Stiltewandelingen Amsterdam Noord op moederdag 2016


Wandelen door de polder, in stilte...

een valk zit te bidden in de lucht
plotseling duikt hij omlaag
hij vliegt weer op met een muis in zijn bek

Dit beeld inspireert me, doet me denken aan the Creation of Ea (A Wizard of Earthsea, Ursula Leguin)

"Only in silence the word,
only in dark the light,
only in dying life:
bright the hawk's flight on the empty sky"
~the Creation of Ea (A Wizard of Earthsea, Ursula Leguin)
Verder sluit het ook aan bij het aspect van de Jager die ik speelde met Beltane: een tijdlang roerloos bidden tot het juiste moment is gekomen. Verder wandelend met een aantal overdenkingen. Johannes 20: 19-22, Jezus verschijnt vlak na zijn opstanding aan zijn discipelen, waarna hij hen met de Geest beademt, Pasen en Pinksteren komen dan bij elkaar! Interessant beeld, doet me denken aan inwijdingsrituelen van oude mysterietradities! Vraag: wie/wat heeft me in mijn leven geinspireerd? Antwoord: Op de eerste plaatst mijn vader, die zijn roeping voorleefde, bruggen maakte tussen verschillende spirituele verhalen uit diverse tradities, uitspraken deed over maatschappelijk handelen en over realisering van verzoening in de dagelijkse werkelijkheid. De inspiratie van onze chinese voorvaders zijn goed te traceren via historische documenten en overige overleveringen! Het spoor van de onze onbekende en ongenoemde indische voormoeders is een stuk lastiger te vinden, er is zo weinig opgeschreven en overgeleverd! Voorzover ik nu toegang kan krijgen is het op halfbewust intuitief niveau, dankzij de wayang golek en de kris die op mijn pad komt. Vraag: hoe inspireer ik anderen? Antwoord: Op mijn werk, als ik processen weet te benoemen en omschrijven, en verbeteringen weet aan te geven. In oefengroepen, als ik mijn observaties in feedback weet te verwoorden. Aan het slot van de wandeling bespreken we in tweetallen onze ervaringen...ik had een fijne gesprekspartner waarvan ik het gevoel kreeg dat we op verwante kruisende paden zaten! We sloten af met een gezamenlijke maaltijd in de groep, waar iedereen elkaars verhaal kon horen. Het was een goede dag vandaag! Zie: Zinnig Noord - Stiltewandelingen in en om Amsterdam Noord

One thought on “Stiltewandelingen Amsterdam Noord op moederdag 2016

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.