Day: November 2, 2008

Samhain 2008


In huiselijke kring, met vrienden en kinderen: Dit is de tijd van de laatste oogst, er wordt beslist welke dieren de winter niet zullen halen en dus nu geslacht moeten worden. Er worden dankoffers gebracht aan de natuurgeesten en de voorouders, die juist in deze periode gemakkelijk contact maken met de levenden. Samen pompoenen uithollen, … Continue reading Samhain 2008