Day: April 13, 2008

MuLan


Tsiek tsiek and again tsiek tsiek, Mu-lan weaves, facing the door. You don't hear the shuttle's sound, You only hear Daughter's sighs. They ask Daughter who's in her heart, They ask Daughter who's on her mind. "No one is on Daughter's heart, No one is on Daughter's mind. Last night I saw the draft posters, … Continue reading MuLan

Die goede oude tijd van het Matriarchaat, een sprookje?


Vreedzame matriarchale culturen, zoals geponeerd door Gimbutas etc, is nog heel veel controverse, de hypothese is tot nog toe onbewezen. Er zijn wel zogenaamde Matrifocale/Matrilineaire culturen, dwz culturen waar relatief meer focus is op moeders/vrouwen, zonder expliciet dominantie te veronderstellen: De Nari (Kerala, India), de Wemale (Ceram): van deze stammen is bekend dat de mannen … Continue reading Die goede oude tijd van het Matriarchaat, een sprookje?

Reiki, hoe zit dat?


Reiki is van oorsprong veel meer dan alleen maar een inwijding (ter waarde van een paar duizend eurie) in handoplegging. Volgens de overlevering: Usui, een Tendai Boeddhist, mediteert en vast op een berg, en ontvangt inzichten die hem ertoe zetten om zijn spirituele leer te formuleren, waarbij spirituele ontwikkeling centraal staat. Oorspronkelijk was de Reiki-inwijding … Continue reading Reiki, hoe zit dat?