Day: February 11, 2008

Zin en onzin van inwijdingen


Traditionele Wicca gaat ervan uit dat je alleen in een coven onder leiding van een Hogepriester(es) ingewijd kan worden.Het idee dat je alleen in een groep onder leiding van een Meester(es) ingewijd kan worden kom je ook tegen in andere vormen van esoterieEr zijn echter ook andere stromingen in het paganisme die geloven in zelf-inwijding.Persoonlijk … Continue reading Zin en onzin van inwijdingen