Wat is New Age eigenlijk?


Eigenlijk vind ik New Age een lastige term, omdat het een heel scala aan diverse inspirerende stromingen bevat.
In de ondertiteling van subforum New Age heb ik een voorlopige definitie onder voorbehoud geplaatst, totdat iemand een beter idee heeft.

Ik ben regelmatig mensen tegengekomen die nogal neerbuigend deden over New Age-verschijnselen, dan werden nogal wat algemene vooroordelen geventileerd: zweverig, fluffy etc.

Persoonlijk ben ik van mening dat New Age als verschijnsel niet weggewuifd mag worden, het heeft sinds de zestiger jaren een enorme impact op alternatieve leefstijlen en denkwijzes.

Natuurlijk ben ik niet blind voor het kaf onder het koren, maar dat kom ik ook tegen in stromingen die zichzelf ontzettend serieus en verheven voelen.

Ik krijg de indruk dat vele afstammelingen van de negentiende eeuwse inwijdingstradities zoals Vrijmetselaars, Rozenkruizers, Golden Dawn, Wicca, etc. zich afzetten tegen New Age omdat die tradities van oorsprong onstonden in elitaire gentlemen clubs, terwijl New Age in de zestiger jaren wortel schoot in de subculture/counterculture van de Hippie-beweging.

De diverse New Age stromingen hebben elk hun eigen jargon, in de communicatie met navolgers van de oude occultisten is een enorme vertaalslag nodig om miscommunicaties te vermijden.

Om maar een voorbeeld te noemen:
Als een New Ager bezig is met het ‘channelen van de Akasha-kronieken’, of ‘contact heeft met Ascended Masters’, terwijl de Sjamanist het heeft over ‘trance-reizen’ en ‘gesprekken met de spirits’, dan is het onderscheid tussen overeenkomsten en verschillen wel heel moeilijk aan te geven vanwege de taalverschillen en andere wereldbeelden.

Maar voor een buitenstaander zouden beiden even onbegrijpelijk klinken

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.