Day: April 12, 2008

Totems en krachtdieren, hoe zit dat?


Totem komt uit de Ojibwa-taal, maar hetzelfde idee komt ook voor in andere sjamanistische tradities: voor hen is een totem verbonden aan de clan binnen de stam. Het idee van krachtdier komt in meerdere sjamanistische tradities voor waarbij zo'n wezen specifiek is verbonden aan een individu.

Discuzeuren


Als je in een academische discussie een verwijzing doet naar 'andere bronnen' om te bewijzen dat het anders ligt dan een reeds geciteerde bron, dan moet dat verifieerbaar zijn met bronvermelding. Anders kan je net zo goed zeggen dat jouw info afkomstig is van een vizioen, op zich heeft dat ook wel een bepaalde waarde … Continue reading Discuzeuren