Day: February 17, 2008

Krachtdieren en Goden


Het verschil tussen krachtdieren en goden zie ik als een continuum.
In diverse tradities zie dit terug:
In de Japanse traditie wordt met ‘kami’ een heel scala aangegeven tussen spirits t/m goden, hetzelfde zie je in de chinese traditie waarbij bijvoorbeeld Aap en Draak vergoddelijkte ‘animal spirits’ zijn.
Bij de Native American zijn Raaf en Buffel zowel ‘totemdier’ alsook goden.
In de Nordische traditie baart Loki als Merrie.
Bij de Grieken staat Zeus bekend als shapechanger, hij paart met vrouwen als Zwaan of Stier.
In de Egyptische traditie heb je dier-mens composiet godvormen.
Diverse Hindu-goden, met name Visnu hebben een dier-avatar.

etc., etc., etc.

Het verschil in ‘energie’ zit volgens mij in het opgeroepen ‘aspect’.
Zo kan bijvoorbeeld Bastet opgeroepen worden als Kat, Vrouw, KatVrouw…

Oude zielen vs nieuwe zielen


Het idee van oude vs nieuwe zielen komt uit de  New Age, waarschijnlijk overgenomen uit de theosofie, het idee is kennelijk dat zielen die al heel vaak gereincarneerd zijn de titel ‘oude zielen’ krijgen terwijl zielen met weinig reincarnatie-ervaring ‘nieuwe zielen’ worden genoemd.
Van oude zielen wordt verondersteld dat ze meer ervaring en dus meer wijsheid hebben vergaard dan jonge zielen.

Daar valt natuurlijk tegen te werpen, dat een oude ziel ondanks zoveel reincarnaties is ‘blijven zitten’ en de leerschool nogmaals moet overdoen terwijl nieuwe zielen het potentieel hebben om binnen 1 leven te slagen.

Waar die nieuwe zielen vandaan moeten komen is me ook niet duidelijk, het lijkt erop dat er steeds meer bijgemaakt moeten worden om de overbevolking van de aarde bij te houden.

Reincarnatie, hoe zit dat?


De oudste documentatie over reincarnatie kom ik tegen in het Hinduisme, kort door de bocht geformuleerd kwam dat neer op de wet van karma: je daden hebben consequenties voor je reincarnatie.

In het latere vormen van Hinduisme en Buddhisme, zoals terug te vinden in het Tibetaans Dodenboek kom je het idee tegen dat je via specifieke rituelen en meditaties invloed kan uitoefenen op je reincarnatie, zelfs in je stervens-uur en in de periode tussen wedergeboortes.

Het idee dat je in de periode tussen wedergeboortes kan kiezen voor een specifieke reincarnatie als ‘les’ komt volgens mij uit het gedachtengoed van New-Age, eigenlijk een variant op het Christelijke idee dat je hele levensloop een les is ter voorbereiding op het hiernamaals.

Wat betreft reincarnatie stel ik me agnostisch op, ik kan het niet bevestigen of ontkennen vanuit eigen ervaring.

Nu weet ik best wel dat er mensen zijn met reincarnatie-ervaringen, maar dat bewijst natuurlijk niet dat iedereen reincarneert.
Het is dus een kwestie van geloven of niet, en in mijn geval zeg ik ‘misschien heb ik een en ander reeds eerder meegemaakt in een hypothetisch vorig leven’.

De doctrine, dat iemand zijn huidige levensomstandigheden heeft gekozen als levensles, of dat het de consequenties zijn van slecht karma uit het verleden, is in mijn visie even repressief als de doctrine van erfzonde.
Dan worden de meest afgrijselijke levensomstandigheden van een persoon verklaard met: hiervoor heb je gekozen, het is resultaat van slecht karma, het is erfzonde.
Wat mij betreft weiger ik te geloven in dit soort repressieve doctrines.