Nomen est Omen


Het numerologische systeem gaat uit van de volgende vooronderstellingen:

1. Je naam wordt op eenduidige manier gespeld in het (latijnse) alfabet.
2. Elk letter van het alfabet heeft een getalswaarde, elke getalwaarde heeft betekenis.

Als je een bijbels-hebreeuwse naam hebt, kan je volgens mij beter alles omzetten naar het qabbalistische aleph-beth, want dat systeem past dan beter.

Heb je een naam dat afkomstig is uit een beeldschrift zoals Chinees dan zijn er vele varianten in dialecten en mogelijke omzettingen naar het alfabet.
In dat geval zou ik eerder kijken naar de symboliek van het plaatje.

One thought on “Nomen est Omen

  1. Elke naam heeft een betekenis; soms moet je even geduld hebben en research doen in een etymologisch namenboek, maar het is de moeite waard.

    In Europa zijn de meeste namen gebaseerd op de Joods-christelijke traditie, vele namen zijn uit de bijbel overgenomen.

    Daarnaast zijn er ook nog namen die stammen uit vóórchristelijke tijden.

    Weet jij wat jouw naam betekent?

    Like

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.