Het Onze Vader in het Aramees


quote:
Avoen de-bisj-maïa Nit ka-dasj sjim-moech Tih-thih mal-tsjoetoe Neh weh sev-ja-noech Ai-tsjana de-bisj-maïa Ap bar-a Hah lan lach-ma de soenka-nan jo-mana Osjok-lan cho-been: ai-tsjana de-ap chnan sjvakkan le-cha-ja-ween Ola ta-elan le nisjoena: Il la passan min biesja Mit-thil de-di-loech hai mal-tsjoeta oe-chela oe tisj-booch-ta Le-alam al-mien Amien

5 thoughts on “Het Onze Vader in het Aramees

 1. Vertaling Aramese tekst:
  quote:
  Bron van Zijn, die ik ontmoet
  in wat me ontroert
  Ik geef U een naam opdat ik U
  een plaats kan geven in mijn leven.
  Bundel Uw licht in mij –
  maak het nuttig.
  Vestig Uw rijk van eenheid nu.
  Uw enige verlangen handelt dan
  samen met de onze.
  Geef ons wat we elke dag nodig
  hebben aan brood en inzicht.
  Maak los de koorden van fouten
  die ons vastbinden aan het verleden,
  zoals wij ook anderen hun
  misstappen vergeven.
  Laat oppervlakkige dingen ons
  niet misleiden.
  Want uit U wordt de alwerkzame
  wil geboren,
  de levende kracht om te handelen,
  het lied dat alles verfraait:
  en dat zich van eeuw tot eeuw
  vernieuwt.

  Like

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.