een compilatie van uitspraken en tekstgedeelten moeten maken uit al die geschriften die elkaar niet tegenspreken. Alleen, waarop is die compilatie dan gebaseerd? Op eigen ervaringen? Die spreken weer ervaringen van andere mensen tegen. Op wat je het prettigst vind klinken? Dat lijkt mij geen maatstaf voor de waarheid.

  Veel van zulke mensen plukken bijvoorbeeld alleen de positieve, de mooie gedeelten uit al die geschriften. Daarmee doe je echter geen enkel geschrift recht. Bovendien zou je net zo goed ook alleen de scherpe dingen eruit kunnen halen en wie heeft dan gelijk? Mijns inziens moet je religies dus in hun waarde laten, met alles wat ze leren en niet leren.

  Dat moet je leren te dulden als volwassen mens. Religies hebben nu eenmaal hun rare kanten, maar wat raar is hoeft niet per se onwaar te zijn. En het lijkt mij dat een almachtig God de waarheid wel min of meer in een bepaalde verzameling geschriften kan laten optekenen. Religies met elkaar verenigen kan gewoonweg niet zonder de essentiele smaak uit al die religies te halen. Tenminste, zo zie ik het. Ik ben benieuwd hoe jij daar dan tegenaan kijkt.

  Like

 2. Hoi Q, ik denk dat je daar volledig gelijk in hebt bovendien ben ik er van overtuigd dat elke mens/ziel in staat is het Goddelijke (het kleinere Licht van God) in zichzelf waar te nemen en te zien in andere mensen …

  Like

 3. Diverse ‘heilige geschriften’ tonen onderlinge verschillen in godsbeeld en ethiek.
  Dit geld niet alleen mbt de verschillen tussen de compilaties uit de diverse tradities (Tenach vs Bijbel vs Koran etc); ook in een compilatie van dezelfde traditie vallen onderlingen inconsequenties te constateren.

  Bijvoorbeeld:
  Het Paulinisch (hellenistisch) Christendom is aantoonbaar in conflict met het Joods Christendom (Jacobus & Petrus), dat kan je nog terugvinden in het boek Handelingen.

  Al die stukjes ‘heilige teksten’ die elkaar tegenspreken, doet me denken aan het parabel van de tien blinde wijzen die een olifant betastten, en elk op eigen manier de ervaring moest verwoorden.

  Wat is dan mijn maatstaf voor de selectie van een bloemlezing uit diverse tradities om voor mezelf tot inspiratie in het dagelijkse handelen te komen?

  Voor mijn gevoel toch de Gnosis, het gevoel dat diep van binnenuit aangeeft wat voor mij in een bepaalde fase in een bepaalde context ‘juist’ is.
  Dat kan inderdaad botsen met de ‘innerlijke waarheid’ van anderen.

  Wij allen zien hooguit slechts een fragment van de volledige waarheid, en als we elk een ander fragment zien, dan zullen onze visies zeker elkaar tegenspreken!

  Like

 4. De zgn heilige boeken zijn door mensen opgetekend.
  Elke claim op goddelijke inspiratie is een menselijke bewering.
  En zonder die boeken is er altijd wel iemand die goddelijke inspiratie claimt.
  Heden ten dage zie je talloze wannabee goeroes die bezig zijn met channelen, goddelijke boodschappen doorgeven van de Ascended Masters.

  Zelfs al zouden al die zgn heilige boeken ‘verdwijnen’, dan nog zal de vraag naar antwoorden blijven bestaan, en zullen er nieuwe creatieve manieren gevonden worden om antwoorden te produceren.
  En die nieuwe antwoorden zullen in nieuwe geschriften vastgelegd worden, die op den duur heilig verklaard zullen worden.

  Like

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.