Ostara 2007


Met een stel vrienden afgesproken om equinox ritueel te houden op ‘t Stenen Hooft; tevoren eerst samen eten in eersteklas stationsrestauratie Amsterdam CS, brainstormen over structuur & intentie van het ritueel.
Voor het structuur algemene Reclaiming-stijl aangehouden: gronden, cirkel trekken, oproepen van windrichtingen & elementen & goden, energie oproepen & gronden, het danken & afscheid nemen van hetgeen opgeroepen was, cirkel openen.
De intentie was: het begroeten van het licht

Bij de uitvoering kreeg iedereen op typisch eigenzinnige Reclaiming-wijze iedereen de ruimte een eigen invulling te geven binnen het aangegeven kader.
Het gronden werd gedaan vanuit de Chinese traditie van Taijiquan & Qigong.
De cirkel werd getrokken door een Asastruar die op haar manier de kwartieren begroette waarna de hele groep de cirkel liep terwijl de windrichtingen en elementen werden aangeroepen
Aangeroepen werden Wodan, Thor en Freya, maar ook de voorouders en de komende ongeboren kinderen, er werden offers gebracht aan de goden.
De energie werd opgeroepen met drummen en chanten, op Asatru-wijze werd een heilsdronk met zegenwens gedaan door iedereen, waarna op gebruikelijke wijze afscheid werd genomen van hetgeen opgeroepen was.

Voor mij persoonlijk was het ook een bekrachtiging van mijn intentie: de worsteling van de donkere tijd afsluiten, tijd maken voor nieuw licht, accepteren dat soms een goede scheiding beter is dan een slecht huwelijk.

2 thoughts on “Ostara 2007

  1. Ja het was een leuk ritueel.
    Vooral dat er zulke heel verschillende mensen aan meededen en dat het ondanks het aanvankelijk gemopper over lang wachten in de kou, toch heel gezellig werd.

    Met dit soort rituelen merk ik wel dat het voor mij een stuk minder intens is dan een ritueel in een comfortabele omgeving met alleen mensen die ik ken.

    Ik vind het wel altijd fijn om mijn Goden te kunnen aanroepen in het bijzijn van anderen, omdat ik ‘weet’ dat zij dat soort aandacht gewoon prettig vinden 🙂

    Like

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.