Month: November 2006

Wat is een sekte?


Een  lijst van kenmerken van het sektarisme is opgesteld door de Belgische professor E. Vermeersch uit zijn cursus 'Historisch overzicht van de wijsbegeerte': Inpalming : de mate waarin men een meer of minder belangrijk deel van zijn leven, denken en handelen door de wereldbeschouwing laat bepalen (men kan bijvoorbeeld driemaal in het leven naar de … Continue reading Wat is een sekte?

Chang Sha


Alone I stand in the autumn cold On the tip of Orange Island, The Xiang flowing northward; I see a thousand hills crimsoned through, By their serried woods deep-dyed, And a hundred barges vying Over crystal blue waters. Eagles cleave the air, Fish glide under the shallow water; Under freezing skies a million creatures contend … Continue reading Chang Sha