gott steht in der gottesgemeinde


gott steht in der gottesgemeinde
im ring des gottwesens haelt er gericht:
biss wann wollt ihr richten falsch
das anlitz des frevler erheben?
fuer die schwachen und weisen, richtet,
bewahrheitet den gebeugten,
die armen, schwachen, dürftigen, lasset entrinnen.
rettet aus der hand der frevler
sie erkennen’s nicht,
haben’s nicht acht,
in verfinsterung gehen sie umher.
alle gruenden des Erdreich wanken
welbe ich hatte gesprochen
goetter seit ihr,
soehne des hoechsten ihr alle,
aber wie menschen musset ihr sterben
wie irgendeiner der fuersten fallen.
erhebe dich gott
richtet das erdreich
der du bisst
der zu eigen hatt
die weltstaemme alle


Martin Buber & Franz Rosenzweig, PS 82

6 thoughts on “gott steht in der gottesgemeinde

 1. Psalm 82… mooi. God die alle andere goden ter verantwoording roept en hen vraagt hoelang ze nog met hun praktijken door willen gaan…

  Ben dan eigenlijk heel erg benieuwd wat deze psalm voor jou betekent, dat je hem zo hier post. Heb het idee dat deze psalm jou iets zegt. Alvast bedankt voor je antwoord, als je die wilt geven.

  In de samenkomst Godes staat
  Gód gepostéerd,
  in de kring van góden óefent hij récht:

  ‘Tot wanneer kromt ge récht tot ónheil,
  heft ge het aanschijn van bóosdoenérs
  omhóog!- sela

  doet recht gerínge en wées,
  gebukte en verkómmerde, rechtváardigt díe!-

  laat vrij gerínge en árme,
  de hand van bóosdoeners, redt zé daaruit!-

  van niets weten ze, verstaan niets,
  zij wandelen rónd in het dónker,-
  dus wankelen alle gróndslagén der áarde!-

  ik was het die zei: gij zijt góden,
  ieder van ú een zóon van de Hóogste!-

  nochtans: als een méns zult ge stérven,
  vallen als élkeen ván de vórsten!’

  ‘Sta op, God, berécht de áarde,
  gij met uw érfgoed
  bij álle vólken!

  Like

 2. In mijn eindexamenperiode voelde ik me steeds minder thuis in de traditionele gereformeerde kerk, toen ben ik begonnen joodse schrijvers te lezen (chaim potok: ‘the chosen’, martin buber: ‘chassidische verhalen’).
  Met name de manier waarop Buber het chassidisme vertolkte in zijn verhalen, sprak me zeer aan.
  Bij Buber wordt Adonai benaderd als Iemand met wie de Joden een overeenkomst hebben, Iemand die je erop mag aanspreken als je vind dat het tijd wordt dat de Messias komt om het Joodse volk uit de ballingschap te verlossen en naar het Beloofde Land terug te brengen.
  In deze visie word Adonai dus absoluut niet als dictator gezien waarop men ja en amen moet zeggen op alle beslissingen, integendeel, men mag net als Job een rechtszaak aanspannen mbt ondeugdelijk bestuur.

  Het fascinerende van ps 82 is ook de houding van henotheisme in het vroege jodendom: men erkende dat er andere machten/goden waren, maar aanbad alleen Adonai.

  Ps 82 ervaar ik ook als een dringende oproep aan Adonai, om nu eens eindelijk het wanbeheer van de andere machten aan te pakken.

  In onze moderne tijd is deze noodkreet nog steeds actueel, ook al gelooft men niet meer in ‘goden’, dannog zijn er de grootmachten, de staatshoofden die verantwoording hebben af te leggen over hun wanbestuur.

  Like

 3. Ik moet je bekennen dat ik als christen Hem ook niet als dictator zie. Mijn visie op God komt dicht in de buurt van de visie van die joden. En ik weet dat heel veel christenen Hem niet als Dictator zien.

  Deze psalm en het boek Job laten mij persoonlijk zien dat je al je frustraties bij God mag uiten. Je hoeft niet alleen maar ja en amen te zeggen, liever ziet God dat je puur en eerlijk bent. Heb je twijfels, zeg het Hem. Ben je woedend op wat er om je heen gebeurt, schreeuw het Hem.

  God is voor mij niet echt een Dictator. Meer een soort Leermeester. Wil ik Hem volgen, dan zal Hij me, soms met harde hand, dingen aanleren. Opdat ik niets vergeet. Maar wil ik Hem niet volgen, dan laat Hij me mijn eigen gang gaan.

  Het is dus elke dag een strijd tussen het Hem willen volgen en mijn eigen gang gaan. Tussen op Hem vertrouwen en bang zijn voor wat er komen gaat. Dat maakt mijns inziens het leven met God boeiend, verdiepend.

  Net zoals onderwijzers die op een hardere, strengere, onorthodoxere maar toch ook liefdevolle en hele goede manier lesgeven, vaak meer boeien dan zij die alles “wel goed vinden”. Over zulke aparte onderwijzers worden graag films gemaakt. Na enkele decennia worden hun namen nog onthouden.

  En ja, ik kan mezelf troosten met het gegeven dat de “goden”, waarmee in de bijbel heel vaak ook koningen en grootmachten worden uitgebeeld, eens verantwoording zullen moeten afleggen tegenover God. Dus ook die dictators en onderdrukkers. En degenen die mij pestten…

  Like

 4. God staat in de vergadering Godes; Hij oordeelt in het midden der goden;

  Hoe lang zult gijlieden onrecht oordelen, en het aangezicht der goddelozen aannemen?

  Doet recht den arme en den wees; rechtvaardigt den verdrukte en den arme.

  Verlost den arme en den behoeftige, rukt hem uit der goddelozen hand.

  Zij weten niet, en verstaan niet; zij wandelen steeds in duisternis; dies wankelen alle fondamenten der aarde.

  Ik heb wel gezegd: Gij zijt goden; en gij zijt allen kinderen des Allerhoogsten;

  Nochtans zult gij sterven als een mens; en als een van de vorsten zult gij vallen.

  Sta op, o God! oordeel het aardrijk, want Gij bezit alle natien.

  Bron: Statenvertaling psalm 82

  Like

 5. Spiritualiteit & Ethiek?
  Voor mij moet er een binding zijn tussen spiritualiteit en dagelijkse praktijk; wat ik in het diepste van mijn wezen geloof, moet ook consequenties hebben voor mijn dagelijks handelen.

  Als ik geloof in: ‘we are all related’, dan heeft dat consequenties op maatschappelijk/politiek vlak, dan verklaar ik me solidair met de minder bedeelden, dan zet ik me in voor het ecosysteem.
  En dat hoeft wat mij betreft niet via grote demonstraties, maar kan ook in het klein, varierend van het experimenteren met een composthoop tot het aangaan van levensbeschouwelijke discussies op forums.

  Ik ben vaak verhuist, had daardoor tot voor kort weinig binding met huis en haard, maar sinds ik een huisje met een tuintje heb wordt die binding met de buurt steeds sterker, en aangezien ik in een oude dorpskern woon van een wijk die door Amsterdam is opgeslokt, krijg ik meer contact met bepaalde buren. Dat geeft dus meer sociale betrokkenheid op buurtniveau.
  Daarnaast is er ook nog mijn netwerk aan vrienden en kennissen, en het internet.

  Wat ik in die diverse cirkels meemaak aan groepsprocessen, leert me heel veel over mezelf en andere mensen.

  Ja, het reizen in deze wereld, daar ben ik meer mee bezig dan het reizen in de Droomtijd.

  [quote]Chi-lu vroeg hoe de geesten van dood en de goden zouden moeten worden gediend. De Meester antwoordde ‘ u kan zelfs de mens niet dienen. Hoe u de geesten kunt dienen?

  Like

 6. Kijken we naar de grondtekst, dan zien we de term Elohim, kinderen van Elyon, dan lijkt het erop dat Elyon de Elohim oproept om rechtvaardig te heersen over de aarde.

  Psalm 82:

  I 1 [1] Elohim stands up
  2 In the Assembly of El
  3 In the midst of Elohim he judges
  II 1 [2] How long will you rule unjustly?
  2 And honor the wicked?
  3 [3] Judge the lowly and fatherless!
  4 Do justice for the needy and the poor!
  5 [4] Rescue the lowly and oppressed!
  6 From the hand of the wicked!
  III 1 [5] They do not know
  2 And they do not understand;
  3 In darkness they wander around;
  4 All the foundations of the earth totter!
  IV 1 [6] I, I say:
  2 You (are) Elohim
  3 And sons of Elyon (are) all of you,
  4 [7] Nevertheless, you will die like a man
  5 And like one of the leaders you will fall!
  V 1 [8] Arise Elohim!
  2 Rule the earth!
  3 For you possess
  4 All the nations!
  [/quote]
  http://www.fairlds.org/Bible/Reconsidering_Psalms_82_6.html

  Like

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.