Month: February 2007

Necronomicon & Chaosmagie


De Necronomicon is een fictief boek in de werken van de horror-schrijver H.P. Lovecraft.
Zie: http://en.wikipedia.org/wiki/Necronomicon

Echter, er bestaat een stroming in de magie, de zogenaamde Chaosmagie, die in principe in staat is om gebruik te maken van fictieve magische litteratuur om magie te bedrijven.

Het basisprincipe van chaosmagie is namelijk dat intentie & concentratie de meest belangrijke ingredienten zijn, het ritueel op zich is slechts een hulpmiddel.

Hoewel ik me heel goed kan vinden in de basisprincipes van Chaos-magie, heb ik zo mijn vraagtekens bij het gebruiken van de Ctulhu-mythos van Lovecraft, aangezien die bijzonder grote aandacht schenkt aan het oproepen van schaduw-entiteiten.

WitchcraftThose fingers in my hair
That sly come hither stare
That strips my conscience bare
It’s witchcraft

And I’ve got no defense for it
The heat is too intense for it
What good would common sense for it do

‘Cause it’s witchcraft, wicked witchcraft
And although, I know, it’s strictly taboo

When you arouse the need in my
My heart says yes indeed in me
Proceed with what your leading me to

It’s such an ancient pitch
But one I wouldn’t switch
‘Cause there’s no nicer witch than you

Frank Sinatra

Een volk dat voor tirannen zwicht


Allen, die hier tesamen zijn,
de levenden, de doden,
de handbreed, die ons scheidt, is klein,
wij zijn tesamen ontboden
voor het gericht …

Gedenk de liefste, die hier ligt,
de broeder, vrind of vader,
maar gun Uw ogen wijder zicht,
aanzie het land en alle mens tegader,
hoor dit bericht:

Wij staan tesaam voor het gericht
voor goed of kwaad te kiezen,
een volk dat voor tirannen zwicht,
zal meer dan lijf en goed verliezen,
dan dooft het licht.

(H.M. van Randwijk, 1906-1966)

Huichang


In het oosten breekt de dag aan.
Zeg niet dat we vroeg op mars zijn.
Struikelend nemen we de groene heuvels
maar oud zijn we nog niet.
En van hier is het landschap puur goed.

Voorbij de muren van Huichang tuimelen
hoge pieken recht achtereen tot aan de zee
De soldaten wijzen elkaar het zuiden:
ui-groen, welig Guangdong.

Mao Zedong

See meSee me, feel me, touch me, heal me.
See me, feel me, touch me, heal me.
See me, feel me, touch me, heal me.
See me, feel me, touch me, heal me, heal me, heal me.

Chorus: Listening to you I get the music.
Gazing at you I get the heat.
Following you I climb the mountain.
I get excitement at your feet!
Right behind you I see the millions.
On you I see the glory.
From you I get opinions.
From you I get the story.
Listening to you I get the music.
Gazing at you I get the heat.
Following you I climb the mountain.
I get excitement at your feet!

[TOMMY AND CHORUS]

Right behind you I see the millions.
On you I see the glory.
From you I get opinions.
From you I get the story.
Listening to you I get the music.
Gazing at you I get the heat (heat).
Following you I climb the mountain.
I get excitement at your feet!
Right behind you I see the millions.
On you I see the glory.
From you I get opinions.
From you I get the story.
Ohhhhh, listening to you I get the music.
Gazing at you I get the heat.
Following you I climb the mountain.
I get excitement at your feet!
Right behind you I see the millions.
On you I see the glory.
From you I get opinions.
From you I get the story.
Listening to you!

Tommy

The road not taken


Two roads diverged in a yellow wood,
And sorry I could not travel both
And be one traveler, long I stood
And looked down one as far as I could
To where it bent in the undergrowth.

Then took the other, as just as fair,
And having perhaps the better claim,
Because it was grassy and wanted wear;
Though as for that the passing there
Had worn them really about the same.

And both that morning equally lay
In leaves no step had trodden black.
Oh, I kept the first for another day!
Yet knowing how way leads on to way,
I doubted if I should ever come back.

I shall be telling this with a sigh
Somewhere ages and ages hence:
Two roads diverged in a wood, and I–
I took the one less traveled by,
And that has made all the difference.

-Robert Frost