Day: May 26, 2005

Runenrijm


FEHOE
fortuinlijk is
degene die
eigendom heeft
om te delen

OEROEZ
oeros hoornig
leider oertijd
oerkracht moedig
bevecht moeras

THOERISAZ
Toornige demon
doornige drempel
kwetsen mannen
kwellen vrouwen

ANSOEZ
Azen viertal
aanroep aanhef
aandacht valt aan
viervoud monsters

RAIDO
rijden rondom
ruimte alom
ruiters mennen
rasecht paarden

KAUNAN
Toorsten branden
verlichten zalen
koortsen schroeien
brandende ziekte

GEBO
gaven geven
schenken zegen
alle mensen
vinden geluk

WOENJO
Woonstee weide
vormen schutse
geven vrede
hoeden have

HAGLAZ
hagel heftig
witte granen
worden water
slachten slangen

NAUDIZ
Noodlot noodzaak
binden banden
brengen lessen
breken levens

ISAZ
IJs is ijzig
hard als ijzer
vast te vriezen
doet ijs alles

JERAN
Jaaroogst zomer
Hoopvol have
voeden mensen
allen samen

IWAZ
Uithouding van de taxus
Vuurwekker bij haardstee
verdragende langboog
immergroene winterboom

PERTHO
Pokerbeker brengt plezier
dobbelstenen rollen
onvermoeibare spelers
onuitputtelijke mede

ALGIZ
eland gehoornd
gedoornd moerasgras
is de wachter
bij de voorde

SOWILO
stralend is de zon
zegen voor de mens
varend door de zee
lopend over land

TIWAZ
Trouwe ster
stralend in de nacht
fel in de mist
houdt hij de wacht

BERKANAN
berkenmoeder
is barende
zij baarde
haar boreling

EHWAZ
Elegant zijn paarden
onversaagd in oorlog
standvastig in vrede
zegen voor zwervers

MANNAZ
Mensen die leven
scheppen hun zegen
delven hun doemuur
wanneer zij sterven

LAUKAZ
Levenswater bron der jeugd
overvloeiend van de deugd
ongekarnde melk van zee
overweldigd het bestaan

INGWAZ
Engel der helden
was eerstgeboren
onder de mensen
grootse der krijgers

DAGAZ
Dag bode van licht
aller mensen ogen zicht
tot vreugde en hoop
voltooit zich zonneloop

OTHALAN
Overerving van bezit
overvloedig vreugdevuur
huisgenoten delen
have en vee tesamen

Het daghet in den oosten


Het daghet in den oosten, Het lichtet overal; Hoe luttel weet mijn liefken Och waer ick henen sal. Och warent al mijn vrienden Dat mijn vianden sijn, Ick voerde u uten lande, Mijn lief, mijn minnekijn!" "Dats waer soudi mi voeren, Stout ridder wel gemeyt? Ic ligge in mijns liefs armkens Met grooter waerdicheyt." "Lichdy in uws liefs armen? Bilo! ghi en secht niet waer. Gaet henen ter linden groene, Versleghen so leyt hi daer." Tmeysken nam haren mantel Ende si ghinc enen ganck Al totter linde groene, Daer si den dooden vant. "Och lichdy hier verslaghen, Versmoort in al u bloet! Dat heeft gedaen uw roemen Ende uwen hooghen moet. Och lichdy hier verslaghen Die mi te troosten plach! Wat hebdy mi ghelaten So menighen droeven dach." Tmeysken nam haren mantel Ende si ginck enen ganck Al voor haers vaders poorte Die si ontsloten vant. "Och is hier eenich heere Oft eenich edel man, Die mi mijnen dooden Begraven helpen can?" Die heeren sweghen stille, Si en maecten gheen gheluyt; Dat meisken keerde haer omme, Si ghinc al weenende uut. Si nam hem in haren armen Si custe hem voor den mont In eender corter wijlen Tot also menegher stont. Met sinen blanken swaerde Dat si die aerde op groef Met haer sneewitten armen Ten grave dat si hem droech. "Nu wil ic mi gaen begeven In een cleyn cloosterkijn Ende draghen swarte wijlen Ende worden een nonnekijn." Met hare claerder stemme Die misse dat si sanck, Met haer sneewitten handen Dat si dat belleken clanck.

Blackbird


Blackbird singing in the dead of night
Take these broken wings and learn to fly
All your life
You were only waiting for this moment to arise

Black bird singing in the dead of night
Take these sunken eyes and learn to see
all your life
you were only waiting for this moment to be free

Blackbird fly, Blackbird fly
Into the light of the dark black night.

Blackbird fly, Blackbird fly
Into the light of the dark black night.

Blackbird singing in the dead of night
Take these broken wings and learn to fly
All your life
You were only waiting for this moment to arise,
You were only waiting for this moment to arise,
You were only waiting for this moment to arise

The Beatles

Twee Koninghskindren


Het waren twee koninghs kindren, Sy hadden malkander soo lief; Sy konden by malkander niet komen, Het water was veel te diep. Wat stack sy op: drie keerssen, Drie keerssen van twaelf int pont, Om daer mee te behouden s Konincks soone van jaren was jonck. Met een quam daer een besje, Een oude fenynde bes, En die blies uyt de keerssen Daer verdroncker dien jongen helt. ?Och moeder,seyde sy, moeder Mijn hoofje doet mijnder soo wee, Mocht ik er een kort half uurtje Spanceeren al langhs de zee? Och dochter, seydese, dochter! Alleen en meught ghy niet gaen: Weckt op u jongste suster, En laet die met u gaen. Mijn alder jongste suster Dat is also kleynen kint; Sy pluckt maer al de roosjes Die sy in haer wegen vint; Sy pluckt maer al de roosjes, En die bladertjes laet sy staen, Dan seggen maer al de lieden, Dat hebben konincx kinderen gedaen. De moeder gingh na de kercke, De dochter gingh haren gangh: Zy gingh maer also verre Daer sy haer vaders visser vant. Och visscher, seydese, visscher, Mijn vaders visscherkijn, Wout ghy een weynigh visschen, t Zoud u wel geloonet zijn. Hy smeet zijn net in t water, De lootjes gingen te gront, Hoe haest was daer gevisset s Koninghs sone van jaren was jonck. Wat trock sy van haer hande? Een vingerling root van gout: Hout daer myns vaders visser, Dat isser den loone voor jou. Sy nam hem in de armen, Sy kusten hem voor sijn mont, Och mondelingh, kost ghy spreken! Och hertje waert gy der gesont! Zy nam hem in haer armen, Zy spronker mee in de zee: Adieu mijn vader en moeder, Van u leven siet ghy my niet weer. Adieu mijn vader en moeder, Mijn vriendekens alle gelijck, Adieu mijn suster en broeder, Ick vaerder na t hemelrijk.

Raymzter: Kut-Marokkanen


Refrein: Ze willen ons zwart maken als ze over ons praten. We hebben ze niks gedaan en alsnog willen ze ons haten. Ze willen ons zwart maken als ze over ons praten. Tijd dat dit verandert heb je dat niet in de gaten. Dit is het enige wat ik heb, stop mijn hart er in. Dus ik meen het als ik rap en dat is dat ding. Waardoor ik win als Abdel Krim in 1921, overgave is voor de zwakkeling. Ook al is het jaren geleden de geschiedenis herhaalt zich is al een paar keer gebleken. Veel van jullie gasten hier zo waren tevreden totdat je de Raymzter zag feesten met Marokkanen in Ede. Maar je was weer te voorbarig geweest, we vierden feest omdat ik toen pas was jarig geweest. Het is nu tijd om wat aandacht te besteden aan actuele problemen mathematisch beschreven. Over wat er onder Marokkanen hier leeft. Onterecht worden we gehaat en gevreesd. De krant speelt er op in en met name tv maar dat jij er aan mee deed dat verbaast me nog steeds. Ik ben aardig op dreef en als ik eenmaal begin ouwe moet niemand me stoppen want ik kan me niet meer inhouden. Wat ik zeg klinkt misschien eenvoudig maar ze kijken me aan alsof ik vloog in de Twin Towers. We kwamen hier als gastarbeiders. On the downlow wat goede hash-verspreiders. Ik weet nog hoe ze me noemden vroeger, ik was wat kleiner; kutmarokkaan, dat is wat ze zeiden. Refrein Lijkt erop dat we weer verder kunnen, dj Mass laat de track verder drummen. Grondleggers van de wis- en sterrenkunde, wie zegt dat Marokkanen niet werken kunnen. Vooroordelen ik hoor ze velen. Ik wil er wat van zeggen door wat met woorden te spelen. Raymzter is een poëet die behoorlijk kan spreken. Net als Mohammed de profeet, dit behoor je te weten. Je hoorde me zeker, Ik ben door aan breken. Niet dat ik verwacht dat je weet wie ik ben. Shit ik ben een mens. God weet wie ik ben. En ik ben net zo Marokkaans als dat ik Nederlands ben. Ook al eet je bloemkool je weet we doen zo. Sellen je wat hash maar het is eigenlijk schoenzool. Doe die dingen totdat ik wat poen zie. Woorden vallen zwaarder dan die van El Moumni. Maar jullie halen alleen de negatieve zinnen eruit bang als je een keer op wat diepere dingen stuit. Want dan blijkt het beeld van de stereotype niet juist en zie je het liefst dat ik verhuis. En dat is tragisch ook al spreek ik geen arabisch, het ritme doet het werk voor me shit is magisch. En je hoort het werkt goed schijn als de ster die je bent op dit culturele erfgoed. Refrein 1x Shit als dit kan mijn dag bederven als ik langs een vrouw loop en ik zie haar d’r tas verbergen. Maar mijn vader had het vast nog erger, hij was een Berber; een gast uit de bergen. Maar ik ben hier geboren dat kan je vast aan me horen. Je kijkt me vies aan van achter en eerlijk van voren. Mijn eerlijke woorden doen zeer aan je oren. Met zo’n mentaliteit gaat de wereld verloren. Dus zal ik doorgaan of zal ik kappen ermee. Ik bedoel met elke boot komen er wel een paar ratten mee. Wil je wat kennis neem dat dan maar mee. Best wel dapper van Ray want ik zag echt geen een persoon die zou proberen Marokkanen wat beter te profileren. Liever zie je ze ons arresteren. Dus ik kwam om jullie dames en heren te leren niet iedereen over één kam te scheren . refrein 1x AH jullie hebben niks in de gaten.. Dus hou op met die onzin praten.. Je weet toch we komen positief.. Niet elke marokaan is een dief..

Yes-r: Actueel vandaag


Dit was het landje aan de zee, verstandig en gedwee, Beleefde ieder zijn idee op zijn manier dat was oké Maar dat kan nu niet meer, ervaring nu die leert, Dat wie er praat, die incasseert, dat heeft de dood van hem ons onverhoopt geleerd En we beseffen, dat je niet kan zeggen wat je wilt, Maar dit weerleggen we door toch nog door te rappen En ik kijk in de ogen van het kind, is hij dan voorgelogen, dat hij denkt dat het geloven liefde schenkt Maar ik beloof je in, de toekomst die nu komen gaat, Mag je blijven dromen duurt nog even voor dit overgaat Liefde dat zal komen, zolang je ervoor openstaat, Dus vecht ik met demonen, extremisten en hun open haat Want dit moet samen, Nederlanders, Marokkanen, Even angst, zeker schamen, diep beland, bekeek de schade Gevaar van rechts, extremen claimen de Islam, Gewone volk zit ertussen, t is niet uit onze naam refrein: Want het is actueel vandaag, Krijg ik dan morgen antwoord op mijn vraag? Zouden de Imam of de Rabijn over een tijd verenigd zijn? Krijg ik dan weer een rel of haat, Als ik vertel waar het op staat. Hij of zij die heilig leeft werpt de eerste steen. Nou vertel me wat je weet van de islam? Suikerfeest, de ramadan onze moskeen en imaams Dus je vraagt jezelf af wat de islam eigenlijk is, maar de woede die heerst ,maakt je uitermate pist je ogen veraden je weer en het,komt er op neer, iedere marokkaan is, en een moslim met een baard wordt gezien als extremist Het hele land staat op ze kop maar de burgers zijn nog niet wakker, doe je televisie aan of zet je radio wat harder, makker geef het maar toe is dit nog nederland van toen, want vele van die mensen doen alsof je mening niet meer doet Dus luister goed : de moord op theo is door iedereen gevoeld, HET SLECHTE BEELD die kan ik je nu besparen ik kom hier om te spreken en jou te laten weten, mijn geloof betekent vrede, het leert me juist te leven met vrede voor me mede het verleden te vergeten en me richten op het heden, voor we duiken in de mist, vergeet de duivel luister dit heb respect voor iedereen en respecteer wat ieder is, want iedereen heeft ze geloof maar we delen geschiedenis EN OMDAT IK LIEVER MIX IS DIT EEN TRACK DIE DAN WAT DIEPER IS Wat dieper is! refrein