Day: March 21, 2007

Ostara 2007


Met een stel vrienden afgesproken om equinox ritueel te houden op ‘t Stenen Hooft; tevoren eerst samen eten in eersteklas stationsrestauratie Amsterdam CS, brainstormen over structuur & intentie van het ritueel.
Voor het structuur algemene Reclaiming-stijl aangehouden: gronden, cirkel trekken, oproepen van windrichtingen & elementen & goden, energie oproepen & gronden, het danken & afscheid nemen van hetgeen opgeroepen was, cirkel openen.
De intentie was: het begroeten van het licht

Bij de uitvoering kreeg iedereen op typisch eigenzinnige Reclaiming-wijze iedereen de ruimte een eigen invulling te geven binnen het aangegeven kader.
Het gronden werd gedaan vanuit de Chinese traditie van Taijiquan & Qigong.
De cirkel werd getrokken door een Asastruar die op haar manier de kwartieren begroette waarna de hele groep de cirkel liep terwijl de windrichtingen en elementen werden aangeroepen
Aangeroepen werden Wodan, Thor en Freya, maar ook de voorouders en de komende ongeboren kinderen, er werden offers gebracht aan de goden.
De energie werd opgeroepen met drummen en chanten, op Asatru-wijze werd een heilsdronk met zegenwens gedaan door iedereen, waarna op gebruikelijke wijze afscheid werd genomen van hetgeen opgeroepen was.

Voor mij persoonlijk was het ook een bekrachtiging van mijn intentie: de worsteling van de donkere tijd afsluiten, tijd maken voor nieuw licht, accepteren dat soms een goede scheiding beter is dan een slecht huwelijk.