Month: July 2008

Wat te doen met een tiran?


De eerste keizer van china  had een droom:  een verenigd land, volk en taal.
En om dat ideaal te bereiken ging hij over lijken:
Dissidenten filosofen werden levend begraven, dissidente litteratuur werdt verbrandt, afwijkend geschrift werd vernietigd, ander culturen werden gedwongen geassimileerd.
Hij koos voor unificatie, unicultuur ten koste van multicultuur.

Meerdere moordaanslagen werden tegen hem beraamd, maar heel beroemd is de aanslag van Jing Ko die bekend is om zijn uitspraak: ‘snijdende wind, bevriest de rivier Yi. de held steekt over, en keert niet weder’
De aanslag mislukte, maar het heldendom van Jing Ko zal voor de generaties bewaard blijven.

De eerste keizer streefde naar eeuwig leven, en stierf aan de ‘onsterfelijkheids-medicijnen’ die cinnaber bevatten.
Opstanden braken uit in het rijk, de tombe werd geplunderd, het eerste keizerrijk viel binnen een generatie uiteen.

De geschiedenis herhaalt zich:
Megalomane wereldleiders doen pogingen om hun vizioen van een Nieuwe Wereldorde op te leggen aan de rest van de wereld terwijl zogenaamde terroristen verzet plegen.

Wanneer staat er een held op, die de tiran een halt toeroept?

Rumah Saya


 

Geen berg aan de horizon
In dit land waar ik ben geboren
Geen berg aan de horizon
Alleen ivoren torensRumah saya dimana
Rumah saya

Bukan bukit di tepi-langit
Di praja ini praja
Bukan bukit di tepi-langit saja
Benteng-benteng gading saja

Dan verlang ik naar een ander huis
In het land van mijn vader
Maar ook daar zal ik een vreemdeling zijn
In het land van mijn vader

Rumah saya dimana
Rumah saya


Ernst Jansz, Doe maar

vertaling van maleise termen:

rumah saya = huisje mijn
Bukan bukit di tepi-langit: geen berg aan de horizon
Di praja ini praja: in dit land
benteng-benteng gading saja: ivoren torens slechts

Commentaar:
Het gevoel is herkenbaar, jarenlang worstelen met de vraag: waar ismijn thuis? Zowel hier als daar een vreemdeling zijn in een vreemdland.

Totdat het moment komt dat er HIER geworteld kan worden en tegelijkertijd de wortels ook naar DAAR uitstrekken.

Runen magie


Bij runenmagie denk ik op de eerste plaats NIET aan orakelen (dat is volgens mij een negentiende eeuwse ontwikkeling).

In de Havamal (vers 157) is er een verwijzing van het gebruiken van runen bij divinatie:

“I know a twelfth one if I see,
up in a tree,
a dangling corpse in a noose,
I can so carve and colour the runes,
that the man walks
And talks with me”

In dit geval wordt dus het kerven en kleuren van de runen gebruikt om de dode te bezweren om raad te geven, het is een vorm van necromantie.
Ik denk bij runen eerder aan amuletten, talismannen, bezweringen, beschermingen, vervloekingen.
Naast het sacrale & magische gebruik van runen, is het ook gebruik als schrift.

Tao Te Ching the definite edition


(vertaald en becommentarieerd door Jonathan Star)

Het leuke van deze editie is: de vertaler plaatst de chinese symbolen in kolommen, en per symbool meerdere gangbare betekenissen/intrepretaties, waardoor je in principe telkens weer opnieuw de tekst een andere duiding kan geven.
Hierdoor krijgt de tekst een meerdimensionaliteit die je niet terugvindt in standaardvertalingen die een symbool plat vertaald als een-op-een.

De vertaler geeft aan, dat de grondtekst bestaat uit een kerntekst en (latere) commentaren, vergelijkbaar met de opbouw van de I ching (boek der veranderingen).

Hij citeert hierbij Martin Palmer, die stelt dat de tao te ching waarschijnlijk ooit een orakelboek is geweest zoals de i ching.

Dit idee wordt ook methodisch uitgewerkt in ‘the tao of power’, weer een andere vertaling van R.L. Wing, die de 81 verzen koppelt aan 81 tetragrammen, waardoor je de tao te ching daadwerkelijk als orakel kan raadplegen.

Pantun Berkait


In diverse tradities zijn er dichtvormen waarmee dichters op elkaars gedichten reageren.

Onlangs ontving ik een heel leuk gedicht die mij aan dit gebruik herinnerde, het lijkt me leuk om zoiets op te zetten op dit forum, ik hoop dat er meerdere mensen meedoen.

De vorm die ik hier hanteer is ‘Pantun Berkait’, dat zijn gelinkte kwatrijnen die als volgt te werk gaan:

Rijmschema a-b-a-b, dwz: een gedicht van vier regels, regel 1 en 3 rijmen en regel 2 en 4 rijmen.

Het volgende gedicht herhaalt regel 2 en 4 van het vorige gedicht in regel 1 en 3.

Voorbeeld:

The sunlight was falling. A part
Played out in the deep snow.
We were all there. At the start
We knew how the year would go.

Played out in the deep snow.
The sunlight was falling apart.
We knew how the year would go.
We were all there at the start.

Greg Williamson

OK, ik bijt de spits af, wie volgt?

The sun: light was falling apart…
Red blood colouring the sea
We were all there at the start
Together, you and me

Red blood colouring the sea
Pale moon rising ahead
Together you and me
Drinking wine, breaking bread