Nederland slaapt!


Wakker Nederland, leef je nog? De fascistoide rhetoriek van de vooroologse jaren herleeft in een andere vermomming: ‘Ze willen ons overnemen’, ‘Ze zijn de Vijfde Colonne’, ‘Het is een samenzwering’, ‘Hun manier van doen is niet verenigbaar met ons volks-eigen karakter’, ‘Ze hebben een achterlijke cultuur en godsdienst’, ‘Onze kerken worden gesloopt, terwijl hun godshuizen steeds meer het straatbeeld bepalen’, ‘Ik voel me niet meer thuis in mijn eigen land, met al die vreemdelingen’

 • Uncategorized

17 thoughts on “Nederland slaapt!

 1. De Tweede Wereldoorlog kwam tot een einde in een feest dat als Bevrijdingsdag nog steeds wordt gevierd: toen werd de overheersende en onderdrukkende vreemdeling die zich slechts aan zijn eigen wetten hield uit Nederland verdreven.

  Nederland, waak je nog?

  De geschiedenis zal leren of het verdrijven van onderdrukkende vreemdelingen zich zal (moeten) herhalen.

  Leven en laten leven, maar als ik niet meer leven mag, dan houdt het op met tolerantie.

  Like

 2. Pas op voor de nieuwe opkomende wereldmacht, China!
  Het begint met pindaverkopers, restaurants, kruidenfabrieken, ondertussen is Kruidvat overgenomen, what next?
  😛

  Like

 3. Als je verdwaalde en/of zwakke schapen in je kudde wilt opnemen, moet je niet ook de wolven willen verwelkomen binnen de schaapskooi.
  Zoals je weet, hullen slimme wolven zich in schaapskleren. Alert blijven, waakzaam blijven is de plicht van de schaapherder; zorg dat je weet wie het schaap is en wie de wolf.

  Of neemt Nederland weer vluchtelingen op, om vervolgens toe te zien hoe ze door andersdenkenden worden uitgemoord? (zie een jaar of 65 geleden).

  Like

 4. Hoe onderscheid je wolven van schapen en schapen van bokken?
  En is het zo dat je eerder beducht moet zijn voor de vijfde kolonne die binnengehaald zou worden via allochtonen, of zou het kunnen zijn dat die vijfde kolonne allang aanwezig is in de autochtone onderbuik?
  In de bezettingsjaren behoorde Nederland tot de landen waar verhoudingsgewijs méér werd gecollaboreerd dan elders.
  Tja, wat wil je met een koningshuis van pruisische afkomst?

  Like

 5. Vluchtelingen worden in de opvangcentra door hun beulen bedreigd door het Nederlandse “laat iedereen maar binnen voordat we als nazi’s worden betiteld” beleid. dat is verwerpelijk, maar omdat wolven en bokken niet van schapen gescheiden kunnen worden moeten we dat dus maar toelaten?

  Tuurlijk, er bestaat binnen Nederland ook een dreiging, maar ook daarvoor moet je waakzaam zijn en niet alles maar toelaten. Die dreiging “van binnenuit” wordt maar al te vaak verdoezeld met “kansarm” “slechte opleiding” en dergelijke (een achterlijke *autochtone* cultuur, inderdaad, maar dat durft niemand te zeggen). Ander verhaal, geen fascistoide rhetoriek, maar gewoon je eigen straatje schoonvegen en schoonhouden, zodat ook mensen uit andere straten er van kunnen genieten.

  Like

 6. Balkenende heeft nooit mijn mandaat gehad, en deel 3 is resultaat van achterkamerpolitiek met bijzonder dubieuze handjeklap.

  Wie zwijgt, stemt toe; wie niets doet, laat toe dat onrecht haar gang kan blijven gaan.

  Het is de zwijgende meerderheid, de brave burger, die de status quo handhaaft.

  Zo komen repressieve regimes aan de macht.

  Het is genoeg geweest!

  Like

 7. “De overheid mag vreemdelingen ongewenst verklaren louter op basis van een ambtsbericht van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD).
  De minister voor vreemdelingenzaken hoeft geen extra onderzoek meer te laten verrichten naar de betrouwbaarheid van de geheime AIVD-informatie.

  Dat blijkt uit een uitspraak die de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State onlangs heeft gedaan. Met een ongewenstverklaring in de hand kan de minister de verblijfsvergunning van een vreemdeling intrekken en die persoon uitzetten. Dat gebeurt enkele honderden keren per jaar, als de vreemdeling een gevaar vormt voor de openbare orde en veiligheid.

  Het gaat in deze zaak om F.B., een lid van het radicaalislamitische terreurnetwerk Hofstadgroep, die dit voorjaar werd veroordeeld. In december 2004, een maand na de moord op Theo van Gogh, werd hij tot ongewenst vreemdeling verklaard op basis van AIVD-adviezen. De rechtbank van Den Haag oordeelde begin dit jaar dat het AIVD-ambtsbericht niet voldoende is voor een ongewenstverklaring.

  In zo’n geheim advies staan kort de activiteiten van F.B. vermeld en zijn radicale opvattingen. De bronnen worden niet bij naam genoemd. De minister had volgens de rechtbank de plicht nader onderzoek te doen naar de aard van de informatie.

  De Raad van State is het daar niet mee eens en stelt dat de rechtbank hiermee heeft miskend dat in de wet de term “gevaar voor de nationale veiligheid” niet nader is omschreven en dat dit per geval wordt beoordeeld. Het advies van de AIVD is volgens de raad inzichtelijk en de conclusie begrijpelijk.

  De Immigratie- en Naturalisatiedienst IND is blij met de uitspraak, omdat geen aanvullend onderzoek nodig is, aldus een woordvoerder van de dienst. Volgens hem is het bovendien ondoenlijk om de bronnen van de AIVD te controleren. F.B. zit inmiddels in vreemdelingenbewaring en zal als het aan de IND lig zo snel mogelijk worden uitgezet.

  Met andere woorden:
  Een geheim rapport van de geheime dienst is voldoende om een vreemdeling uit te zetten, verdere controle van de beweringen van de geheime dienst is niet meer nodig.

  Sinds wanneer leven we in een politiestaat?

  En wat gaan we er aan doen?

  Like

 8. 1 Powerful and Continuing Nationalism
  Fascist regimes tend to make constant use of patriotic mottos, slogans, symbols, songs, and other paraphernalia. Flags are seen everywhere, as are flag symbols on clothing and in public displays.

  2 Disdain for the Recognition of Human Rights
  Because of fear of enemies and the need for security, the people in fascist regimes are persuaded that human rights can be ignored in certain cases because of “need.” The people tend to look the other way or even approve of torture, summary executions, assassinations, long incarcerations of prisoners, etc.

  3 Identification of Enemies/Scapegoats as a Unifying Cause
  The people are rallied into a unifying patriotic frenzy over the need to eliminate a perceived common threat or foe: racial , ethnic or religious minorities; liberals; communists; socialists, terrorists, etc.

  4 Supremacy of the Military
  Even when there are widespread domestic problems, the military is given a disproportionate amount of government funding, and the domestic agenda is neglected. Soldiers and military service are glamorized.

  5 Rampant Sexism
  The governments of fascist nations tend to be almost exclusively male-dominated. Under fascist regimes, traditional gender roles are made more rigid. Opposition to abortion is high, as is homophobia and anti-gay legislation and national policy.

  6 Controlled Mass Media
  Sometimes to media is directly controlled by the government, but in other cases, the media is indirectly controlled by government regulation, or sympathetic media spokespeople and executives. Censorship, especially in war time, is very common.

  7 Obsession with National Security
  Fear is used as a motivational tool by the government over the masses.

  8 Religion and Government are Intertwined
  Governments in fascist nations tend to use the most common religion in the nation as a tool to manipulate public opinion. Religious rhetoric and terminology is common from government leaders, even when the major tenets of the religion are diametrically opposed to the government’s policies or actions.

  9 Corporate Power is Protected
  The industrial and business aristocracy of a fascist nation often are the ones who put the government leaders into power, creating a mutually beneficial business/government relationship and power elite.

  10 Labor Power is Suppressed
  Because the organizing power of labor is the only real threat to a fascist government, labor unions are either eliminated entirely, or are severely suppressed .

  11 Disdain for Intellectuals and the Arts
  Fascist nations tend to promote and tolerate open hostility to higher education, and academia. It is not uncommon for professors and other academics to be censored or even arrested. Free expression in the arts is openly attacked, and governments often refuse to fund the arts.

  12 Obsession with Crime and Punishment
  Under fascist regimes, the police are given almost limitless power to enforce laws. The people are often willing to overlook police abuses and even forego civil liberties in the name of patriotism. There is often a national police force with virtually unlimited power in fascist nations.

  13 Rampant Cronyism and Corruption
  Fascist regimes almost always are governed by groups of friends and associates who appoint each other to government positions and use governmental power and authority to protect their friends from accountability. It is not uncommon in fascist regimes for national resources and even treasures to be appropriated or even outright stolen by government leaders.

  14 Fraudulent Elections
  Sometimes elections in fascist nations are a complete sham. Other times elections are manipulated by smear campaigns against or even assassination of opposition candidates, use of legislation to control voting numbers or political district boundaries, and manipulation of the media. Fascist nations also typically use their judiciaries to manipulate or control elections

  Like

 9. Het CBS hanteert als definitie van allochtoon (in Nederland):

  “Persoon die in Nederland woonachtig is en van wie ten minste één ouder in het buitenland is geboren. Wie zelf in het buitenland is geboren, hoort tot de eerste generatie, wie in Nederland is geboren, hoort tot de tweede generatie.”

  Met andere woorden, als we het hebben over het woord ‘allochtoon’ in formele zin: Als iemand’s grootouders beiden buiten Nederland werden geboren, maar daarna het Nederlanderschap verkregen, vervolgens de ouders en de kinderen, dan is men autochtoon Nederlander, ongeacht religie of huidskleur.
  Dus in tegenstelling tot wat elders door iemand hier wordt beweerd, is zo’n persoon niet slechts een Nederlander op papier; zo’n persoon is voor de wet volwaardig autochtoon Nederlander.

  Waar ik me vaak aan stoor in dit soort discussies, is de tendens om in het taalgebruik derde generatie alsnog ‘allochtoon’ te noemen, met vermelding van etniciteit van de voorouders; dat riekt racisme.
  En we weten allemaal waartoe dat leidt.

  Like

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.