Day: May 25, 2005

Hedendaagse Heidenen


"Heil aan Wodan, Wijze uit het Noorden! Heil aan Donar, machtige Donderaar! Heil aan Hella, Heerseres der Doden!" Anno 1999 roepen Germanen hun goden aan en brengen ze een heildronk uit aan Balder, "Heer van Hoop". De voorchristelijke Germaanse mythologie wint in Europa en de Verenigde Staten sterk aan populariteit. De in Leiden gevestigde organisatie … Continue reading Hedendaagse Heidenen