Day: March 7, 2008

For Everyman


Everybody I talk to is ready to leave
With the light of the morning
Theyve seen the end coming down long enough to believe
That theyve heard their last warning
Standing alone
Each has his own ticket in his hand
And as the evening descends
I sit thinking bout everyman

Seems like Ive always been looking for some other place
To get it together
Where with a few of my friends I could give up the race
And maybe find something better
But all my fine dreams
Well though out schemes to gain the motherland
Have all eventually come down to waiting for everyman

Waiting here for everyman–
Make it on your own if you think you can
If you see somewhere to go I understand
Waiting here for everyman–
Dont ask me if hell show — baby I dont know

Make it on your own if you think you can
Somewhere later on youll have to take a stand
Then youre going to need a hand

Everybodys just waiting to hear from the one
Who can give them the answers
And lead them back to that place in the warmth of the sun
Where sweet childhood still dances
Wholl come along
And hold out that strong and gentle fathers hand?
Long ago I heard someone say something bout everyman

Waiting here for everyman–
Make it on your own if you think you can
If you see somewhere to go I understand

Im not trying to tell you that Ive seen the plan
Turn and walk away if you think I am–
But dont think too badly of one whos left holding sand
Hes just another dreamer, dreaming bout everyman

Jackson Browne

Burka…moet kunnen, toch?


Anti-burka argument: bemoeilijkt de communicatie, omdat je de emoties niet kan herkennen.
Tegen-argument:

Het dragen van een nikab, een hoofddoek waarbij de ogen te zien zijn door een smalle spleet, heeft geen negatief effect op het herkennen van emoties. Dit blijkt uit een eerste onderzoek van de Universiteit van Amsterdam naar het effect van de nikab op de onderlinge communicatie.

Bron: http://www.volkskrant.nl
Anti-burka argument: vrouw-onvriendelijk, onderdrukkend.
Tegen-argument: wat dacht je van de vrouwen, die bewust uit religieuze overtuigingen zoiets dragen als uiting van hun spiritualiteit?
Anti-burka argument: belemmert integratie in nederland.
Tegen-argument: er moet onderscheid gemaakt worden tussen integratie en assimilatie!
Integratie is volwaardig deelnemen aan de Nederlandse samenleving met behoud van de eigen identiteit. Assimilatie is het opgeven van eigen taal en cultuur.
Wanneer een vrouw in burka bijvoorbeeld kan deelnemen aan het arbeidsproces, doet ze bijdrage aan volwaardig deelnemen aan de maatschappij.
Het is juist het uitsluiten van burka-dragers uit maatschappelijke verkeer, dat integratie belemmert.
Gedwongen assimilatie, door bv burka & geloof te verbieden, is culturele moord.

Als je de burka verbiedt, moet je ook keppeltjes (bij de man) en pruiken (bij de vrouw) verbieden bij orthodoxe joden.

Maar eigenlijk gaat het hier helemaal niet om de burka, dat is maar een symbool.
Het anti-burka sentiment is een vorm van vreemdelingenhaat.