Month: July 2005

Openbaringen van God


Sporen van God zijn wellicht te vinden in de Joods-Christelijke bijbel, de Islamitische Koran, de Hindu-Veda, kortom alle ‘Heilige Boeken’.

De ‘Heilige Boeken’ ontstonden uit ‘waarnemingen’ van feilbare mensen die ‘iets’ hebben opgevangen via vizioenen, stemmen, etc.; vervolgens zijn de waarnemingen oraal doorgegeven en later opgetekend, om tenslotte na eeuwenlang redactiewerk van mensen gestandariseerd te worden, waarna er een neiging ontstond om het standaardwerk als enige waarheid te benoemen.

Als God iets te communiceren heeft naar de mens, dan lijkt het mij onwaarschijnlijk dat Hij/Zij buiten de officieel goedgekeurde ‘Heilige Boeken’ niet meer zou communiceren/manifesteren.

Verder lijkt het mij onwaarschijnlijk dat er slechts 1 enkel boek de enige waarheid zou bevatten.
Hoe kan je iets alomvattends bevatten in een beperkt boek, geschreven door beperkte mensen?

Welterusten, meneer de president


Meneer de president, welterusten.
Slaap maar lekker in je mooie witte huis.
Denk maar niet te veel aan al die verre kusten
waar uw jongens zitten, eenzaam, ver van thuis.
Denk vooral niet aan die zesenveertig doden,
die vergissing laatst met dat bombardement.
En vergeet het vierde van die tien geboden
die u als goed christen zeker kent.

Denk maar niet aan al die jonge frontsoldaten
eenzaam stervend in de verre tropennacht.
Laat die weke pacifistenkliek maar praten,
meneer de president, slaap zacht.

Droom maar van de overwinning en de zege,
droom maar van uw mooie vredesideaal
dat nog nooit door bloedig moorden is verkregen,
droom maar dat het u wel lukken zal dit maal.
Denk maar niet aan al die mensen die verrekken,
hoeveel vrouwen, hoeveel kinderen zijn vermoord.
Droom maar dat u aan het langste eind zult trekken
en geloof van al die tegenstand geen woord.

Bajonetten met bloedige gevesten
houden ver van hier op uw bevel de wacht
voor de glorie en de eer van het vrije westen.
Meneer de president, slaap zacht.

Schrik maar niet te erg wanneer u in uw dromen
al die schuldeloze slachtoffers ziet staan
die daarginds bij het gevecht zijn omgekomen
en u vragen hoe lang dit nog zo moet gaan.
En u zult toch ook zo langzaamaan wel weten
dat er mensen zijn die ziek zijn van geweld,
die het bloed en de ellende niet vergeten
en voor wie nog steeds een mensenleven telt.

Droom maar niet te veel van al die dode mensen,
droom maar fijn van overwinning en van macht.
Denk maar niet aan al die vredeswensen.
Meneer de president, slaap zacht.

Boudewijn de Groot

De weg van de Krijger-Sjamaan


In mijn visie beschouw ik de esoterische vechtkunsten (Taiji, Bagua, Xingyi) als methodes om door middel van vechtkunsten tot geestelijke bewustwording te komen. Als je bezig bent met vechtkunst, kom je de volgende leerpunten tegen: Angst en agressie in jezelf en in je opponent. Een algemene ethische regel bij de vechtkunst is, dat fysiek geweld pas in allerlaatste instantie als oplossing wordt aangeboden. In eerste instantie gaat het er om, een situatie waarin geweld zou kunnen ontstaan, te herkennen en te vermijden; wanneer de situatie onvermijdelijk zou zijn, is het streven om met een minimum aan geweld de aanvaller onschadelijk te maken. Naast de toepassing van de vechtkunst in een daadwerkelijk gevecht, word je ook getraind in een specifieke geesteshouding, die ook van toepassing zou moeten zijn in het dagelijkse leven: een houding van alertheid, het vermogen om stress-situaties te onderkennen en te neutraliseren. Nog verder gaat de esoterische training van de geest: Het fysieke beoefenen van vechtkunst kan je in geestelijke zin ook gebruiken als metafoor in het omgaan met geestelijke problemen.

Godvormen


Ik heb me altijd geinteresseerd in diverse mythen en sagen van diverse tradities:
De westerse goden: Grieks, Romeins, Keltisch, Nordisch.

De oosterse goden:
Het Hindu-pantheon, zoals het werd bezongen in de Mahabharata; het is nog steeds zo dat de begin-scene van de Bhagavad Gita met aangrijpt.

Toen ik bezig ging met Golden Dawn en Wicca, werkte ik veel met de Vier Aartsengelen.

Sinds ik me ben gaan verdiepen in sjamanisme, krijg ik steeds meer contact met sjamanistische godvormen, ook via mijn avatars:
Dreamcat, Whitecrane, Arachne, SpittingCobra, Quetzalquatl.

Stromingen in Buddhisme


In het oorspronkelijke Hinayana-Buddhisme moest je vele levens je best doen om je lost te maken van het Wiel van Wedergeboorte en Lijden.
In het latere Mahayana-Buddhisme kon je ook hulp verwachten van Boddhisatva’s (Verlichten die de uiteindelijke verlossing uitstellen om de wereldbewoners nog te kunnen verlossen).

De meeste inspiratie vind ik bij Boddhisatva Guanyin, de chinese variant van Avalokitesvara (degene die de kreten van de wereld aanhoort), die in deze verschijningsvorm veel lijkt op Moeder Maria.

Er zijn (volgens Martin Palmer) aanwijzingen, dat de Guanyin-verering omstreeks 900 zich ontwikkelde in het uiterste Westen van China, nabij het invloedsgebied van Perzie, waar het Nestoriaans Christendom aanwezig was.

Aan de Oostkust van China versmolt Guanyin met diverse bestaande beschermende Zeegodinnen, iets wat ze gemeenschappelijk heeft met Maria Stella Maris.

In Amsterdam is er een mooie Chinese Tempel, waar Guanyin zeer krijgshaftig staat afgebeeld met wapens (tegen illusie).

A Noiseless Patient Spider (Walt Whitman)


A noiseless patient spider, I marked where on a promontory it stood isolated, Marked how to explore the vacant vast surrounding, It launched forth filament, filament, filament, out of itself, Ever unreeling them, ever tirelessly speeding them. And you O my soul where you stand, Surrounded, detached, in measureless oceans of space, Ceaselessly musing, venturing, throwing, seeking the spheres to connect them, Till the bridge you will need be formed, till the ductile anchor hold, Till the gossamer thread you fling catch somwhere, O my soul.

Qigong, Chinese Heilsgymnastiek


Qigong
In dit artikel wordt qigong aangeboden ter bevordering van lichamelijke en geestelijke gezondheid.
Er worden vergelijkingen gemaakt met yoga & taijiquan Verschillende qigong vormen worden aangeboden, zoals: baduanjin & shibafa.

Definities:
“Qi” betekent adem, energie. “Gong” betekent werk, oefening.
Vrij vertaald betekent “Qigong”: energie-oefeningen.

Yoga
Qigong is vergelijkbaar met Yoga: het kent allerlei houdings-oefeningen en ademhaling-technieken, die gezond zijn voor lichaam en geest.
Net zoals bij Yoga, zijn er verschillende stromingen op het gebied van Qigong:
Sommigen leggen de nadruk op de meditatie-technieken, anderen leggen de nadruk op het gezondheids-aspect.

Overeenkomsten en verschillen tussen Taijiquan & Qigong
Taijiquan is een zachte vechtvorm die zeer verwant is aan Qigong:
Beide lichaamsoefeningen trachten de geestelijke en lichamelijke gezondheid bevorderen.
Vaak worden beide vormen in hetzelfde lespakket samen aangeboden.
Anderzijds zijn er duidelijke verschillen aan te wijzen:
Taijiquan is van oorsprong een gevechts-techniek, terwijl Qigong van oorsprong een meditatie-techniek is. Een Qigong les heeft een meditatieve “smaak”, maar wordt ook vaak aangevuld met dynamische Taijiquan-oefeningen.
Door haar eenvoud is Qigong een geschikte ontstpannings-techniek, men leert voornamelijk beter omgaan met innerlijke spanningen.
Een Taijiquan-les heeft een martiale “smaak”, maar wordt vaak aangevuld met meditatieve Qigong-oefeningen.
Door de martiale achtergrond, is Taijiquan een geschikte verdedigings-techniek, men leert voornamelijk beter omgaan met spanningen die vanuit de omgeving komen.

Principes
1. Een expliciete opening en afsluiting van een oefening of -serie geeft het idee van energetisch bezig zijn.
2. Voorstellingsvermogen: “waar Yi (aandacht) is, is Qi (energie)”
3. Stel energiestromen voor: ga met aandacht naar dantian (“het veld van elixer”, middelpunt van de buik), energie volgt. Energiestroom vanuit aarde omhoog, energiestroom vanuit kosmos omlaag.

Intentie

Voor iedereen geldt: binnen eigen grenzen blijven, doe een oefening op zo’n manier dat deze prettig voelt.
1. Houd rekening met de mogelijkheden en beperkingen van het eigen lichaam.
2. Zoek de rust (van de geest) in de beweging (van het lichaam), zoek de beweging (van de energie) in de rust (van het lichaam).
3. Als men een stevige basis heeft is het bovenlijf en het hoofd (ook de geest) vanzelf ontspannen: * aandacht in dantian * voorstelling van een diepgewortelde boom in de grond via jung-quan (“de borrelende bron”, middelpunt voetzool).

Houding
1. Zwaartekracht: laat al het lichaamsgewicht zinken in de grond.
2. Tegenkracht: alsof de top van het hoofd aan een draad hangt.
3. Op de inademing: bouw de beweging (of de houding) vanaf de voeten omhoog op.
4. Op de uitademing: ontspan vanaf de kruin omlaag.

Structuur
De structuur van het lichaam is tijdens de basishouding en de oefeningen zo dat al het gewicht (met de zwaartekracht mee) de grond in kan zakken = ontspanning.

Wu-ji (basishouding)
Voeten recht naar voren op schouderbreedte.
Knie ontspannen…door de zwaartekracht haar werk te laten doen ontstaan vanzelf lichte buiging in de knie.
Bekkenbodem heel licht aantrekken en staartbeen gaat naar beneden (= onderrug wat rechter dan normaal), alsof je gaat zitten.
Wervelkolom recht en met ruimte tussen de wervels.
Schouders ontspannen.
Ruimte tussen de oksels.
Armen en handen los en ontspannen.
Kin ietsje ingetrokken.
Gezicht ontspannen,.kaken loslaten.
Tongpunt rust tegen gehemelte achter boventanden.
Hoofd rechtop alsof de top aan een draad hangt.
Ogen open, kijk ongefocust richting horizon.
Er is een alerte heldere ontspanning: overal is aandacht, vooral in de dantian (middelpunt van je buik).
Probeer in deze houding de ademhaling te volgen: waarin je lijf voel jij jouw ademhaling?