Wat is een sekte?


Een  lijst van kenmerken van het sektarisme is opgesteld door de Belgische professor E. Vermeersch uit zijn cursus ‘Historisch overzicht van de wijsbegeerte’:

 1. Inpalming : de mate waarin men een meer of minder belangrijk deel van zijn leven, denken en handelen door de wereldbeschouwing laat bepalen (men kan bijvoorbeeld driemaal in het leven naar de kerk gaan of in een slotklooster intreden, met alle varianten daartussen).
 2. Groepsvorming : de mate van wederzijdse controle die de groepsleden op elkaar kunnen uitoefenen (in grote mate mogelijk bij het samen in één huis wonen).
 3. Hiërarchie : de mate van macht die de leidende figuren op de volgelingen kunnen uitoefenen, inclusief de mogelijkheid tot straffen en het verwekken van angst.
 4. Charismatische leider : de macht kan ook volledig in handen zijn van een figuur die door iedereen als de ‘verlichte’, of de ‘Messias’ wordt beschouwd.
 5. Afzondering van de wereld: de mate waarin de handelingen en gebruiken (bijvoorbeeld voeding, kledij, arbeid) afwijken van die van de omgeving of van het eigen verleden; afzondering van familie en vroegere vrienden, werkkring, enzovoort.
 6. Uitverkiezing : de leden van de groep kunnen ervan overtuigd zijn dat ze een apart statuut van ‘uitverkorenen’ hebben; ze menen bepaalde informatie te hebben, of bepaalde dingen te kunnen, waarvan ze menen dat andere mensen die niet hebben of kunnen.
 7. Geslotenheid voor informatie: de mate waarin het contact met de media en met kritische of alternatieve informatie wordt verbroken.
 8. Irrationalisme van geloofsovertuigingen: de mate waarin de groepsleden bepaalde overtuigingen hebben die in strijd zijn met algemeen aanvaarde of wetenschappelijk onderbouwde opvattingen (bijvoorbeeld complottheorieën, het geloof in buitenaardse wezens, niet werkzame ‘geneesmethodes’, enzovoort).
 9. Proselytisme : de mate waarin de leden van de groep intense pogingen aanwenden om nieuwe leden te werven

Bron: http://nl.wikipedia.org/wiki/Sekte

8 thoughts on “Wat is een sekte?

 1. Hoe herken je een secte?
  Het is best mogelijk dat iemand oprecht gelooft in een leugen, dan voel je de oprechtheid en word je verward door het voelen van de leugen.
  Het belangrijkste is vertrouwen in je intuitie, dat zegt ‘somethings rotten’.
  Sommige dubieuze clubjes kunnen volzitten met welmenende mensen en charmante leiders die oprecht geloven in de Grote Leugen, namelijk dat zij De Geopenbaarde Waarheid hebben.

  Aangezien ik een allergie voor dubieuze sectes heb ontwikkeld vertrouw ik mijn neus als die begint te lopen, ik ga niet wachten totdat ik een astmatische aanval krijg.

  Like

 2. Voorbeelden van sectarische groepsprocessen:
  Door het wegdrukken van de schaduw, wordt deze vaak naar buiten toe geprojecteerd, naar de boze buitenwereld, waardoor een New Age groep kwetsbaar wordt voor sectarisme.
  Leden van zo’n sectarische New Age groep die onvoldoende willen meelopen met het sfeertje van ‘we zijn allemaal lief voor elkaar’ (of sterker nog, leden die de moed hebben om dubieuze interne zaken openbaar te maken) worden gezien als negatief, verstoorders van de harmonie, en voordat je weet worden allerlei rituelen opgevoerd van spirituele zuiveringen.

  Like

 3. Simplistisch denken kom je bij sectarische New Agers overvloedig tegen, ad nauseam:

  Je bent ziek vanwege een slecht karma, onvoldoende verlichting, onzorgvuldig handelen, blah blah blah…

  Een keertje een sessie meegemaakt bij een zgn ‘healing group’, een van hen sprak tegen een vrouw met terminale kanker:
  ‘ben je er al achter hoe je deze situatie hebt geschapen?’

  Braak….

  Like

 4. Gevaarlijke sectes zijn een bedreiging voor de geestelijke volksgezondheid:

  Stel dat je in je nabije omgeving een geval tegenkomt van gevaarlijke sectevorming, waarin bijvoorbeeld mensen met afwijkende meningen psychisch worden afgebroken door psychisch (verbaal, nonverbaal, magisch) geweld.

  Hoe ga je daar mee om?

  In mijn beleving is dat net zoals het signaleren van overlast in de buurt, je mag het niet onopgemerkt laten blijven, je moet toch ergens een alarmsignaal laten afgaan, dat heet dan sociale controle en betrokkenheid met de buurt.

  Nu is dankzij internet de wereld een stuk kleiner geworden, je komt heel snel allerlei secte-achtige toestanden tegen.

  In hoeverre reageer je daarop?
  Het is natuurlijk ondoenlijk om op alle slakken zout te leggen, internet is veel te groot!

  En toch, in een internetdiscussie op een forum kan ik me vaak toch niet inhouden als ik bedenkelijke vormen van sectarisch denken tegenkom.

  Like

 5. Bij (zelf)moord sectes moet er ingegrepen worden door de overheid.

  Er zijn ook sectes in het grijze circuit, waarbij je zou kunnen spreken van psychische (zelf)moord vanwege de hoge mate van brainwashing die er plaatsvindt.

  Als je in zo’n groep zit, heb je niet eens in de gaten dat er brainwashing plaatsvindt, dus als iemand je waarschuwt denk je dat die ander gestoord is, terwijl voor een buitenstaander klaarduidelijk is dat die secte vol met zombies zitten onder leiding van een zombiemeester.

  Met de huidige aanpassingen in de wet van anti-terrorisme heeft de overheid de juridische middelen om ook in dat soort sektes in te grijpen, maar dan komen we wel op een moeilijk gebied, gezien het grondrecht van godsdienstvrijheid.

  Like

 6. Er wordt door diverse mensen van alles beweerd, maar hoe zit het nu werkelijk?
  Zinnige en onzinnige beweringen probeer ik te schiften, het kaf van het koren.
  Toetsbaafheid en Integriteit vind ik belangrijk, vooral op het gebied van spirituele zaken.

  Like

 7. In bepaalde sektes kan het gebeuren dat je auralifters aangepraat krijgt, dan krijg je zoveel waarschuwingen dat je op een gegeven moment overal (behalve dan in de veilige omgeving van de sekte en onder de bescherming van de leraar) auralifters en energievampiers voelt.

  In dit soort gevallen wordt een auralifter geschapen door je eigen gedachtenvormen, gebaseerd op angst.

  Like

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.