Day: August 15, 2006

Nomen est Omen


Het numerologische systeem gaat uit van de volgende vooronderstellingen:

1. Je naam wordt op eenduidige manier gespeld in het (latijnse) alfabet.
2. Elk letter van het alfabet heeft een getalswaarde, elke getalwaarde heeft betekenis.

Als je een bijbels-hebreeuwse naam hebt, kan je volgens mij beter alles omzetten naar het qabbalistische aleph-beth, want dat systeem past dan beter.

Heb je een naam dat afkomstig is uit een beeldschrift zoals Chinees dan zijn er vele varianten in dialecten en mogelijke omzettingen naar het alfabet.
In dat geval zou ik eerder kijken naar de symboliek van het plaatje.