De desillusie van Neo-heidendom


Neo heidendom is een kunstmatige reconstructie van een geidealiseerd nooit bestaand utopisch verleden, paganisten onderling zijn zeer verdeeld (zelfs over de terminologie ‘heiden) is nauwelijks consensus te vinden), het is maar kommer en kwel in heidenland.
De heidense TV-zender komt niet van de grond, op diverse heidenforums wordt heftig ruzie gemaakt over het ware heidendom en over wat politiek correct heidendom nu eigenlijk zou moeten zijn.

Nu slaat ook de secularisatie toe: heidenen die nauwelijks in goden geloven.
Kortom, heidenland is een afspiegeling van de postmoderne maatschappij.

zie ook: Queeste naar Mimir’s Bron: Geen pagan meer

Blogged with the Flock Browser