Month: December 2016

Jaarwisseling 2016/2017: terugblik en vooruitzien


lettertoheaven

Een brief aan de Hemel, als dank voor de inspiratie en liefde die ik ontving in diverse ontmoetingen met bijzondere mensen, op zoek naar het wonderbaarlijke.

Met nieuwe hoop ga ik het nieuwe jaar in:
Water is leven, bescherm de aarde!


Zie ook: Jaaroverzicht 2016

Plannen voor 2017:
Voorbereiden op mijn visionquest.
Verder gaan op het pad van rituelen, meditatie in beweging, aspecteren; meer contact krijgen met mijn wortels, mijn voorouders.
Kennis en vaardigheden uitwisselen met gelijkgezinden.

Terugblik op Yule @ Zinnig Noord – 2016


yule

Rondom Yule voelde ik me opnieuw geroepen om de wederkomst van Licht  en Hoop vorm te geven in een ritueel:

“Heb je toevallig inspiratie voor een ritueel rond het thema ‘hoop’? Dan hoor ik het graag”

Kern thema voor mij is: hoop vinden/verzamelen en delen in moeilijke tijden:
“waar hoop je op, wat geeft je hoop, wat wil je zelf in concreto doen om de hoop van jezelf en anderen te voeden en te delen?”

Als focus gebruik ik een vuurritueel als symbool voor het licht van Hoop, het plan was als volgt:
Aan het begin staan waxinelichtjes nog niet aangestoken in een kring rond een centrale kaars.
Na een korte meditatie over het thema Hoop, wordt de centrale kaars ritueel aangestoken in de kring, daarna krijgt iedereen de beurt de gelegenheid om een waxinelicht uit de kring aan te steken bij de centrale kaars, met het uiten  van Hoop (in woord of stil gebaar) waarna het lichtje weer n een cirkel rond de kaars wordt geplaatst.
Nadat ieder is geweest wordt het ritueel afgesloten met een algemene spreuk van hoop.

In deze bijeenkomst stond op de centrale plek de vier advent-kaarsen, en stonden op de vier windrichtingen Wachters geplaatst, die aan het begin de vier kaarsen aanstaken met een spreuk van Hoop.


Fire, sacred fire
Burning through the night
Come to me in the dreamtime
Bring me visions of light.
De overige aanwezigen staken daarna hun waxine-lichtjes in stilte aan.
Tegen het einde bleken er nog vier lichtjes nog niet aangestoken, die werden aangestoken met het uitspreken met spreuken van Hoop:
– voor Vrede
– voor Gerechtigheid
– voor Hoop
– voor ons allen

NOW I WALK IN BEAUTY,
BEAUTY BEFORE ME,
BEAUTY BEHIND ME,
ABOVE AND BELOW ME,
BEAUTY ALL AROUND ME

Zie ook: Zinnig Noord – Home

Jaaroverzicht 2016


 

Op zoek naar…nieuwe hoop


Tussen Halloween en Yule is de donkerste periode van het Europese jaarwiel.
Het weder wordt slechter, de dagen worden korter, dit alles heeft invloed op mijn stemming.
Dan word ik wel eens somber van  berichten uit de media en het herdenken van overledenen.
“the Dark is rising” , “Winter is coming”, “The lamps are going out all over Europe, and we shall not see them lit again in our lifetime.”

Waar hoop ik op, wat geeft mij hoop, wat wil ikzelf doen om de hoop voor mezelf te voeden en te delen met anderen?

Het gaat mij om hoop vinden, verzamelen en delen in moeilijke tijden.

Voordat ik overga tot directe actie in de alledaagse werkelijkheid, helpt het mij om van tevoren meditaties en rituelen van hoop aan te gaan.

Mijn directe inspiratiebronnen op dit moment:
Water ritueel:
Een van de rituelen die de Lakota op hun heilige grond Standing Rock gebruiken bij hun vreedzaam verzet tegen de invasie van een oliemaatschappij, is een water-ritueel.
Hun belangrijkste leus is: Water is life!
Hierop aansluitend ervaar ik: zonder hoop en zonder water kan je niet leven!
Aangezien ik geen Lakota ben, vind ik het niet passend om hun ritueel te kopieren, in plaats daarvan volg ik de inspiratie van de Reclaiming-traditie:
‘Waters gathered from around the world, mingled together with the blessings of the people and Mystery.

Portions of the Waters have traditionally been saved from each mingling of the Waters, ….
Some of us are now storing their Waters, after purifying them completely, in a favorite stream, river and/or lake, from which they can be withdrawn as needed.’

Vuur ritueel:
Vanouds wordt vuur gebruikt om licht te brengen in de duisternis.
Licht, als symbool voor hoop in donkere tijden!
In de new-age beweging wordt graag gebruik gemaakt van Agni-hotra uit de hindoe-traditie, maar aangezien ik geen hindoe ben voelt het voor mij beter om een persoonlijk ritueel te gebruiken:
Onlangs ervoer ik eenvoudig vuur-ritueel: waxine-lichtjes werden aangestoken bij een centrale kaars in de cirkel, met het uitspreken van de hoop die ik wil voeden en delen.

Bovenstaande is bedoeld als inspiratie voor hoop; ik hoop hiermee een aanzet gegeven te hebben ter voorbereiding van directe actie voor een hoopvolle toekomst!

Zie ook: Zinnig Noord – Stiltewandelingen in en om Amsterdam Noord