Day: June 10, 2008

Staven


1. de staf van de wil
staat toch niet stil
stoot door de diepte
stort uit zijn zaad

2. twee lijnen lopen
samen zelfde spoor
of kruisen
en breken

3. de drievoet staat stevig
en wankelt toch nimmer
maar grondvest moet aarden
en wortel moet graven

4. viervoudig klavertje
vervult het verlangen
vergeet niet te danken
en zegen te tellen

5. strijdende staten
bekampen elkander
overal rondom
stoten de staven

6. lauwerkrans der overwinnaar
zegekrans der triomftocht
overhuift de ruiterschaar
omschaduwt de mijlpaal

7. moedig is de strijd
woest is de krijg
voorbij hoge muren
tegen vele vijanden

8. snelle schachten
schieten rondom
felle vaandels
vliegen voorwaarts

9. wachter bij de voorde
beschermt tegen bendes
grote kracht wordt gaarne
gezien bij grenzen

10. sterke staven
tellen talrjk
geen genade
brengt ballingschap

11. vurig branden vlammen
vluchtige schichten vonken
rondom vuurhout
roeren staven

12. rode ridder op zijn ros
vurige dravend naar de strijd
zwaaiend zwenkend zijn staf
toornig torsend zijn toorts

13. schapenhoedster op de hei
vrouw des huizes bij de haard
goud en zilver is het waard
eten en drinken allebei

14. leeuwenhart de moedige
wilskrachtig in heldenschaar
standvastig en onwrikbaar
ontvlambaar de vurige

Major Arcana


major arcana0. ontketend is en blijft dwaze zot
bevrijding verwarring van ons lot
overal en nergens is zijn plaats
om alles en om niets heeft hij praats

1. zo boven zo beneden
de eerste de beste goochelaar
wijst hemel wijst aarde tekenen
de laatste de grootste tovenaar

2. de priesteres van cybele
is meesteres van mysterie
verklaart of verhult het geheim
van waan of werkelijkheid

3. onze moeder is de aarde
planten dieren draagt ze allen
mensen leven voedt ze velen
todat einde komt voor allen

4. heerser van de aarde is de jager
brenger van orde en wetten
doder van chaos en onrust
dwinger van wouden en bossen

5. de priester op de pauwentroon
brengt lering van de mensenzoon
sleutels van de hemelzaal
en sloten van het hellevuur

6. blinde liefde werpt de pijlen
mannen vrouwen zijn haar doelen
linksom rechtsom gaan de vrijers
achter voorwaarts splitsen wegen

7. zegewagen van de krijgsheer
overweldigd de wallen
zwart en wit rossen dragen
trekken wagen linksom rechtsom

8. machtig en krachtig is de krijger
leeuwhuid zijn kleren en pantser
eikstaf zijn wapen en wandel
gevechten om rechten te richten

9. oude kluizenaar vader tijd
wijze geleide boven op berg
lantaarn en zandloper verwijst
voorbij tijd en ruimte

10. raderwerken malen rondom
mallemolen cirkelt weerom
levenslopen wenden keren
spinrag fijne draden weven

11. rechtvaardigheid maat evenwicht
snijdend zwaard doorboort
dwars doorheen schemer sluier mist
fel vlammen vonken over kling

12. te hangen als offer
en wijding aan wijsheid
moet herder voor kudde
en heerser voor heirschaar

13. witte ruiter op haar schimmel
‘s nachts draaft merrie door de hemel
zeizen zwaaien om te maaien
binnen halen al de oogsten

14. water mengen bij de wijn
tempert regel en maat
water maken tot wijn
meet de regels voor de staat

15. mijn daimon mijn duister
schaduw en spiegel
vergeten verleden
toetssteen der toekomst

16. hemelshoge
trotse toren
trotseert toorn
van hoge hemel

17. felle ochtendster
verlicht dageraad
helle avondster
tekent schemering

18. heldere maneschijn
ademtocht rozegeur
duistere hemelvrouw
ontmanteld bellefleur

19. levensloop van zonnevuur
dageraad van belofte
verheven tot middaguur
voleinding bij schemertijd

20. aardemoeder baart haar leven
hemelvader brengt zijn oordeel
bazuingeschal wekt de slapers
levenswater draagt de wakers

21. ons heelal rondom
heeft viertal wachters
die dansen weerom
op alle hoeken

22. heer van de dans met zijn scheppende hand
heer van het vee de zaaiende man
heer van chaos met stampende voet
heer van de doem met doorborend oog

23. vrouwe van genade maagd van de jacht
koningin van de hemel moeder van de dracht
vrouwe van de heksen oude van doodsgebroed
koningin van de hellen drinker van hartebloed